Електронен каталог

доц. Едвин Сугарев д.н.

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Нова българистика
Телефон:
0898580591
Приемно време:

Професионална автобиография:


Биография на доц. дфн Едвин Сугарев

Едвин Стефанов Сугарев е роден на 27.12.1953 г. в София. Завършва българска филология в СУ "Св. Климент Охридски" през 1978 г. Работил е до 2010 г. като научен сътрудник в Институт за литература, БАН, бил е народен представител във 7-то ВНС, 36-то и 37-то НС, посланик на България в Монголия и Индия. Бил е редактор е на самиздатския алманах "Мост" (1989), един от основателите и главен редактор на седмичника "Литературен вестник" в преиода 1991-1997 и 2002-2010. В момента е доцент в департамент Нова българистика към Нов български университет. Доктор на науките (1985) и Доктор на филологическите науки (2009). Носител e на наградата за роман на годината на Фонд "Развитие" (2004) и на голямата награда за SMS-поезия (2005). Едвин Сугарев е автор на изследването "Българският експресионизъм" (1988), на монографиите „Николай Райнов: боготърсачът-богоборец” (2007) и “Поезията на Александър Вутимски: паралелни прочити” (2009), на романа "Невъзможните убежища на поезията" (2005) и на стихосбирките: "Обратното дърво" (1989), "Калейдоскоп" (1990), "Водни кръгове" (1990), "Слизайки" (1992), "Рокада" (1994), "Скрити сетива" (1996), "Кратко" (1997), "Хайку от Камен Бряг" (1997), "Джаз" (1998), "Хошаб" (1999), "Житие на съня" (1999), "Гоби" (1999), "Стихове на откачалката" (2000), "Вълча памет" (2000), "Чиреп” (2001), "Лингва Лингам" (2001), "Сюр" (2003), "Гибелни думи. Избрани стихове под редакцията на Борис Христов" (2003), "Лоши сънища" (2004), „Родина” (2005), “Secret Senses” (издадена в САЩ – 2006), „Мрежата на Индра” (2007), „Събирачи на хартия” (2009), “Стихове от Камен бряг” (2010), също на публицистични книги, на стотици статии в периодичния печат.


Публикации:


Едвин Сугарев - библиография

Книги: литературна история и критика

1. Сугарев, Едвин Стефанов, Българският експресионизъм, София: Нар. Просвета, 1988.

2. Сугарев, Едвин Стефанов

Николай Райнов - боготърсачът богоборец / Едвин Сугарев. - София : Карина - Мариана Тодорова, 2007 ([София : Изток-Запад]). - 259 с.

3. Сугарев, Едвин Стефанов

Поезията на Александър Вутимски: паралелни прочити / Едвин Сугарев. - София : Алтера, 2009 ([София] : СД Симолини-94). - 576 с.

4. Сугарев, Едвин Стефанов, Видрица Literarica, Изд. Литературен вестник, С., 2012

Книги: стихосбирки

1. Сугарев, Едвин Стефанов, “Обратното дърво”, София, “Народна младеж”, 1989.

2. Сугарев, Едвин Стефанов, “Калейдоскоп”, Пловдив, “Христо Г. Данов”, 1990.

3. Сугарев, Едвин Стефанов, “Водни кръгове”, София, “Български писател, 1990.

4. Сугарев, Едвин Стефанов

Слизайки : [Стихотворения] / Едвин Сугарев. - София : Лице, 1992. - 56 с.

5. Рокада : [Стихотворения] / Едвин Сугарев. - [София] : Прозорец, 1996. - 39 с. ; 21 см. - (Поредица Авангард)

6. Сугарев, Едвин Стефанов

Скрити сетива : Стихове в свободен стил / Едвин Сугарев. - [София] : Свободно поет. о-во, 1996. - 50 с. ; 22 см.

7. Сугарев, Едвин Стефанов

Кратко : [Стихотворения] / Едвин Сугарев. - София : Факел, 1997. - 68 с.

8. Сугарев, Едвин Стефанов

Джаз : [Стихотворения] / Едвин Сугарев. - София : Свободно поет. о-во, 1998 (София : Ango boy). - 58 с.

9. Сугарев, Едвин Стефанов

Житие на съня : [Стихотворения] / Едвин Сугарев. - София : Издателско ателие Аб, 1999. - 49 с.

10. Сугарев, Едвин Стефанов

Хошаб : [Стихотворения] / Едвин Сугарев. - София : Издателско ателие Аб, 1999. - 47 с.

11. Сугарев, Едвин Стефанов

Гоби / Едвин Сугарев ; Худож. Буян Филчев. - София : Мост, 1999 (София : Вулкан 4). - 20 с.

12. Сугарев, Едвин Стефанов, “Вълча памет”, София: Издателско ателие Аб, 2000, 76 с.

13. Сугарев, Едвин Стефанов

Чиреп / Едвин Сугарев. - [София] : Издателско ателие Аб, 2001. - 84 с.

14. Сугарев, Едвин. Стихове за Откачалката / Едвин Сугарев - С. : Бълг. художник, 2002.

15. Сугарев, Едвин Стефанов

Лингва лингам : Стихове / Едвин Сугарев. - София : Издателско ателие Аб, 2001. - 74 с.

16. Сугарев, Едвин Стефанов

Хайку от Камен бряг / Едвин Сугарев. - [София : Изд. авт.], 1997 ([София : Ангобой]). 66 с.

17. Сугарев, Едвин Стефанов

Сюр : Стихове / Едвин Сугарев. - София : Издателско ателие Аб, 2003. - 96 с.

18. Сугарев, Едвин Стефанов

Гибелни думи / Едвин Сугарев ; Състав., ред. Борис Христов. - София : Издателско ателие Аб, 2003. - 148 с.

19. Сугарев, Едвин Стефанов

Родина : Стихове / Едвин Сугарев. - София : Издателско ателие Аб, 2005. - 96 с.

20. Сугарев, Едвин Стефанов “Secret Senses”, USA, Ivi Press, Princeton, 2006.

21. Сугарев, Едвин Стефанов

Мрежата на Индра : 99 стихотворения / Едвин Сугарев. - София : Делта Ентъртейнмънт ЕООД, 2006 ([София] : Алианс принт). - 103 с.

22. Сугарев, Едвин Стефанов, Събирачи на хартия : Стихотворения / Пловдив : ИК Жанет 45 , 2007. - 95 с.

23. Сугарев, Едвин Стефанов, Стихове от Камен бряг, София, 2010.

24. Сугарев, Едвин Стефанов, Палеонтология на любовта, Изд. Литературен вестник, София, 2012

25. Сугарев, Едвин Стефанов, “Сезонът на плашилото”, Изд. “Сиела”, София, 2012

Книги: проза

1. Сугарев, Едвин Стефанов

Невъзможните убежища на поезията : Поетесков роман / Едвин Сугарев. - София : Фонд. Развитие, 2005 ([Ст. Загора] : Кота АД). - 72 с.

Книги: публицистика

1. Сугарев, Едвин Стефанов

В какво ще вярват децата ни : Отворено писмо до президента на България : Времето да кажеш НЕ, Президентът е гол, Напускането на парламента - въпрос на мъдрост / Едвин Сугарев. - София : Демокрация, 1993. - 48 с.

2. Сугарев, Едвин Стефанов (в съавторство с Недко Петров), “Търговията със смъртта”, София, 1994.

3. Сугарев, Едвин Стефанов, “Банковият банкрут на България”, С., Изд. “Факел”, 1997.

4. Сугарев, Едвин Стефанов, “Диагнозата Филчев”, София, Изд. “Литературен вестник”, 2003.

5. Сугарев, Едвин Стефанов, Случаят "Гоце" / Едвин Сугарев. - София : Лит. вестник, 2007 ([София] : Дийор принт ООД). - 144 с.

6. Сугарев, Едвин Стефанов, Подлите времена, изд. Литературен вестник, ІІ издание съвместно с “Изток Запад”, София, 2013, 334 с.

Драматургия

1. Сугарев, Едвин. Статуи в блатото : Едноактна пиеса / Едвин Сугарев. // Театър, XLV, 1992, N 3, с. 71-72.

2. Сугарев, Едвин. Проходът на лъвовете// Театър, 2010, №4.

Предговори и съставителства

1. “Свидетелят Варлам Шаламов и неговата рицарска ръкавица” – във Варлам Шаламов, “Колимски разкази”, Изд. Фондация “Комунитас”, С., 2010, стр. 7-21; предговор, съставителство.

2. “Критическото наследство на българския модернизъм”, том 1-3, София, Издателски център “Боян Пенев”, 2010; предговор, съставителство.

3. Николай Райнов, Избрани съчинения, 1989-1990, Български писател; предговор, съставителство и бележки към т. 1.

4. Ламар, “Аз сам ще ви уча на нова естетика”, Български писател, 1986, предговор, съставителство.

Студии и статии: литературна история

1. Сугарев, Едвин. Георги Рупчев и Александър Вутимски / Едвин Сугарев. // Литературна мисъл, L, 2007, N 2, с. 168-187.

2. Сугарев, Едвин. Георги Рупчев или поетиката на чезненето / Едвин Сугарев. // Алтера, 2007, N 12, с. 41-49.

3. Сугарев, Едвин. Да изравниш живота и смъртта / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, XIII, N 29, 24 - 30 септ. 2003, с. 12.

4. Сугарев, Едвин. Дон Кихот и Бай Ганьо / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, XIII, N 40, 10 - 16 дек. 2003, с. 12-13.

5. Сугарев, Едвин. Ани Илков и битието българско / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, XIV, N 7, 18 - 24 февр. 2004, с. 6.

6. Сугарев, Едвин. 2003 година: жестоката профанация / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, XIV, N 15, 14 - 20 апр. 2004, с. 1, 3. По повод статията на П. Дойнов "Из поезията на 2003 година: жестоката нормализация", Лит. вестник, N 14, 7-13 апр. 2004, с. 9.

7. Сугарев, Едвин. [Атанас] Далчев, самотата : 100 г. [от рождението на поета] / Едвин Сугарев. // Култура, XLVIII, N 28, 2 юли 2004, с. 9.

8. Сугарев, Едвин. Хайку днес - между Изтока и Запада / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, XV, N 14, 13 - 19 апр. 2005, с. 10, 11.

9. Сугарев, Едвин. Романистки и романистики / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, XV, N 21, 8 - 14 юни 2005, с. 9. Наградените от корпорация "Развитие" романи от бълг. авторки - "Майките" от Т. Димова, "Unplugged" от М. Вуковска, "Лични географии" от О. Стоянова и "Приложни походки" от М. Радулова.

10. Сугарев, Едвин. Културната периодика [в България] - що е то и защо е то? / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, XVI, N 11, 22 - 28 март 2006, с. 5.

11. Сугарев, Едвин. Светлините на града / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, XVI, N 41, 13 - 19 дек. 2006, с. 3. История на едноименната книжарница на Лоурънс Фърлингети, приютявала бийт поколението в амер. поезия.

12. Сугарев, Едвин. Лъжата на нашите дни / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, XVIII, N 27, 17 - 23 септ. 2008, с. 1. По повод смъртта на рус. писател Александър Солженицин.

13. Сугарев, Едвин. Митографиите на Борис Христов / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, XVIII, N 27, 17 - 23 септ. 2008, с. 6. По повод "Каменна книга", 2006 и "Книга на мълчанието", 2008.

14. Бегонията и нищото. (Един възможен прочит на „Разказ за една бегония“ от Светослав Минков). // Модерният наратив. Интертекстуални пресичания : <Проблеми на българската литература през ХХ век> : Сб. в чест на Елка Константинова. – София, 2006, с. 122–128.

15. Дон Кихот и Бай Ганьо. // Алеко КОНСТАНТИНОВ вечният съвременник : [Сб.]. Докл. и съобщения от юбил. науч. конф. по случай 140 г. от рождението на Алеко Константинов, юни 2003 г.– София, 2006, с. 11–24.

16. Самотата в стиховете на Далчев и Вутимски. // Да четем Далчев : Сб. от науч. конф. по случай 100 г. от рождението на Атанас Далчев. – София [2006], с. 154–166.

17. Животът на душата. // Възхвала на Вен Тин : Юбил. вестник по случай 100 г. от дебюта на поета. – София, апр. 2006, с. 3.

18. Българското хайку. // World Haiku, 2006, № 2.

19. «Памет за Блага»// в. «Литературен вестник», г. 16, бр. 18, 10-16. 05. 2006

20. Фигурата на смъртта в поезията на Яворов // Литературна мисъл, LI, 2008, N 2, с. 168-181. Също и в // Яворов - литературни и биографични сюжети. Съст. М. Димитрова, Пл. Антов, Св. Каролев. Изд..център "Б. Пенев", С., 2009, с. 69-84.

21. Зеленият кон на българския модернизъм // Български език и литература, 2008, кн.6

22. Константин Павлов, урунгелите и урурунгелите // Литературен вестник бр. 39-40 от 10-16.12.2008.

23. Биньо Иванов или поезията като космогония // Литературен вестник, бр. 13 от 8-15.04.2009 г.

24. Тоталитарният свят и свободният човек в поезията на Борис Христов. //Антитоталитарната литература. Изд. център "Б. Пенев". С., 2009, с.176-183.

25. Раздвоеният Дебелянов // Димчо Дебелянов. Юбилеен сборник с нови изследвания по случай 120 години от рождението му, Изд. З. Стоянов, 2009, с. 35-47.

26. Тоталитарният свят и свободният човек в поезията на Борис Христов. //Антитоталитарната литература. Изд. център "Б. Пенев". С., 2009, с.176-183.

Студии и статии: Публицистика

1. Сугарев, Едвин. От мирния преход до войната между инстанциите : Отворено писмо до д-р Желю Желев / Едвин Сугарев. // Демокрация, III, N 210, 3 септ. 1992.

2. Сугарев, Едвин. Мълчаливият преврат / Едвин Сугарев. // Век 21, III, N 42, 21-27 окт. 1992, с. 1-5.

3. Сугарев, Едвин. Няколко неудобни въпроса към генерал Бригадир Аспарухов и неговите президентски попечители / Едвин Сугарев. // Демокрация, III, N 246, 15 окт. 1992.

4. Сугарев, Едвин. Кой и за какво бе награждаван в МВР / Едвин Сугарев. // Демокрация, III, N 35, 11 февр. 1992.

5. Сугарев, Едвин. "Подкрепа", стачки и морал / Едвин Сугарев. // Демокрация, III, N 79, 2 апр. 1992.

6. Сугарев, Едвин. Скъпият Петко Симеонов или документално разследване върху разликата между дисидент и разбойник / Едвин Сугарев. // Демокрация, III, N 42-44, 19-

7. Сугарев, Едвин. Правителството - на лъвовете, или сага за политическия остракизъм / Едвин Сугарев. // Демокрация, III, N 112, 12 май 1992.

8. Сугарев, Едвин. Всеки пети българин е сътрудничил на ДС. Само радикалните мерки могат да ни спасят от съмнението "кой е" и "кой не е" : [Интервю] / Едвин Сугарев. // Диалог, N 22, 5 юни 1992, с. 2.

9. Сугарев, Едвин. Българският вариант на операция клин или хроника на голямото предателство / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, II, N 44, 9-15 ноем. 1992 , с. 1 ; N 46, с. 3.

10. Сугарев, Едвин. Актуални въпроси към президента на България д-р Желю Желев / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, II, N 48-49, 7-20 дек. 1992, с. 1, 2.

11. Сугарев, Едвин. Бунтът на мравките / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, II, N 49, 14-20 дек. 1992, с. 1, 3.

12. Сугарев, Едвин. Застрашено е оцеляването на СДС, политиката се прави зад фасадни декори и резултатът е непредвидим : [Интервю] / Едвин Сугарев. // Труд, XLVII, N 303, 24 дек. 1992.

13. Сугарев, Едвин. Ясно е / Едвин Сугарев. // Демокрация, III, N 308, 29 дек. 1992.

14. Сугарев, Едвин. Политическият вестник ["Демокрация"] в битката за читатели : [Интервю] / Едвин Сугарев. // Демокрация, IV, N 23, 29 ян. 1993, с. 4.

15. Сугарев, Едвин. За робите и робовладелците / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, III, N 1, 11-17 ян. 1993, с. 1.

16. Сугарев, Едвин. Аз мисля за хилядите, които мръзнеха на нашите митинги : Отворено писмо до Парламентарната група на СДС / Едвин Сугарев. // Демокрация, IV, N 21, 27 ян. 1993, с. 1, 5.

17. Сугарев, Едвин. Предателите на синята идея през погледа на един приватизатор / Едвин Сугарев. // Демокрация, IV, N 19, 25 ян. 1993, с. 4.

18. Сугарев, Едвин. Сребърниците на Юда / Едвин Сугарев. // Демокрация, IV, N 12, 16 ян. 1993, с. 1, 3.

19. Сугарев, Едвин. Реквием за виновници / Едвин Сугарев. // Демокрация, IV, N 40, 18 февр. 1993, с. 6.

20. Сугарев, Едвин. Враговете могат да се обезсилят, като насочим огромната си любов към тях / Едвин Сугарев. // Труд, XLVII, N 59, 13 март 1993, с. 1, 3.

21. Сугарев, Едвин. Оръжейният бизнес - истини и мистификации / Едвин Сугарев, Недко Петров. // Демокрация, IV, N 50-72, 2-29 март 1993.

22. Сугарев, Едвин. Публичен донос, или вайканията на неблагодарните наследници / Едвин Сугарев. // Демокрация, IV, N 95, 26 апр. 1993, с. 1, 5.

23. Сугарев, Едвин. Центърът като боклукчийско кошче / Едвин Сугарев. // Демокрация , IV, N 120, 27 май 1993, с. 10.

24. Сугарев, Едвин. Кой иска диктатура в България? / Едвин Сугарев. // Демокрация, IV, N 144, 24 юни 1993, с. 1, 13.

25. Сугарев, Едвин. В какво ще вярват децата ни : Отворено писмо до президента н Република България д-р Желю Желев / Едвин Сугарев. // Демокрация, IV, N 130, 8 юни 1993, с. 1, 4.

26. Сугарев, Едвин. Всеки е длъжен да предприеме някакъв жест срещу злото : [Интервю] / Едвин Сугарев. // Век 21, IV, N 24, 16-22 юни 1993, с. 1, 4.

27. Сугарев, Едвин. Монархистите скоро ще бъдат политическа реалност : [Интервю] / Едвин Сугарев. // Огледало, I, N 4, 10 юни 1993, с. 4 ; N 5, с. 4 ; N 6, с. 4.

28. Сугарев, Едвин. Така не може повече / Едвин Сугарев. // Демокрация, IV, N 266, 13 ноем. 1993, с. 1, 3.

29. Сугарев, Едвин. Само човек като Филип Димитров може да обедини СДС : [Интервю] / Едвин Сугарев. // Експрес, I, N 203, 20 дек. 1993, с. 11.

30. Сугарев, Едвин. СДС и политическата амнезия / Едвин Сугарев. // Демокрация, IV, N 286, 7 дек. 1993, с. 6.

31. Сугарев, Едвин. Девет милиона мишлета / Едвин Сугарев. // Демокрация, IV, N 285 , 6 дек. 1993, с. 8.

32. Сугарев, Едвин. Във всички парламентарни групи вече има симптом на мравешка болест. // Труд, XLVIII, N 102, 9 май 1994, с. 1, 3.

33. Сугарев, Едвин. Кривото огледало / Едвин Сугарев. // Демокрация, V, N 163, 21 юли 1994, с. 1, 5 ; N 164, с. 1, 6 ; N 165, с. 1, 3.

34. Сугарев, Едвин. Раната Тибет / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, IV, N 28, 18-24 юли 1994, с. 1, 5.

35. Сугарев, Едвин. Целта на хаоса / Едвин Сугарев. // Демокрация, V, N 181, 11 авг. 1994, с. 5.

36. Сугарев, Едвин. Куклен танц или манипулативната мощ на посттоталитаризма : [Есе] / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, IV, N 39, 7-13 ноем. 1994, с. 6.

37. Сугарев, Едвин. Сънят на разума ражда чудовища : [Полит. есе] / Едвин Сугарев. // Демокрация, VI, N 256, 1 ноем. 1995, с. 9.

38. Сугарев, Едвин. България между миналото и бъдещето / Едвин Сугарев. // Демокрация, VI, N 264, 10 ноем. 1995, с. 7.

39. Сугарев, Едвин. Капанът на трилотажа / Едвин Сугарев. // Демокрация, VI, N 252, 27 окт. 1995, с. 9.

40. Сугарев, Едвин. "Не съм фанатик" / Едвин Сугарев ; [Интервюто взе] Иван Матанов . // 24 часа, V, N 274, 7 окт. 1995, с. 51.

41. Сугарев, Едвин. Желю Митев Валенса / Едвин Сугарев. // Демокрация, VII, N 8, 10 ян. 1996, с. 9.

42. Сугарев, Едвин. Кой изнесе хляба на България / Едвин Сугарев. // Демокрация, VII, N 12, 15 ян. 1996, с. 1, 2.

43. Сугарев, Едвин. Премиерът на България лъже пред Народното събрание : Отворено писмо до акад. Благовест Сендов, председател на XXXVII обикновено народно събрание / Едвин Сугарев. // Демокрация, VII, N 51, 29 февр. 1996, с. 4.

44. Сугарев, Едвин. 1. Бизнесбанка - частната банка на Премянов. 2. Първа източна международна банка, или банката на мутрите / Едвин Сугарев. // Демокрация, VII, N 271, 15 ноем. 1996, с. 10 ; N 275, с. 9.

45. Сугарев, Едвин. Четири хиляди загроби рухналата"ФТА" / Едвин Сугарев. // Демокрация, VII, N 281, 27 ноем. 1996, с. 9.

46. Сугарев, Едвин. Отвратен съм и повече няма да участвам в заседаниета на НКС / Едвин Сугарев ; [Интервю на] Севда Диновска. // Труд, LI, N 341, 12 дек. 1996, с. 9.

47. Сугарев, Едвин. След конгреса Виденов няма да е премиер : [Интервю] / Едвин Сугарев ; Записа Христо Христов. // Демокрация, VII, N 302, 21 дек. 1996, с. 6.

48. Сугарев, Едвин. Костов като премиер го чака съдбата Филип Димитров / Едвин Сугарев ; [Интервю на] Цветанка Ризова. // Новинар, VI, N 22, 24 ян. 1997, с. 6.

49. Сугарев, Едвин. В бъдещия парламент няма място за политически търговци / Едвин Сугарев. // Демокрация, VIII, N 102, 15 апр. 1997, с. 12.

50. Сугарев, Едвин. Монголците не се страхуват от чуждестранните капитали : С Едвин Сугарев, посланик на България в Монголия, разговаря Ася Грънчарова. // Демокрация, VIII, N 195, 23 юли 1997, с. 6.

51. Сугарев, Едвин. Мафията и корумпираните магистрати са двете страни на една и съща монета : Посланикът ни в Индия Едвин Сугарев в разговор с Недко Петков. // Демокрация, IХ, N 172, 1 юли 1998, с. 6.

52. Сугарев, Едвин. Бъдещето е все по на Изток / Едвин Сугарев ; Интервю [с бълг. посланик в Монголия] на Милена Димитрова. // 168 часа, IХ, N 27, 3 - 9 юли 1998 , с. 6.

53. Сугарев, Едвин. Целта е Костов да си иде : Интервю [за правителствената криза у нас] / Едвин Сугарев ; Явор Дачков. // 24 часа, Х, N 158, 13 юни 2000, с. 11.

54. Сугарев, Едвин. Опасно е СДС да се забатачи в сценарий, подготвен от собствените му структури : Едвин Сугарев пред "Капитал" / Интервюто взе Станка Тошева. // Капитал, VIII, N 24, 17 - 23 юни 2000, с. 10.

55. Сугарев, Едвин. Не съзнаваме как си вредим със своя песимизъм : Поетът, журналист и лит. критик Едвин Сугарев, посланик на България в Индия [пред "Демокрация"] / Разговора води Стефан Джамбазов. // Демокрация, ХI, N 148, 5 юни 2000, с. 18.

56. Сугарев, Едвин. Остана още едно крадливо момче / Едвин Сугарев ; Боряна Цачева. // 24 часа, Х, N 293, 28 окт. 2000, с. 10, 11.

57. Сугарев, Едвин. За новия морал на царя / Едвин Сугарев. // Демокрация, ХII, N 48, 27 февр. 2001, с. 11.

58. Сугарев, Едвин. Крадливите в СДС намаляха / Едвин Сугарев ; [Интервю на] Боряна Цачева. // 24 часа, Х, N 61, 2 март 2001, с. 11.

59. Сугарев, Едвин. Опасна игра : Отворено писмо до Симеон Втори / Едвин Сугарев. // Демокрация, XII, N 135, 11 юни 2001, с. 10.

60. Сугарев, Едвин. Позорно е крадецът да вика "Дръжте крадеца" : Подалият оставка като посланик в Индия Едвин Сугарев в интервю за в. "Демокрация" [по проблемите на СДС] / Въпросите зададе Рени Нешкова. // Демокрация, XII, N 278, 27 ноем. 2001, с. 12.

61. Сугарев, Едвин. Тъй каза Симеон Втори / Едвин Сугарев. // Демокрация, XIII, N 6 , 8 ян. 2002, с. 12.

62. Сугарев, Едвин. На Катя й пречи маската на Костов / Едвин Сугарев ; Боряна Цачева. // 24 часа, ХI, N 39, 9 февр. 2002, с. 12.

63. Сугарев, Едвин. Отговорностите пред СДС / Едвин Сугарев. // Демокрация, XIII, N 40, 16 февр. 2002, с. 9.

64. Сугарев, Едвин. Правителството ще рухне под натиска на собствените си противоречия : С Едвин Сугарев, зам.-предс. на СДС, разговаря Мариана Кирова. // Пари, ХI, N 55, 20 март 2002, с. 5.

65. Сугарев, Едвин. Не съм удобен, но ако трябва, ще вляза в НИС [на СДС] : [Интервю] / Едвин Сугарев ; Велислава Кръстева. // Стандарт News, Х, N 3294, 4 март 2002, с. 15.

66. Сугарев, Едвин. Кабинетът прикрива агент Колев : Интервю [със зам.-предс. на СДС] / Боряна Цачева. // 24 часа, ХI, N 114, 25 апр. 2002, с. 11.

67. Сугарев, Едвин. Избори [за местна власт у нас] и поуки / Едвин Сугарев. // Демокрация, XIII, N 107, 9 май 2002, с. 10.

68. Сугарев, Едвин. Да променим България : Разговор с Едвин Сугарев [за процесите в СДС] / Марин Георгиев. // Литературен форум, XII, N 26, 2 - 8 юли 2002, с. 1, 12.

69. Сугарев, Едвин. Свободният човек винаги се чувства като вълк-единак : Бившият чл. на НИС на СДС Едвин Сугарев [пред в. "Монитор"] / Интервю [на] Катя Михайлова. // Монитор, IV, N 1259, 11 септ. 2002, с. 13.

70. Сугарев, Едвин. Един от динозаврите : Васил Станилов разговаря с Едвин Сугарев. // Детонация, I, N 3, ноем. 2002, с. 1, 8.

71. Сугарев, Едвин. Защо е вреден главният прокурор [Никола Филчев] / Едвин Сугарев . // Сега, VI, N 265, 9 - 10 ноем. 2002, с. 17, 24 ; N 266, с. 14-15 ; N 267, с. 12 ; N 268, с.12-13.

72. Сугарев, Едвин. В съдебната система нещата трябва да се променят институционално : Интервю [с депутата от СДС] Едвин Сугарев / Виктория Пенкова. // Кеш, X, N 48, 6 - 12 дек. 2002, с. 11.

73. Сугарев, Едвин. Какво става в СДС / Едвин Сугарев. // Седем, I, N 2, 23 - 29 апр. 2003, с. 1, 8-9.

74. Нешкова, Рени. Изборът на [Иван] Костов [в конфликта между ръководството на СДС и Едвин Сугарев] / Рени Нешкова. // Седем, I, N 6, 21 - 27 май 2003, с. 1, 8-9.

75. Сугарев, Едвин. Из изповедите на един търговец с политическото тяло на СДС / Едвин Сугарев. // Седем, I, N 6, 21 - 27 май 2003, с. 8-9, 10, 12.

76. Сугарев, Едвин. [Иван] Костов и Надежда [Михайлова] да напуснат политиката / Едвин Сугарев ; [Интервю на] Веселин Стойнев. // Сега, VII, N 252, 28 окт. 2003 , с. 12.

77. Сугарев, Едвин. [Иван] Костов излъга за "Демокрация" : С Едвин Сугарев, бивш зам.-предс. на СДС, разговаря Ирена Маринова. // Дневен труд, LXVIII, N 325, 25 ноем. 2003, с. 10-11.

78. Сугарев, Едвин. Обединението вдясно в парадигмата на политическия морал / Едвин Сугарев. // Дневник, III, N 222, 14 ноем. 2003, с. 7.

