OSPM009 Семинар: Библиографски умения

Анотация:

Целта на семинара е да запознае студентите как да търсят и намират статии използвайки възможностите на библиотеката и различните електронни ресурси, които тя предлага. Той ще помогне на студентите да развият практически умения за разработването на успешен литературен преглед. Те ще научат за различните типове литературен обзор и за принципите на добрия преглед. Семинарът ще се проведе с помощта на екип от библиотеката.

прочети още
Организационна и социална психология

Преподавател(и):

гл. ас. Соня Драгова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• как успешно да направят задълбочен и критичен преглед на литература по конкретна тема.

• Как да използват библиотеката и нейните възможности за търсене на статии и книги.

2) могат:

• да използват разнообразни търсачки, база данни и програми за търсене на литература

• да подготвят литературни прегледи.


Предварителни изисквания:
• Умения за критично и творческо мислене

• Владеене на английски език или друг западен език.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

- участие в семинара

- самостоятелна работа "Литературен обзор"

Семестриален изпит:

- самостоятелна работа "Литературен обзор"