MBAM731 Самостоятелна работа: Зелени политики на Европейския съюз

Анотация:

Целта на курса е подготовка на самостоятелна работа върху зададена от преподавателя тема в областта на зелените политики в ЕС. При възлагането на задачата се предоставя и препоръчителна литература. Темите може да са върху евръпийските политики и добри практики в областта на управление на отпадъците, опазване на водите, опазване на почвите, опазване на въздуха, алтернативни и възобновяеми енергийни източници или друго.

прочети още
Екологичен мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Ботьо Захаринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Разширяване на знанията в областта на възложената тема и умения за работа с литература, данни и документи (нормативни документи, стратегии, програми, планове и други), анализиране на проучваната информация, изготвяне на самостоятелна работа със защита на собствено мнение.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: основни познания върху проблемите с опазването на околната среда и природните ресурси

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

-

Литература по темите:

-

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 100%