79. Сугарев, Едвин. СДС - агонио сладка! / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, XIII, N 40, 10 - 16 дек. 2003, с. 1, 3.

80. Сугарев, Едвин. Голямото сбогуване / Едвин Сугарев. // Сега, VII, N 13, 19 ян. 2004, с. 9, 10.

81. Сугарев, Едвин. Хищна, висока и гола е моята памет / Едвин Сугарев ; Интервю на Анго Боянов. // Детонация, III, N 1, ян. 2004, с. 1, 9.

82. Сугарев, Едвин. Крушението на дясното: митът Иван Костов / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, XIV, N 6, 11 - 17 февр. 2004, с. 1, 3.

83. Сугарев, Едвин. СДС се превърна в заложник на лидерски митологии / Едвин Сугарев. // Сега, VII, N 39, 18 февр. 2004, с. 12.

84. Сугарев, Едвин. Хамелеон върху мазно петно / Едвин Сугарев. // Сега, VII, N 33, 11 февр. 2004, с. 12.

85. Сугарев, Едвин. Изпитанието Испания / Едвин Сугарев. // Сега, VII, N 70, 25 март 2004, с. 11.

86. Сугарев, Едвин. Амебни деления и симбиозни съжителства [в Народното събрание] / Едвин Сугарев. // Пари, ХIII, N 45, 8 март 2004, с. 19.

87. Сугарев, Едвин. Президентството ще бъде целта на [Симеон] Сакскобургготски / Едвин Сугарев. // Пари, ХIII, N 55, 22 март 2004, с. 19.

88. Сугарев, Едвин. Дясното [в България] - парадокси и шансове / Едвин Сугарев. // Дневник, IV, N 55, 19 март 2004, с. 7.

89. Сугарев, Едвин. Примка от скъпоценни камъни стяга шията на БСП / Едвин Сугарев. // Пари, ХIII, N 61, 30 март 2004, с. 20.

90. Сугарев, Едвин. За антикомунизма [в България] / Едвин Сугарев. // Дневник, IV, N 82, 29 апр. 2004, с. 7.

91. Сугарев, Едвин. Левицата [в България] ще е силна до появата на дясна алтернатива / Едвин Сугарев. // Пари, ХIII, N 79, 26 апр. 2004, с. 19.

92. Сугарев, Едвин. Спорът кой е по-велик вдясно обслужва само левицата : Партията на [Иван] Костов може да минира десния проект / Едвин Сугарев. // Пари, ХIII, N 74, 19 апр. 2004, с. 19.

93. Сугарев, Едвин. Третият път на левицата [у нас] / Едвин Сугарев. // Пари, ХIII, N 65, 5 апр. 2004, с. 20.

94. Сугарев, Едвин. Гигантската имитация, наречена България / Едвин Сугарев. // Пари, ХIII, N 70, 13 апр. 2004, с. 19. Липсата на правоохранителни и правозащитни механизми у нас.

95. Сугарев, Едвин. Диктатура на прокуратурата / Едвин Сугарев. // Пари, XIII, N 84 , 3 май 2004, с. 19.

96. Сугарев, Едвин. [Иван] Костов зачена партията си с лъжа : С Едвин Сугарев, бивш зам.-предс. на СДС, разговаря Валентина Петкова. // Дневен труд, LXVIII, N 151, 2 юни 2004, с. 10, 11.

97. Сугарев, Едвин. Стартовите перспективи на новия политически сезон [в България] / Едвин Сугарев. // Дневник, IV, N 168, 31 авг. 2004, с. 7.

98. Сугарев, Едвин. Коалиционни лицемерия / Едвин Сугарев. // Пари, ХIII, N 192, 7 окт. 2004, с. 22.

99. Сугарев, Едвин. Петър Стоянов няма да отстрани Надежда [Михайлова] : С Едвин Сугарев, бивш зам.-предс. на СДС, разговаря Валентина Петкова. // Дневен труд, LXVIII, N 292, 21 окт. 2004, с. 14.

100. Сугарев, Едвин. Преходът, изборите и енигмите на дясното [политическо пространство в България] / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, XIV, N 36, 3 - 9 ноем. 2004, с. 1, 3.

101. Сугарев, Едвин. Десномислещите хора са обединени - проблем са лидерите [на десните партии] / Едвин Сугарев ; Въпросите зададе Матей Стоянов. // Детонация, IV, N 1, ян. 2005, с. 3.

102. Сугарев, Едвин. Прокуратурата като PR агенция / Едвин Сугарев. // Пари, ХIV, N 13, 19 ян. 2005, с. 20.

103. Сугарев, Едвин. [Анастасия Димитрова] Мозер пречи и на дясното обединение : С Едвин Сугарев, бивш зам.-предс. на СДС, разговаря Валентина Петкова. // Дневен труд, LXX, N 73, 17 март 2005, с. 10, 11.

104. Сугарев, Едвин. Принципът сам срещу всички / Едвин Сугарев. // Дневник, V, N 48 , 11 март 2005, с. 13.

105. Сугарев, Едвин. Кризата в ЕС - митове и реалности / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, XV, N 21, 8 - 14 юни 2005, с. 1.

106. Сугарев, Едвин. Има два пътя пред Надежда [Михайлова] - отива си достойно или недостойно / Едвин Сугарев ; Интервю на Майя Любомирска. // Новинар, XIII, N 189, 16 авг. 2005, с. 9.

107. Сугарев, Едвин. СДС трябва да се гради отново : [Интервю] / Едвин Сугарев ; Юлиана Ончева. // Стандарт News, XIII, N 4573, 30 септ. 2005, с. 13.

108. Сугарев, Едвин. [Иван] Костов използва слабостта на СДС : С Едвин Сугарев, бивш зам.-предс на СДС, разговаря Валентина Петкова. // Дневен труд, LXX, N 300, 3 ноем. 2005, с. 10-11.

109. Сугарев, Едвин. Психология на [българското] присъединяване [към ЕС] / Едвин Сугарев. // Капитал, XIV, N 1, 7 - 13 ян. 2006, с. 6.

110. Сугарев, Едвин. Самоубийственият синдром на българската десница / Едвин Сугарев . // Литературен вестник, XV, N 41, 14 - 20 дек. 2005, с. 1.

111. Сугарев, Едвин. СДС ще се разпадне, ако пак се провали : С Едвин Сугарев, член на синия Клуб 10, разговаря Валентина Петкова. // Дневен труд, LXX, N 44, 15 февр. 2006, с. 12-13.

112. Сугарев, Едвин. Купувал съм досиета на черно : С Едвин Сугарев, бивш. зам.-предс. на СДС, [по повод приемането на Закона за разсекретяване на досиетата на бившата ДС] разговаря Валентина Петкова. // Дневен труд, LXXI, N 332, 1 дек. 2006, с. 12-13.

113. Сугарев, Едвин. Надежда [Михайлова] натопи [Петър] Стоянов пред ЕНП : С Едвин Сугарев, чл. на Клуб 10 в СДС, разговаря Валентина Петкова. // Дневен труд, LXXII, N 89, 31 март 2007, с. 12-13.

114. Сугарев, Едвин. Досиета и морал : С Едвин Сугарев [за кн. му "Случаят "Гоце", С., 2007] разговаря Фреди Фосколо. // Детонация, VI, N 11, ноем. 2007, с. 4.

115. Сугарев, Едвин. Да си "непринадлежащ" е дефиниция на свободата : Разговор с Едвин Сугарев за новата му стихосбирка "Събирачи на хартия", 2007. // Седем, V, N 50, 19 - 25 дек. 2007, с. 7.

116. Сугарев, Едвин. Кратко въведение към историята на [българския] преход / Едвин Сугарев. // Седем, V, N 11, 12 - 18 март 2008, с. 11, 14.

117. Сугарев, Едвин. Предизвикателството Тибет / Едвин Сугарев. // Седем, V, N 15, 9 - 15 апр. 2008, с. 10.

118. Сугарев, Едвин. Несъществуващата десница [в България] / Едвин Сугарев. // Култура, LII, N 21, 6 юни 2008, с. 9.

119. Сугарев, Едвин. Българските магистрати и тяхното покаяние / Едвин Сугарев. // Гласове, IV, N 3, 23 - 29 ян. 2009, с. 5.

120. Сугарев, Едвин. Ейбрахам Линкълн и религията на свободата / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, XIX, N 7, 25 февр. - 3 март 2009, с. 5. Слово, произнесено на премиерата на "Моята представа за демокрацията" от Ейбрахам Линкълн, прев. Огняна Иванова, Амер. център, 12. 02. 2009.

121. Сугарев, Едвин. На кого служи Главна дирекция за борба с организираната престъпност? / Едвин Сугарев. // Гласове, IV, N 5, 6 - 12 февр. 2009, с. 4.

122. Сугарев, Едвин. Бизнес партията БСП / Едвин Сугарев. // Гласове, IV, N 9, 6 - 12 март 2009, с. 11. Несъответствието между идеологията на партията и нейната полит. стратегия.

123. Сугарев, Едвин. БСП и ДПС извършиха подлост и трябва да бъдат наказани : Открито писмо до гражданите на България / Едвин Сугарев. // Седем, VII, N 16, 22 - 28 апр. 2009, с. 11. По повод промените в изборното законодателство на България.

124. Сугарев, Едвин. Някой си играе с огъня / Едвин Сугарев. // Детонация, XIX, N 20 , 22 - 28 май 2009, с. 13. Рисковете, свързани със създаване на етническо напрежение в родопските села Рибново и Гърмен.

125. Сугарев, Едвин. Бокова и срамът / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, XIX, N 29, 30 септ. - 6 окт. 2009, с. 1, 2. По повод избора на Ирина Бокова за генерален директор на ЮНЕСКО.

126. Сугарев, Едвин. Провалихме се! / Едвин Сугарев ; Валентина Петкова. // Труд, LXXIV, N 297, 30 окт. 2009, с. 17. Интервю по повод 20 г. от събитията на 10 ноем. 1989 г.

127. Сугарев, Едвин. АЕЦ “Белене” и картофи, http://mediapool.bg/, 21 Март 2011

128. Сугарев, Едвин. Уродливите къртици на българския преход, http://mediapool.bg/, 19 Ноември 2010

129. Сугарев, Едвин. Явор Дачков в страната на чудесата, http://mediapool.bg/ , 18 Октомври 2010

130. Сугарев, Едвин. Невинният и наивен Бойко Борисов, http://mediapool.bg/ , 13 Септември 2010

131. Сугарев, Едвин. Българската наука – с ДС напред!, http://mediapool.bg/, 11 Февруари 2010

132. Сугарев, Едвин. Остава да се справим със стената в самите нас, http://mediapool.bg/, 9 Ноември 2009

133. Сугарев, Едвин. Сянката на Филчев витае из ВСС, http://mediapool.bg/, 23 Октомври 2009

134. Сугарев, Едвин. Бокова и срамът, http://mediapool.bg/, 27 Септември 2009

135. Сугарев, Едвин. За лицата край пътя – или кой кой, http://mediapool.bg/, 31 Май 2009

136. Сугарев, Едвин. БСП и ДПС извършиха подлост и трябва да бъдат наказани, http://mediapool.bg/, 14 Април 2009

137. Сугарев, Едвин. Някой си играе с огъня, http://mediapool.bg/, 17 Март 2009

138. Сугарев, Едвин. Назад-НАПРЕД към властта, http://mediapool.bg/, 20 Януари 2009

139. Сугарев, Едвин. "Случката” с Огнян Стефанов и индулгенциите за ДАНС, http://mediapool.bg/, 25 Септември 2008

140. Сугарев, Едвин. Станишев в ъгъла, http://mediapool.bg/, 28 Март 2008

141. Сугарев, Едвин. Президентско-авджийският траур, http://mediapool.bg/, 6 Март 2008

142. Сугарев, Едвин. СДС - Агонио сладка!, http://mediapool.bg/, 11 Декември 2003

143. Едвин Сугарев: Сбърках с подкрепата за Надежда Михайлова, Интервю на Ели Златева, http://mediapool.bg/, 16 Април 2003

144. Сугарев, Едвин. Филчев отвлича вниманието с показни акции, казва Едвин Сугарев в интервю за Зорница Гюрова, http://mediapool.bg/, 9 Януари 2003

145. Сугарев, Едвин. Предизвестената смърт на един прокурор, http://mediapool.bg/, 6 Януари 2003

146. Николай Начев е връзката на Филчев в НСС, Интервю със Зорница Гюрова, http://mediapool.bg/, 3 Януари 2003

147. Сугарев, Едвин. Отворено писмо на Едвин Сугарев, http://mediapool.bg/, 9 Декември 2002

148. Едвин Сугарев: СДС сгреши с вота за АЕЦ, Интервю на Зорница Гюрова, http://mediapool.bg/, 1 Декември 2002

149. Сугарев, Едвин. Ново отворено писмо на Едвин Сугарев, http://mediapool.bg/, 18 Ноември 2002

150. Едвин Сугарев: СДС трябва да си изгради антикорупционен имунитет, Интервю на Георги Коритаров, http://mediapool.bg/, 11 Ноември 2002

151. Едвин Сугарев: СДС не трябва да се страхува от предварително избори, http://mediapool.bg/, 8 Октомври 2002

152. Сугарев, Едвин. Разплаканите крокодили, в. “Дневник”, 29 август 2007

153. Сугарев, Едвин. Цената на един президентски подпис, в. “Дневник”, 15 февруари 2006

154. Сугарев, Едвин. Шамани и списъци, в. “Дневник”, 29 ноември 2005

155. Сугарев, Едвин. Амнистията като абдикация, в. “Дневник”, 09 юни 2005

156. Сугарев, Едвин. Принципът сам срещу всички, в. “Дневник”, 10 март 2005

157. Сугарев, Едвин. Дясното обединение няма алтернатива, в. “Дневник”, 13 януари 2005

158. Сугарев, Едвин. Прокурори - опасни за България, в. “Дневник”, 30 ноември 2004

159. Сугарев, Едвин. Избори 2005 - митове и реалности, в. “Дневник”, 10 ноември 2004

160. Сугарев, Едвин. Стартовите перспективи на новия политически сезон, в. “Дневник”, 30 август 2004

161. Сугарев, Едвин. Казусът "Софиянски" и политическият морал на дясното, в. “Дневник”, 20 май 2004

162. Сугарев, Едвин. За антикомунизма, в. “Дневник”, 28 април 2004

163. Сугарев, Едвин. Краят на проекта "Костов", в. “Дневник”, 15 април 2004

164. Сугарев, Едвин. Дясното - парадокси и шансове, в. “Дневник”, 18 март 2004

165. Сагата на една фондация и нейната компютърна мишка, в. “Дневник”, 07 март 2004

166. Сугарев, Едвин. Политическият егоизъм, в. “Дневник”, 19 февруари 2004

167. Сугарев, Едвин. Мнимият отказ на Костов, в. “Дневник”, 10 февруари 2004

168. Обединението вдясно в парадигмата на политическия морал, в. “Дневник”, 13 ноември 2003

169. Сугарев, Едвин. Бъдещето на СДС: нов лидер и промяна към електорална партия, в. “Дневник”, 27 февруари 2002

170. Сугарев, Едвин. Едвин Сугарев: Екатерина Михайлова трудно излиза от сянката на Костов, Интервю на Ана Миланова, в. “Дневник”, 05 февруари 2002

171. Сугарев, Едвин. Българите не знаят кой ще ги управлява от ваше име - Стоян Ганев, Стоян Денчев или някой друг, Открито писмо, в. “Дневник”, 10 юни 2001

172. Сугарев, Едвин. Сега "добрите момчета", после - "доброто СДС", в. “Дневник”, 28 февруари 2001

Стихотворения

1. Сугарев, Едвин. Поетическото изкуство. - Орфей в ада. - Аналогии. - Изяждането на котката : Стихотворения / Едвин Сугарев. // Проглед, 1992, N 1, с. 75-78.

2. Сугарев, Едвин. Саргасово море. - Законът на силните. - Летящият холандец. - Падналите ангели. - Бавен сняг. - Бавно : Стихотворения / Едвин Сугарев. // Lettre internationale, 1993, N [1], с. 54, 57, 58, 60, 61, 63.

3. Сугарев, Едвин Стефанов. Нямане. - Прочит. - Залез. - Мястото. - Реплика. - Опит. - Посока. - Процеп. - Промяна. - Утаяване. - Бързо. - Танц : Стихотворения / Едвин Сугарев. // Страница, 1998, N 1, с. 43-47.

4. Сугарев, Едвин Стефанов. Съзерцавайки огъня : Стихотворения / Едвин Сугарев. // Мост, 1998, N 2, с. 10-11.

5. Сугарев, Едвин. Стихотворения / Едвин Сугарев. // Пламък, XLIII, 1999, N 5-6, с. 72-74. Мястото. - Реплика. - Корени. - Залез. - Кръжене. - Утаяване. - Нямане. - Клетва.

6. Сугарев, Едвин. Полетът на сакатия. - Слабости божии. - Кратки пътища към небесното. - Новогодишен сняг : [Стихотворения] / Едвин Сугарев. // Алтера, 2006, N 1-2, с. 110-112.

7. Сугарев, Едвин. Де/ или ре/конструкция. - Влюбената пепел. - Хубава. - Помнещото тяло. - Вплътняване. - Малко по-надолу. - Без думи. - Без звук. - Пет хиляди гладни. - Необяснимо е. - На нивата : Стихотворения / Едвин Сугарев. // Съвременник, XXXIV, 2006, N 2, с. 181-187.

8. Сугарев, Едвин. Мигът. - Моята молитва. - Някога. - То : [Стихотворения] / Едвин Сугарев. // Страница, VIII, 2007, N 2, с. 5-9.

9. Сугарев, Едвин. Другият въпрос. - Пришествието. - Местонахождението божие. - Отреденото ти място. - То. - Лабиринт. - Игра на сляпа баба : [Стихотворения] / Едвин Сугарев. // Съвременник, XXXVII, 2009, N 4, с. 156-161.

10. Сугарев, Едвин. Самоличност. - Като съсухрено дърво. - Свободата : [Стихотворения] / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, II, N 43, 2-8 ноем. 1992, с. 4.

11. Сугарев, Едвин. Из [цикъла] "Политически стихотворения" / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, III, N 17, 3-9 май 1993, с. 5.

12. Сугарев, Едвин. Бог. - Слизайки. - Примка : [Стихотворения] / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, III, N 25, 27 юни - 3 юли 1993, с. 1.

13. Сугарев, Едвин. В един от тези дни аз казах сбогом : [Стихотворение] / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, III, N 51-52, 27 дек. 1993 - 9 ян. 1994, с. 5.

14. Сугарев, Едвин. Ембриони. - Присъствие. - Твоят миг. - Старците. - Накратко. - Трифон Зарезан : [Стихотворения] / Едвин Сугарев. // Литературен форум, III, N 5, 2-8 февр. 1994, с. 1, 4.

15. Сугарев, Едвин. Из [цикъла стихотворения] "Кратко" / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, VI, N 3, 24-30 ян. 1996, с. 14.

16. Сугарев, Едвин. България : [Стихотворение] / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, VI, N 12, 27 март - 2 апр. 1996, с. 1.

17. Сугарев, Едвин. Събирачи на хартия : [Стихотворение] / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, VI, N 24, 26 юни - 2 юли 1996, с. 1.

18. Сугарев, Едвин. България блус : [Стихотворение] / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, VII, N 8, 12-18 март 1997, с. 1.

19. Сугарев, Едвин. Хайку от камен бряг : [Стихотворение] / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, VII, N 17, 21-27 май 1997, с. 14.

20. Сугарев, Едвин. В очакване на поезията. - Монголия. - Остатъци. - Без думи. - Към дъното. - Да видиш от вътре. - Без. - Случка. - Ласка. - Реми. - Навици. - Рана. - Бардо Тьодьол. - Акт. - Изключение. - Голямото любене : [Стихотворения] / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, VIII, N 2, 14-20 ян. 1998, с. 15.

21. Сугарев, Едвин. Из "Стихове на очакването" / Едвин Сугарев. // Литературен форум, VIII, N 2, 20-26 ян. 1998, с. 8.

22. Сугарев, Едвин. Гоби : [Цикъл стихотворения] / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, VIII, N 12, 25 - 31 март 1998, с. 14-15.

23. Сугарев, Едвин. Откачалката си иска живота. - Откачалката пикае и си мисли за есента. - Откачалката прави дисекция на сянката си. - Откачалката вопие по отминалото. - Откачалката сънува един от своите свършеци : [Стихотворения] / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, IX, N 13, 7 - 13 апр. 1999, с. 15.

24. Сугарев, Едвин. Баналните образи на смъртта. - Приближавания. - После. - Никой не обича да се ражда. - Гладните духове. - Нощ. - Сиреч. - Традиция. - Карта. - Крушуване. - Гребен. - Малката медитация. - Родолюбие. - Грижи за тях. - И отново времето / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, ХI, N 4, 31 ян. - 6 февр. 2001, с. 14.

25. Сугарев, Едвин. Периметър. - Некои определения. - Без заглавие (щото е цензурирано) : [Стихотворения] / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, XII, N 34, 23 - 29 окт. 2002, с. 16.

26. Сугарев, Едвин. Поредното магьосване на България : [Стихотворение] / Едвин Сугарев. // Детонация, I, N 3, ноем. 2002, с. 8.

27. Сугарев, Едвин. Хайку / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, XIII, N 21, 11 - 17 юни 2003, с. 16.

28. Сугарев, Едвин. Стръкове към Бога / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, XIV, N 40, 1 - 7 дек. 2004, с. 5. Сугарев, Едвин. Пришълци : [Стихотворения] / Едвин Сугарев. // Сега, IХ, N 35, 11 - 12 февр. 2006, с. 49. Бадемите. - Вграждане на паметта. - Общо цвете.

Проза

1. Сугарев, Едвин. Невъзможните убежища на поезията : [Разкази] / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, XIV, N 39, 24 - 30 ноем. 2004, с. 14.

2. Сугарев, Едвин. Сюжети за неми филми : [Проза] / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, XVIII, N 8, 5 - 11 март 2008, с. 11.

Есета

1. Сугарев, Едвин. Внимание - СПИН : [Есе] / Едвин Сугарев. // Литературен вестник , II, N 25, 29 юни - 5 юли 1992, с. 1, 3.

2. Сугарев, Едвин. Историята на X. - Историята на Ина : [Миниатюри] / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, II, N 38, 28 септ. - 4 окт. 1992, с. 4.

3. Сугарев, Едвин. Краят на личността : [Есе] / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, V, N 40, 6-12 дек. 1995, с. 1, 3.

4. Сугарев, Едвин. България блус : Проза / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, VII, N 8, 12-18 март 1997, с. 1.

5. Сугарев, Едвин. Това заглавие е тавтология... : [Есе] / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, VII, N 17, 21-27 май 1997, с. 9.

6. Сугарев, Едвин. Гладните духове : [Есе] / Едвин Сугарев. // Литературен вестник , XVII, N 6, 14 - 20 февр. 2007, с. 1, 2.

Рецензии

1. Сугарев, Едвин. Уроборосният свят на Пламен Антов / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, XVIII, N 20, 4 - 10 юни 2008, с. 4, 5.

2. Сугарев, Едвин. Здраченият свят на Елка Димитрова / Едвин Сугарев. // Култура, LII, N 32, 26 септ. 2008, с. 4.

3. Сугарев, Едвин. Поезията като некрофилия / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, XVIII, N 30, 8 - 14 окт. 2008, прил.

4. Сугарев, Едвин. Стратегии за дълбоко живеене / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, XVIII, N 34, 5 - 11 ноем. 2008, прил.

5. Сугарев, Едвин. С червена кърпа върху лицето / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, XVIII, N 39-40, 10 - 16 дек. 2008, прил..

6. Сугарев, Едвин. Ракът на смъртта / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, XIV, N 43, 22 дек. 2004 - 11 ян. 2005, с. 5.

7. Сугарев, Едвин. Сънищата като път към бога : Текстът е четен на премиерата на [стихосбирката] "Събрани сънища" [от В. Левчев] в НДК / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, XV, N 7, 23 февр. - 1 март 2005, с. 5.

8. Сугарев, Едвин. Изкопът на Иван Станев или театърът като ексцес / Едвин Сугарев . // Литературен вестник, XVI, N 4, 1 - 7 февр. 2005, с. 9. Спектакълът "Изкопни материали" по романа на А. Платонов в Театр. работилница "Сфумато", сценична версия и постановка И. Станев.

9. Сугарев, Едвин. Между сънуването и будността / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, XVII, N 37, 14 - 20 ноем. 2007, с. 4, 5. Слово, прочетено при представянето на новата стихосбирка на Владимир Левчев "Кой сънува моя живот", Пловдив, Жанет 45, 2007.

10. Сугарев, Едвин. Вселената като прашинка, прашинката като вселена / Едвин Сугарев. // Литературен вестник, XVII, N 1, 16 - 22 ян. 2008, с. 7. Текстът е четен на премиерата на стихосбирката "Прашинки в слънчевия лъч" от Людмила Балабанова в София, 7 дек. 2007.

Рецензии за книги на Едвин Сугарев:

1. Розалия Ликова. Слизайки, човекът продължава да вярва. // Л и т. ф о р у м, XXVIII, N 12, 24-30 март 1993, 2.

2. Кирил Георгиев. "Слизайки между затворени врати". // А. Б. В., III, N 16, 17 апр. 1993, 5.

3. Роберт Ковачев. В търсене на одухотворяващата възможност. // В е к 21, IV, N 26, 30 юни - 6 юли 1993, 10

4. Кирил Попов. Протест срещу хегемонията на догмата. // Ч и т а л и щ е , CXXIII, 1993, N N 3-4, 22.

5. Кирил Попов. Животът и смъртта в "реанимацията" на поета. // Л и т. ф о р у м, III, N 23, 15-21 юни 1994.

6. Ивайло Иванов. Закъсняла рецензия или развързване на опърничавата метафора. // Л и т. в е с т н и к, V, N 24, 12-18 юли 1995, 5.

7. Георги Цанков. В търсене на себе си. // Л и т. ф о р у м, IV, N 37, 2-8 ноем. 1994, 2.

8. Кирил Попов. Лирични "връхлитания". // Л и т. в е с т н и к, VI, N 30 , 2-8 окт. 1996, 4. Марин Бодаков. Ееон. // Л и т. ф о р у м, VI, N 27-28, 10-16 юли 1996.

9. Пенка Ватова. “Кратко”// Л и т. в е с т н и к, VII, N 25, 16-22 юли 1997, 6.

10. Елка Димитрова. Шест поетически книги. // М о с т, 1998, N N 1, 62-67.

11. Марин Георгиев. Постмодернизмът. И след това. // Л и т. ф о р у м, XII, N 26, 2-8 юли 2002, 13.

12. Елка Димитрова. 7 невероятни истории за поезията. // Труд, LXX, N 184 , 10 юли 2005, прил.

13. Наталия Андреева. Това не е родина. // Лит. вестник, ХV, N 17, 11-17 май 2005, с. 6.

14. Кристина Йорданова. Ироничните фигури на патетиката. // Култура, XLIX , N 28, 22 юли 2005, с. 4.

15. Наталия Андреева. Ентропийна смърт на поезията. // Лит. вестник, ХV, N 40, 7 - 13 дек. 2005, с. 4.

16. Рец.: Кристина Йорданова. Ироничните фигури на патетиката. // Култура, XLIX , N 28, 22 юли 2005, с. 4.

17. Камелия Спасова, Мария Калинова. ГУАН: за вътрешно четене. // Лит. вестник, XVII, N 10, 14 - 20 март 2007.

18. Стойчева, Светлана. За книгата "Николай Райнов - боготърсачът богоборец" на Едвин Сугарев / Светлана Стойчева. // Български език и литература, LI, 2008, N 3, с. 59-60.

19. Добрев, Чавдар. По повод на писмото [на Едвин Сугарев до президента, Демокрация, N 130, 8 юни 1993 г., с.1, 4], което стана книга / Чавдар Добрев. // Дума, IV, N 147, 28 юни 1993, с. 9.

20. Василев, Николай. Голямото междучасие на Едвин Сугарев : Аналит. опит върху ез. култура на "Литературен вестник" / Николай Василев. // Български писател, III, N 16, 16-22 апр. 1996, с. 1, 4.

21. [По повод отвореното писмо на Едвин Сугарев до министъра на правосъдието срещу главния прокурор на Републиката]. // Култура, XLVI, N 41-42, 15 ноем. 2002, с. 1. Съдържа: Христо Б у ц е в. Е ли Едвин Зола?. - Солидарност с Едвин Сугарев [на писатели, членове на Сдружението на български писатели].

22. Дойнов, Пламен. Трагическа теория за нашия народ : Слово, произнесено на премиерата на [стихосбирката "Родина" от Едвин Сугарев] / Пламен Дойнов. // Литературен вестник, XV, N 11, 23 - 29 март 2005, с. 5.

Курсове от текущия семестър: