POLM403 Право на Европейския съюз: казуси и процедури

Анотация:

В рамките на 30 учебни часа студентите да получат представа за ЕС като уникално образувание в досегашната световна история, продукт на правото и функциониращ чрез правото; да се запознаят с източниците на първичното и вторично право на ЕС, неговите основни принципи на базата на най-важните решения на Съда в Люксембург по казусите, белязали развитието на Европейското право; функционирането и правомощията на институциите на Съюза при създаването на правото на ЕС, както и процедурите пред Съда.

прочети още
Европейско управление

Преподавател(и):

 Георги Стоименов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти-неюристи ще придобият знания относно същността, източниците и основните принципи на правото на ЕС.
Предварителни изисквания:
Базови знания за ЕС и неговите институции, процеса на присъединяване на България към Съюза.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

- Как да мислим ЕС. Комплексна междуправителствена организация, полицентрична система за управление на много нива с различни по тип актьори, неидентифициран политически обект?

- Динамика на ЕС – интеграция и междудържавно сътрудничество. Развитието на интеграционния процес от Европейската общност за въглища и стомана /1952 г./ до Договора от Лисабон.

- Юридическата природа на ЕО/ЕС. ЕС като творение на правото. Общност и суверенитет.

- Юридическата природа на ЕС. Първично право на ЕС – учредителните договори. Тенденция към конституционализация на договорите.

- Вторично /производно/ право на ЕС. Регламенти, директиви, решения,

препоръки, мнения.

- Принципи на Правото на ЕС. Ролята на юриспруденцията на Съда по някои най-значими казуси:

Предимство на Европейското право при конфликт на норми. "Конституционна резерва".

Пряк ефект на европейското право.

Субсидиарност и пропорционалност.

- Взаимоотношения между институциите на ЕС при създаването на правото на ЕС.

- Процедури пред Съда.

Литература по темите:

1. Жасмин Попова, Основи на правото на ЕС, София 2009 г., издателство "Сиела".

2. Орлин Борисов, Право на европейския съюз, София 2010 г., издателство "Нова звезда".

3. Саймън Хикс Политическата система на ЕС, София 2001 г., издателство "Парадигма".

Средства за оценяване:

2 контролни работи.

Презентация на тема от курса.