MBAM727 Семинар: Ролята на неправителствените организации в управлението на устойчивото развитие

Анотация:

Семинарът се организира с цел участието на студентите с техни разработки, предложения и др. в него, свързани с ролята на неправителствените организации в управлението на устойчивото развитие

Семинарът може да бъде организиран с цел обсъждане на конкретен проблем или предложение от страна на студентите.

Студентите получават оценка след като са взели участие в семинара чрез разработване на самостоятелна работа – под формата на доклад, реферат, проект или др. по съответната предварително обявена тема.

прочети още
Екологичен мениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Радосвета Кръстанова-Канева  д-р
доц. Антоний Гълъбов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Ще натрупат нови знания за ролята на НПО и управлението на устойчивото развитие – неговите принципи и цели, както и умения за дискутиране.


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

-

Литература по темите:

-

Средства за оценяване:

РЕФЕРАТ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ 100 %