Електронен каталог

доц. д-р Петър Чавов

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Архитектура
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


ПЕТЪР ТОДОРОВ ЧАВОВ

Биография и квалификация

Лични данни:

Дата и място на раждане: 05.11.1940 – София

Гражданство: Българско и Немско

Семейно положение: Съпруга Антоанета Чавова -Физик

деца Дъщеря

и Син

Образование и професионален опит:

1954 -1958 Гимназия - 20-то ССУ София

1958 -1960 Редовна военна служба – Пловдив

1960 -1966 Архитектурен факултет ВИАС – София

1966 -1967 Окръжна проектантска организация Силистра,

назначен по разпределение като архитект – проектант

1967-1969 Научен сътрудник в Института по здравно

строителство към МНЗ

1970 Избор за редовен асистент в Катедра „Жилищни

сгради” – Архитектурен факултет ВИАС

1973 -1974 Специализация и научно-изследователска работа в

катедра „Градоустройство” на Техн.Университет

Мюнхен като стипендиант на Немската служба за

академичен обмен – ДААД

1974-1975 Практикант и сътрудник в Министерството на

строителството в Хамбург – Отдел „Социално

жилищно строителство и развитие на града”

1975-1976 Участие в строителството на Българското посолство в

Бон – Бад Годесберг

1976-1981 Продължение на преподавателската дейност като

главен асистент в катедра „Жилищни сгради и

вътрешна архитетура” ВИАС – София

В този период:

- член на ръководството на секция „Жилищни сгради”

към Съюза на архитектите в България – САБ

- член на Съюза на българските учени

- член на националната работна група по жилищни

въпроси към българската секция на ИКЕ-ЮНЕСКО

- член на научния съвет на НИПИТУГА

- член на редакционната колегия на

издателство „Техника”

1979 Специализация в ТУ Мюнхен, Касел и Хамбург (ДААД)

1981-1982 Предприемаческа фирма за жилищно строителство

„Йенс Йенсен” в Хамбург – ръководител на

проектирането и узаконяването на обектите

1983 Архитектурно бюро О.М.Лодерс –Хамбург –

проектиране и участие в архитектурни конкурси

1983 – 2005 Член на Камарата на архитектите в Хамбург

1984- 1990 Началник на секция проектиране в строителната служба

на Община Алтона – Хамбург

1986 – 1995 Хоноруван преподавател в архитектурните факултети на

Висшето училище по изобразителни изкуства и Висшето

техническо училище в Хамбург

1990 – 2004 Началник на отдел „Капитално строителство” в

Министерството на правосъдието на Хамбург (статут на

висш държавен чиновник)

В този период:

- активно участие в реформата на общинската и държавна

ведомствена строителна дейност

- въвеждане и прилагане на европейските закони и норми

за организация на търговете, възлагане на проектирането

и строителството в инвестиционния процес и контрол.

- въвеждане и практикуване на модерен строителен

мениджмънт в държавното строителство

- участие в реформата и модернизацията на

архитектурното образование в Германия в контекста на

Европейския съюз

2001 – 2003 Съветник по предприсъединяването в Министерския

съвет на Р. България – командирован от Европейската

комисия по Твининг проекта за Обществени поръчки.

В този период:

- гостуващ доцент в УАСГ по линия на

немската фондация Йохан Готфрид Хердер

2004 – 2005 Висш чиновник в хамбургското Министерство на

градското развитие и околната среда – отдел

„Правителствени сгради”

2005- 2007 Основател и изпълнителен директор на немската фирма

„Дреес и Зомер България ЕООД”

От 2006 г. Член на Съвета на настойниците на Habitat for Humanity в

България

От ноември 2007 Гостуващ професор в НБУ – Магистърски факултет и

хоноруван преподавател във ВСУ „Любен Каравелов”

от юни 2010 г. Член на SENIOR EXPERTEN SERVICE (SES) – Фондация

на немската икономика за международно сътрудничество

ЕООД , обществено полезно не печелившо дружество

Над 35 публикации, от които 2 монографии, журьор в

архитектурни конкурси, доклади, рецензии, участие в

международни конгреси


Публикации:


Курсове от текущия семестър: