Електронен каталог

проф. д-р Георги Близнашки

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Национална и международна сигурност
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Защита на докторска дисертация на тема: “Постоянните комисии на Народното събрание”/1988 г./

Автор на книгите : Парламентарното управление в България, С., 1995, Принципи на парламентарното управление, С., 1997, Формата на държавата. Съвременни конституционни измерения, С., 1999

Студии и статии в списанията: Юридически свят, Правна мисъл, Съвременно право, Политически изследвания, Философски форум и други.

Съставителство и редакция на томовете с нормативни материали:

-Конституциите /САЩ, Италия,Германия, Франция,Гърция, Испания и Бразилия/, С., 1990, Конституциите по света /Австрия, Португалия, Холандия, Швейцария и Япония/, С., 1993., Испания: Конституция и публичноправно законодателство, С., 1994

Участие в проекти по линия на НАТО и Европейския съюз


Публикации:


ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Защита на докторска дисертация на тема: “Постоянните комисии на Народното събрание”/1988 г./

Автор на книгите : Парламентарното управление в България, С., 1995, Принципи на парламентарното управление, С., 1997, Формата на държавата. Съвременни конституционни измерения, С., 1999

Студии и статии в списанията: Юридически свят, Правна мисъл, Съвременно право, Политически изследвания, Философски форум и други.

Съставителство и редакция на томовете с нормативни материали:

-Конституциите /САЩ, Италия,Германия, Франция,Гърция, Испания и Бразилия/, С., 1990, Конституциите по света /Австрия, Португалия, Холандия, Швейцария и Япония/, С., 1993., Испания: Конституция и публичноправно законодателство, С., 1994

Участие в проекти по линия на НАТО и Европейския съюз

Курсове от текущия семестър: