Електронен каталог

доц. д-р Веляна Найденова

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Архитектура
Телефон:
0888736625
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Найденова, В. в колектив Доклад-ХІ Международна научна конференция ВСУ 2011

Найденова, В. в колектив Доклад-І международна научна конференция „Образование,наука,иновации ESI 2011 EU - Перник

Найденова, В Доклад “Природа, град ,осветление“департаментен

семинар“Цвят,светлина и архитектура“ НБУ и УАСГ-22.06.2012

Найденова, В. Доклад“Градските зелени пространства на София“,научен

семинар“Сравнителен анализ на архитектурните явления-традиции и

съвременност“-12.12.2011, НБУ

Найденова, В.доклад "Тематични градини -колоритни аспекти "-Научен научен семинар"Цвят и образование 2012", НБУ

Курсове от текущия семестър: