REHM115 Практика: Разработване на специфичен терапевтичен материал за терапия на артикулационни нарушения

Анотация:

• Студентите разработват специфичен терапевтичен материал за работа с артикулационни нарушения.

• Придобиват практически умения за изготвяне на програма за развитие на моторните, фонологичните и когнитивни способности на деца с артикулационни нарушения.

прочети още
Рехабилитация при езикова и речева патология

Преподавател(и):

доц. Екатерина Тодорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще могат:

• Да планират изготвянето на терапевтичен материал за преодоляване на праксисния, фонологичен и когнитивен дефицит при специфични нарушения на артикулацията;

• Да реализират изготвянето на терапевтична програма при деца с артикулационни нарушения.


Предварителни изисквания:
• Основни знания в областта на говорната и езикова патология.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Начин на провеждане на курса:

• Първа среща със студентите за определяне на инструменталните подходи за разработване на терапевтичен материал при артикулационни нарушения. Определяне на темите – терапия на праксисен, фонологичен, когнитивен дефицит. Формиране на екипи от 2-3 студенти.

• Студентите работят самостоятелно по изготвянето на терапевтичните материали.

• Среща (в средата на семестъра) за обсъждане на свършената до момента работа.

• Самостоятелна работа (включително по групи) по окончателното оформяне на терапевтичните материали.

• Финална среща: 4-6 часов семинар за представяне, обсъждане и оценка на изготвените материали.

Литература по темите:

• Тодорова Е. (2014). Артикулационни нарушения. София, Изд. на НБУ.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 30%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 30%

ПОРТФОЛИО 40%