ARCM005 Тренинг: Архитектурно макетиране

Анотация:

Макетирането е едно от изразните средства на архитекта и неразделна част от проектантския процес и

презентацията на готовия продукт.

Студентите се запознават с процеса на макетиране,използваните за целта материали,техники и технологии за тяхната обработка,повърхностни покрития,ефекти,имитации и други.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

 Николай Стефанов  

Описание на курса:

Компетенции:

ЗНАЯТ:техники и технологии за макетиране

МОГАТ:да боравят с инструменти за макетиране,да използват и обработват различни материали

при реализация на макета.
Предварителни изисквания:
Елементарни технически познания и сръчност.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Макетирането като неразделна част от творческия процес.

2.Категоризация на макетите според тяхното предназначение.

3.Специфика на различните категории макети.

4.Инструменти и пособия необходими при макетирането.

5.Макетиране на провизорни макети.

6.Материали използвани за провизорни макети.

7.Макетиране на твърди макети.

8.Техники на макетиране.

9.Материали използвани за твърди макети.

10.Технологии за обработка на различните материали.

11.Конструктивно изграждане на макета.

12.Изработка на заготовки и детайли.

13.Повърхностни обработки и покрития.

14.макетиране на макети със специфично предназначение.

15.Практическа задача.

Средства за оценяване:

Текуща оценка

Конферанс