REHM116 Практика: Разработване на индивидуална терапевтична програма при деца с нарушение на невербалната комуникация

Анотация:

Практиката включва изработване на терапевтична програма за деца с нарушения в невербалната комуникация, подбор и представяне на терапевтични подходи.

прочети още
Рехабилитация при езикова и речева патология

Преподавател(и):

доц. Маргарита Станкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Знания и умения за приложение на терапевтични подходи за деца с нарушения в невербалната комуникация.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Минчев,Б. Психологическо изследване на детето , изд. Веда словена, 2000.

Боянова,Б.,М.Станкова,Ек.Тодорова, Методическо ръководство за изследване на комуникативните способности у деца с нарушения, изд. Славина, София,2011г.

Станкова, М., Тодорова, Е., Димитрова, М., Василева, В., Мирчева, М. (2012) Методологии за работа с деца със СОП. Ето, София http://eprints.nbu.bg/1500/

Средства за оценяване:

самостоятелна работа