VIPM362 Изразни средства в съвременния плакат I част

Анотация:

• Студентите се запознават с някои от основните стилове в изобразителното изкуство, повлияли върху приложната графика.

• Проследяват се разликите и характерните графични и семиотични особености на Българския, европейския, северно и южно американския рекламен плакат.

• Като резултат от проведеното проучване и анализ студентите самостоятелното проектират три различни по сюжет плакати.

прочети още
Плакат и комуникативен дизайн

Преподавател(и):

проф. Екатерина Русинова-Христова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Завършилите курса студенти се запознават теоретично със стилове и течения в изкуството като сецесион, опарт, попарт и др.

• Завършилите курса студенти се запознават с постиженията на българското и световно плакатно изкуство от ХХ век и началото на ХI век.

• Разглеждат се емблематични автори и техните произведения.

• Получават се задълбочени подготовка и умения относно типографията и шрифтовите стандарти.

2) могат:

• Самостоятелно да разпознават и анализират влиянието върху плакатното изкуство на стилове и течения в изкуството като сецесион, опарт, попарт, конструктивизъм, модернизъм и др.

• Самостоятелно да създават проекти за плакати и серии от графични продукти с функционална насоченост.

• Получените познания се прилагат практически в разработваните задачи.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Интереси в областта на плаката, графичния дизайн и визуалната култура.

• Боравене със специализирани програми и софтуер за създаване на рекламна графика.

• Рисувални и технически умения в проектирането.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

„Сецесион“

„Сецесион“ – графичен дизайн на шрифтова запазена марка за тютюневи изделия и кутия за цигари

„Сецесион“ – графичен дизайн на кибритена кутия

„ОИ Приложна графика (1973-1990)“

„Изкуството на Борис Ангелушев“

„ОИ Приложна графика (1973-1990)“

„Опарт“

„Опарт“ – графичен дизайн на флаер за музикално събитие (парти)

„Опарт“ – графичен дизайн на обложка за компакт диск

„Изкуството на Стефан Кънчев“

Бел Епок и Попарт

„Попарт“ – графичен дизайн на плакат

„Попарт“ – графичен дизайн на плакат

„Изкуството на Александър Поплилов“

Анализ на изразните средтва от избран период

Литература по темите:

• „Българският плакат“ – автор Светлин Босилков

• „Авторски плакат“ – автор Иван Газдов

• ОИ „Приложна графика“ – издания на СБХ, каталози от изложбите (1973-1990)

• „Биенале на българския театрален плакат – Димитровград, София“, каталози от изложбите (1980-1992)

• Сп. „Нагледна агитация“ – издания на ДИ „Септември“, (1979-1990)

• „Международно триенале на сценичния плакат – София“, каталози от изложбите (1995-2010)

• „Visual Cut Bulgaria“ – автор Андреан Нешев

• „Анонимният известен“ – автор Магдалина Станчева

Средства за оценяване:

ТО1 - Конферанс

ТО2 - Конферанс