MEDM702 Семинар: Приоритети в здравеопазването

Анотация:

•Семинарът е разработен за да запознае студентите с основните приортетни оси и здравни потребности на обществото, и в частност в българска среда. Целта е студентите да се запознаят с основните техники при търсене, обобщаване и анализиране на проекти и програми в областта на здравеопазването. Всеки студент ще получи задание да се запознае подробно с определена оперативна програма или активност, като представи в мултимедиен вид опорните й точки.

прочети още
Регламенти и стандарти в медицината

Преподавател(и):

доц. Полина Михова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Какво представлява здравепозването като приротетна област

2) могат

• Да намират подходящ информационни ресурси

• Да анализират и дискутират правни и регулаторни рамки


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Разглеждане на световни примери

2. Български приротети в здравепозването

3. Реализация на приротетни програми