POLM033 Проект: Нови форми на политическа организация

Анотация:

Целта на проекта е проучването и анализът на новите форми на организиране на политическото и гражданското действие като социални мрежи, флаш-моб, групи за натиск, блого-мрежи, както и промените във функционирането на политически партии.

прочети още
Политически мениджмънт и публични политики

Преподавател(и):

проф. Антоний Тодоров  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Развиване на аналитични умения.
Предварителни изисквания:
Базови познания за политиката и обществото.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Следва се схемата на аналитичното досие, като обектът на анализа се избира и дефинира самостоятелно:

- Ситуационен анализ (основните причини и основания за възникването на конкретното ново явление).

- Анализ на субекта:

- Профил на участниците.

- Основни дейности.

- Начин на взаимодейстние.

- Библиографска справка.

Литература по темите:

АТАНАСОВ АТ., МОЛХОВ М., СЪЙКОВА СВ., ЧЕНГЕЛОВА Е., МАРКОВА Е., ПЕНЧЕВА Д. Електоралните изследвания: изследователски проблеми и прогностични възможности. Велико Търново, Фабер, 2006.

ГЕОРГИЕВ, ПЛАМЕН. Българската политическа култура. София, K&M, 2000.

КРЪСТЕВА А., ТОДОРОВ А. (съст.) Местни избори 2007. София, Нов български университет, 2008.

МИТЕВ, ПЕТЪР-ЕМИЛ. Новите млади: Българската младеж и европейската перспектива. София, Институт за социални ценности и структури "Иван Хаджийски" и Фондация "Изследване на младежта" Министерство на младежта и спорта, 2005.

ЧАЛЪКОВ И., БУНДЖУЛОВ А., ДЕЯНОВА, Л., НИКОЛОВА Н., ДЕЯНОВ Д., МИТЕВ Т., СЛАВЕНКОВ Б., СИМЕОНОВ О., ЧИПЕВ П., СТОЙНЕВ В., ФЕЛИСИ С. Мрежите на прехода. Какво всъщност се случи в България след 1989 г., София 2008.

DALTON, Russell J.. Democratic challenges, democratic choices : the erosion of political support in advanced industrial democracies. Oxford : Oxford University Press, 2004.

DOBRATZ, BETTY A.; BUZZELL, TIMOTHY; WALDNER, LISA K. (edited by) Sociological views on political participation in the 21st century. New York : JAI, 2002.

MAIR P., Cleavages. In: Katz R., Crotty W., Handbook of Party Politics. Sage publications, 2006, pp. 371-375.

TORCAL, Mariano and MONTERO, Jose Ramon (edited by). Political disaffection in contemporary democracies : social capital, institutions and politics. London : Routledge, 2006.

Средства за оценяване:

Текст - 60%

Презентация - 40%