OSPM042 Трудово-правни аспекти при управление на човешките ресурси

Анотация:

Организационна и социална психология

Преподавател(и):

 Иван Нейков  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: