POLM401 Политическо развитие на Европейския съюз

Анотация:

Курсът проследява динамичното развитие на Европейския съюз от неговата предистория, в годините на Студената война до днес.

прочети още
Европейско управление

Преподавател(и):

доц. Наталия Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Проблемите при изграждането на обединена Европа, причините, наложили процеса на интеграция, съвременното състояние и перспективите за развитие на Европейския съюз.

2) могат:

• Да анализират всички възлови проблеми на Европейския съюз в процеса на евроинтеграция, да участват в изработване на варианти за адекватното участие на България в него.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Исторически опит в интеграционния живот от Древността до средата на ХХ век.

? Легендата за Европа

? Елинистическа епоха

? Наполеон Бонапарт

? Втора световна война.

2. Краят на Втората световна война: сблъсък на интереси между държавите-победителки.

? Международни конференции 1944-1945 г.

? Идеи за формиране на двуполюсния свят.

? Значение на Ялтенската конференция.

3. Речите на Уинстън Чърчил през 1946 г. и неговата идея за “Обединени европейски щати”.

4. Изграждане на Европа по логиката на блоковете (1948-1950). Разделянето на Германия – символ на двуполюсността Изток-Запад.

? 1949 – създаване на ФРГ и ГДР.

? Колизии в преговорния процес между Изтока и Запада; вътре в Изтока и вътре в Запада.

5. Първи обединения на Запада; първи обединения на Изтока.

? Създаване на СИВ

? Учредяване на НАТО

? Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС)

6. Ролята на САЩ в процеса на сближение на западноевропейските държави.

? Плановете „Труман” и „Маршал”.

7. СССР и новото съдържание на термина “държавен суверенитет” в Източна Европа.

? Сталинизация на държавите от Източна Европа

? Учредяване на Варшавския договор

8. СЕМИНАР: Политически, икономически и културни връзки между Изтока и Запада в рамките на междудържавните отношения и в световните организации.

? Ролята на ООН

? Междудържавни двустранни договори

? Конференцията в Хелзинки, 1975 г.

9. Падането на Берлинската стена и обединението на Германия – начало на ускорените интеграционни процеси.

? 1989 г. като граница

? Символиката „Разрушаване на Берлинската стена”

? Обединение на Германия

10. Официалното учредяване на Европейския съюз 1992-1993 г.

? Договорът от Маастрихт – съставяне, подписване и ратифициране.

11. Еволюция на идеята за разширяване преди 1993 г.

? 1957 – Римски договор

? 1981 – присъединяване на Гърция

? 1986 – присъединяване на Португалия и Испания

? 1990 – присъединяване на обединена Германия

12. Етапи на разширяването след 1993 г.

? 1995 – Австрия, Финландия, Швеция

? 2004 – Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия, Словения, Унгария, Чехия

? 2007 – България, Румъния

13. Преговаряни разширявания на ЕС – проблеми в общността.

? Хърватия, Република Македония, Турция

14. СЕМИНАР: Трудности при формиране на актуалната политика на ЕС.

? Проблемът с Европейската конституция

? Трудният консенсус на Лисабонския договор

15. Общественото мнение в държавите-членки на ЕС по въпросите на глобализацията, евроинтеграцията и националните идентичности.

Литература по темите:

ОСНОВНА

Джон Луис Гадис. Студената война. Нова история. “Кралица Маб”, 2007.

Франсоа Рот. Изобретяването на Европа. От Европа на Жан Моне до Европейския съюз. Кралица Маб, 2008.

Пантев, А. Въображаема Европа в личности. Издателство Smart Books, С., 2014.

ДОПЪЛНИТЕЛНА

Мари-Франс Кристоф Чакалоф. Изграждане на Обединена Европа 1945-1990. Основни етапи и проблеми. “Кама”, 2000.

Норман Дейвис. Европа. История. Абагар, 2005.

Улрике Райзах, Райнер Кьоле. Европа. “Летера”, 2007.

Интеграционния процес на следващото десетилетие: Европейска политика за сигурност и отбрана. ГЕПИ, 2002.

http://europa.eu/index_bg.htm Europa - Портал на Европейския съюз

http://www.bta.bg/site/bulgaria-eu/html/eu/history.htm - История на Европейския съюз

Средства за оценяване:

Курсов проект по избрана от студента и одобрена от преподавателя тема;

Презентация на курсовата тема;

Участие в дискусии по всички презентирани теми.