REHM117 Самостоятелна работа: Методи за работа при деца с обучителни трудности

Анотация:

Рехабилитация при езикова и речева патология

Преподавател(и):

проф. Виолета Боянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: