LOGM207 Терапия при ринолалия

Анотация:

Рехабилитация при езикова и речева патология

Преподавател(и):

проф. Юрий Анастасов  д-р
 Теодора Спасова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: