Електронен каталог

проф. д-р Росица Никифорова

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Архитектура
Телефон:
02/865 43 18
Приемно време:

Професионална автобиография:


Име Росица Йорданова Никифорова

Телефон 02/ 8654318; тел/факс 02/ 8665 118

Образование (Университет,Специалност, Година) УАСГ,бул.”Хр.Смирненски” 1,

Архитектура

Експерт по културно наследство /Министерство на Културата/; Председател на НПО Варна Дизайн Форум

Научна степен, година Доктор по архитектура в областта на интериора и дизайна за архитектурата, (шифър 021703), 1986

Хабилитация: Професор (шифър 021703), 2009

Работа КИПП на МВТУ (1966-1976); НИПС при УАСГ (1987-1993), преподавател (ВСУ-Варна, Университет „Никола Тесла“ - Белград) свободна практика

Владеене на чужди езици Немски, Английски, Руски

Международен опит Специализация със стипендия на ЮНЕСКО в Германия, гост-преподавател МАРХИ - Москва, Международни проекти SEHUD, SEHSI, международни архитектурни конкурси

Поле на изследвания Архитектура, Интериор, Търговски и пазарни обекти, Градоустройство

Педагогически опит: •Хоноруван преподавател, Архитектурен факултет на УАСГ и ВИИ, София, ВСУ - Варна, Университет „Никола Тесла“ - Белград

По-съществени проекти, последни конкурси и реализации:

• Международен конкурс НОВ ГРАДСКИ ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО: Градоустройствено решение за територията на Старото военно училище и проект за сграда на Експозиционен център. Р-л екип на Проект в късата листа на конкурса, 2018

• Конкурс за Зоната на Централна гара София, 2018

• Жилищна и стопанска сгради с. Марян, Елена – реконструкция на сгради от ХІХ век, проект и реализация 2018

• ОУПО Сливен, водещ експерт по Културно наследство, 2016-2018, одобрен.

• ОУПО Симеоновград, експерт по Културно наследство, 2018, в процедура.

• Жилищно-административна сграда, „Антим I“ 7, Варна, проект 2017

• Женски пазар в София – търговски сгради и пешеходно-рекреационна зона реализация 2012-2014 г.

• Търговска и бизнес-сграда в София реализация 2010

• Четвърти етап на нова сграда Женски пазар, София, проект 2002, реализация 2004

• Първа премия на конкурс за централна градска част на гр. Сливен, 2004

• Реконструкция на интериор в нови функции - Галерия за изящно и приложно изкуство “Натали”, ул. “Гурко”38, София, реализация 2002

• Център за интелектуална собственост към УНСС, София – Филиал към Световната академия по интелектуална собственост реализация 2002;

• План за регулация и застрояване и ПР на Новия център на Велико Търново 2002

• Общ Устройствен План на София Първи вариант предварителен проект в екип, 2002

• Втора премия на конкурс за София–център “Западно направление” 2001

• Учебен център и ресторант на Швейцарския Червен кръст, гр. Търговище – проект 2001, реализация 2002

• ЗРП на ГКПП “Струмяни – Берово” 2000

• Втора премия на конкурс за ГКПП Еледже 1999

• Жилищна сграда с. Марян, Елена – реконструкция на сграда от края на ХІХ век, реализация 2000

• Еднофамилна жилищна сграда в гр. Банкя, реализация 1998

• Главен Търговски център в гр. Варна, в строеж

• Нов пазар в г. Кюстендил, проект 1998

• Нова част на покрит пазар в гр. Горна Оряховица, реализация 1998

• Нов пазар в гр. Велико Търново, реализация 1997

• Реконструкция на Женски пазар, четири части, реализация 1997,1999, 2000, 2003

• Търговски комплекс “Зорница” София, реализация 1982

• Детски универмаг в Пазарджик, реализация 1978

• Търговски център в гр. Рудозем, реализация 1970

По-важни награди: Златен медал за най-добър дипломен проект от САБ (1966), Сребърен плакет “Кольо Фичето” за главен търговски център Варна (1971), Грамота на САБ за принос в архитектурното творчество (1981), Грамота от Изложба-конкурс на Световно биенале на архитектурата, (1981), Награда Интерарх (1985) за жилищен комплекс “Крайморие” – Бургас, Първа награда на годишен преглед на САБ за “Ландшафтно-устройствен план на ХЕК “Горна Арда” (2000), Грамота на ВСУ “Черноризец Храбър” (2006), Награда на САБ и КАБ за книгата „Интериор – история и теория“ (2008), Голямата награда ВАРНА (2011), Златен нагръден знак „20 години ВСУ Черноризец Храбър“ (2011), Грамота от триенале Интерарх (2012), Награда на САБ за книга на двугодишния национален преглед на архитектурата (2012).


Публикации:


•Никифорова, Р. (2020) Интериор&Дизайн – НБУ София 2019/2020, изд. Варна Дизайн Форум

•Никифорова, Р. (2019) Eнтерjер – историjа и теориjа, прво издање на српском jезику, изд. Славена

•Никифорова, Р. Съставител и автор, съвместно с Веков, С., Георгиева, М., Василева, А. (2019) Школата Баухаус и архитектурата на българското Черноморие, изд. ВДФ, Варна

•проф. д-р арх. Росица Никифорова (2018) Как беше създадена специалност Архитектура в НБУ http://www.bogdanbogdanov.net/bg_forum.php

• Nikiforova, R. (2017) Effix Pavilion in Seaside Park Varna International Contest, Varna Design Forum& Slavena Publishers

• Никифорова, Р. (2017) Дизайн-среда, доклад на конференция „София – градът на нивото на очите“, „Синтез, Интериор, Дизайн“,„Опазване на настоящето“, 11.10.2017

• Никифорова, Р. (2016) „Дизайн на малка форма в градска среда: трудната задача, www.varna-design.com

• Nikiforova, R. I. Nikiforov, (2016), From the spatial division of urban functions to their integration: THE BULGARIAN EXPERIENCE, Urbanity book, Polimi, Milano

• Никифорова, Р. (2016) Магистрала „Хемус“, 68-ми км, Арт-галерия Павел Койчев, в. „Дневник“, 30 май 2016 http://www.dnevnik.bg/razvlechenie/2016/05/30/2768644_otnovo_s_pavel_koichev_na_68-iia_kilometur_na/

• Никифорова, Р. (2016) ИМА ВРЕМЕ ЗА ДЪЖД, ИМА ВРЕМЕ ЗА ИЗЛОЖБА НА ПАВЕЛ КОЙЧЕВ НА ОТКРИТО, www.varna-design.com

• Никифорова, Р. (2016) Продължаващата Нова стратегия: “Дизайн от лъжицата до града” – Доклад на Пролетен салон „ДИЗАЙН ЗА АРХИТЕКТУРАТА“ на САБ и Дружество „Синтез, интериор, дизайн“, май-юни 2016

• Искрящият талант на Наталия Генова, 2015, сп. Архитектура бр.3/15

• Рецензия върху дисертационен труд ЖИЛИЩНАТА АРХИТЕКТУРА 17-18 в. за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по научна специалност „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“, професионално направление „5.7.Архитектура, строителство и геодезия“ на арх. Миряна Йорданова- Петрова, 2015

• Доклад „Дизайн-знаци в интериора“ на Есенен салон 2013 „Дизайн за интериора“, (САБ, СБХ, БКДМП), 11-22 ноември 2013

• Статия „Защо няма да има 300 тоалетни на Женски пазар“, в-к „Дневник“, 19.08.2013

• Статия „Защо няма да има 300 тоалетни на Женски пазар“, Информационен бюлетин на КАБ, брой 118, 23.08.2013

• Доклад “Архитектурно-градоустройствена концепция за изграждане на защитна и рекреационна островна зона “Златни пясъци” на Международна конференция „Пристанищна инфраструктура, укрепване на свлачища и брегозащита“, БАГТС (Българската асоциация за геотехническо и тунелно строителство), Варна, 20-22 юни 2012 г.

• Никифорова, Р. (2012) ОБРАЗОВАНИЕ И ЕСТЕТИКА НА ГРАДСКАТА СРЕДА, доклад на КОНФЕРЕНЦИЯ „ЕСТЕТИКА НА ГРАДА - СОФИЯ“

• Интериор - история и теория, 2008, второ издание 2012, Издателство Славена

• Дизайн в архитектурна среда, 2011, Университетско издателство ВСУ

• Доклад: Черноморско академично сътрудничество – Втора международна работна среща „ЧЕРНОМОРСКИ РЕГИОН – ИНТЕГРАЦИЯ“ Варна 19-20.11.2011, (2012), Алманах на АФ при ВСУ „Черноризец Храбър“, бр. 6/2012

• Статия: Към национална стратегия за развитие на културата (2012), Алманах на АФ при ВСУ „Черноризец Храбър“, бр. 6/2012

• Рецензия за присъждане на научна степен доктор, външна защита на Десислава Ангелова, ЛТУ София, 2011

• Доклад пред Международна конференция „Стратегии и политики на сътрудничество в Черноморския регион”, организирана от Фондация Конрад Аденауер и Център за научни изследвания Брюксел, Варна, 21-23 ноември 2011

• Доклад пред Втората Международна академична среща Черноморски регион, Варна, 19-20 ноември 2011

• Contemporary Art in Architectural Spaces (12th Istanbul Biennial for Contemporary Art) http//ejournal.vfu.bg, бр.4/2011 http://ejournal.vfu.bg/bg/pdfs/Rositsa_Nikiforova Contemporary_Art_in_Architectural_Spaces.pdf

• Архитектурни пространства за Истанбулското биенале, ЛИК бр.12, 2011

• „Естетика на пространствата за стимулирани потребности (Вертикалният мол)“, Доклад пред V Международна научна конференция на ВСУ, 8-10 юни 2011

• „Градежът на Павел Койчев”, сп. „Архитектура” бр. 2/2009

• „Архитектурен език за скулптори – Градежът на Павел Койчев”, електронно издание на ВСУ “Черноризец Храбър” http://ejournal.vfu.bg, 2009

• Architectural language for sculptors “The Construction” by Pavel Koichev, Varna Free University Chernorizets Hrabar – Faculty of Architecture, http://ejournal.vfu.bg, 2009

• „Дизайн в архитектурата“, Сборник І част “Пространството в европейската архитектура – традиция и новаторство” - Международна конференция, Балчик, 3-5 юни 2009

• На границата между архитектура и дизайн, Сп. „AMC – Аспекти“, бр.4, 2008

• Статия „Първи випуск дипломирани архитекти на ВСУ „Черноризец Храбър“, Сп. „AMC – Аспекти“, бр.3, 2008

• Статия “Градът като спектакъл” в съавторство с Диляна Никифорова - “Култура” бр. 18 /16.05.2008 г.

• Доклад “Commercial Center – 21. Century” - Участие на семинар по програма ЕРАЗМУС 2006/2007 в Пардубице, Чехия, 11.09.2007

• Търговски центрове в началото на третото хилядолетие - Сборник “Архитектура, строителство, съвременност” - Научна конференция, Варна, 31 май-2 юни 2007

• Опит в методиката на обучение по проектантски дисциплини за специалност “Архитектура”, в съавторство с Миланка Бъркович – Сборник “Архитектура, строителство, съвременност” - Научна конференция, Варна, 31 май-2 юни 2007

• Есе “Къщи в къщата” за откриване на Изложбата на Павел Койчев и Иво Хаджимишев “Къщите, лятото, морето – една идея за ваканционно селище” - Варненски дом на архитектите, 16.08.2006

• РЕЦЕНЗИЯ върху кандидатски материали на д-р арх. Александър Димитров Слаев по конкурс за доцент по научна специалност 02. 17. 05 – “Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли”, обявен от ВСУ “Черноризец Храбър”, 2006

• Статия “Играта Pall Mall се играе вече и в България”, сп. “Архитектура” бр.2,3/2006

• Статия “Ескизите на Шемякин” – сп. “Лидер” 6-12 февр. 2006

• Статия “Сценографията на Шемякин” – в-к “Дума” 07 февр. 2006

• Функционални и естетически характеристики на взаимоотношението интериор-екстериор при заведенията за хранене, Годишник на ВИАС, свитък VIII 1985-1986, София 1987

• Архитектурен замисъл, информационна стойност и възприемане на интериора - сп. Архитектура, бр.8/1988

• Мрежата за обществено обслужване при социално ориентираната пазарна икономика - сп. Администрация, издание на Министерски съвет на Р България, бр. 12/1993

• Пазарите при пазарната икономика - сп. Архитектура, бр.1/1994

• Дезинтеграционни и интеграционни процеси в мрежата от заведения за хранене в градовете у нас - сп. Техническа мисъл, научно списание на БАН, година XXXII, кн. 1/1995

• 250 години МАРХИ - “Култура” бр. 5, 11/02/2000 г.

• 250 лет Московской архитектурной школе - “Ежегодник МАРХИ” 1999-2000

Курсове от текущия семестър: