Електронен каталог

проф. д-р Илко Гетов

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Здравеопазване и социална работа
Телефон:
+359.2.92-36-587
Приемно време:

Професионална автобиография:


Илко Гетов има завършена магистърска степен по фармация и докторат по фармакоепидемиология. Професор във Фармацевтичен факултет на Медицински университет София. Преподава Социална фармация и фармацевтично законодателство, фармакоепидемиология и лекарствена регулация на студенти, специализанти и докторанти. Има специализации в Германия, Италия и др. по проблемите на постмаркетинговото наблюдение и оценка на лекарствата, продължаващото обучение и лекарствената регулация. Към 2016 г. води курсове по Лекарствена политика, Регламенти за лекарства - добри практики, Стандарти за лекарствена комуникация и Стандарти за постмаркетингов лекарствени контрол в магистърска програма по Регламенти и стандарти в медицината на Департамент Здравеопазване и социална работа, Магистърски факултет на НБУ. Има над 120 публикации, 8 успешно защитили докторанти и множество специализанти. Гост-лектор на чуждестранни университети и многобройни участия в национални и международни научни и професионални форуми.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: