OSPM035 Семинар: Кариерно развитие на организационния психолог

Анотация:

Целта на семинара е да запознае студентите с перспективите за професионално и кариерно развитие на организационния психолог. Идеята е да се очертаят сферите на приложение на този тип специалисти, техните основни функции и задължения. Също така да се дискутира ситуацията на пазара на труда в България, необходимостта и търсенето на кадри в тази област, предимствата, недостатъците и предизвикателствата пред професионалната реализация в тази област на психологията. За целта този семинар ще се провежда с участието на гост-лектори практици, които ще споделят със студентите своя опит като организационни психолози и консултанти. Така, студентите ще могат да видят множеството аспекти на приложната организационна психология и широкия набор от умения, необходими за успешна професионална реализация.

прочети още
Организационна и социална психология

Преподавател(и):

гл. ас. Соня Драгова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Имат по-реалистична представа за кариерното развитие на организационния психолог;

• Основните задължения, отговорности и функции, които изпълняват организационните психолози и консултанти;

• Основните проблеми и трудности, с които се сблъскват организационните психолози.

2) могат:

• да планират своето собствено професионално и кариерно развитие в областта;

• да установят контакти с работещи специалисти.


Предварителни изисквания:
• Основните теоретични възгледи от областта на организационна психология, социалната психология, трудова психология, психология на личността.

• Да желаят да се развиват в областта на организационната психология.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

- есе

- участие в семинар