Цивилизациите на Евразия

Кратко представяне на програмата:

Исторически, икономически и културно България е неразривно свързана с Евразия. Индоевропейците идват от общата прародина, която се разполага между Урал и Каспийско море, а траките принадлежат към тази културна и езикова група. Като иконография, стил и семантика изкуството на древна Тракия е неотделимо от сферата на евразийската художествена традиция, с която поддържа преки политически и културни контакти. Римският период, който следва традициите на елинизма, отново става обединяващо поле, в което се срещат гръко-римската и източната култури. През епохата на миграциите европейската култура е изцяло под влиянието на Изтока - преселващите се народи носят със себе си особеностите на културите на Иран, Китай и Централна Азия. След тях прабългарите поставят основите на нова държава, която като структура и цивилизация се опира на източния модел. Православието също показва силни културни връзки с Изтока. Самата Европа се самоосъзнава като зависима от Евразия с твърдението "*Ex Oriente lux*".

Предлаганата магистърска програма предлага възможност за продължение на бакалавърската програма "Българска културна история и музей". Програмата е ориентирана към специфичната проблематика на културите по българските земи

в контекста на връзките изток - запад, важни за историята на цялата европейска култура. Преподавателският екип е съставен предимно от преподаватели в департамента и от изявени лектори от Русия и от други български научни и образователни институти.

Програмата ще бъде подпомогната от Фондация "Тракия" чрез осигуряване на 10 пълни стипендии за обучение.

прочети още
Цивилизациите на Евразия
 • проф. Владимир Петрухин, д.н. HACM353 Евразийска митология и фолклор
 • проф. Иван Маразов, д.н. HACM118 Семинар: Предметни форми в тракийската торевтика HACM152 Проект: Въображаемият музей HACM189 Индоевропейската проблематика и Евразия HACM191 Тракия и Евразия HACM295 Изтокът в сянката на Партенона. Евразия след Александър Македонски HACM304 Самостоятелна работа: Анализ на произведението на древното изкуство HACM317 Семинар: Семантика на архаичния изобразителен текст HACM356 Културна типология на евразийските общества
 • проф. Любомир Миков, д.н. HACM351 Културата на Исляма
 • проф. Милена Беновска-Събкова, д.н. HACM159 Практика: Редактиране на професионален текст
 • проф. Олга Белова, д.н. HACM353 Евразийска митология и фолклор
 • проф. Чавдар Попов, д.н. HACM355 Изкуството на тоталитаризма в съветското пространство
 • проф. д-р Ирина Генова HACM159 Практика: Редактиране на професионален текст
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова HACM152 Проект: Въображаемият музей HACM186 Евразия в световните музеи HACM193 Оксидентализъм и ориентализъм в културата на Европа HACM218 Самостоятелна работа: Античната култура в европейската живопис HACM305 Стаж: Музеят и тракийското изкуство HACM354 Евразия и културата на авангарда
 • доц. д-р Гергана Кабакчиева HACM296 Римската империя и Евразия
 • доц. д-р Дарина Костова HACM185 Идеята "Евразия"
 • доц. д-р Наталия Христова HACM159 Практика: Редактиране на професионален текст
 • доц. д-р Оксана Минаева HACM119 Самостоятелна работа: Ахеменидски влияния в тракийското изкуство HACM155 Проект: Експертиза на икони HACM293 Пътят на коприната. Номадските народи в Евразия HACM297 Епохата на Великото преселение на народите HACM298 Древните българи
 • доц. д-р Татяна Шалганова HACM109 Културата на Кавказ и Иран HACM116 Семинар: Гърците и варварите. Типология на културните взаимодействия HACM117 Практика: Дигитална антична колекция на Учебния музей на НБУ HACM177 Практика: Дигитална колекция "Тракийски животински стил" HACM190 Евразийският животински стил през II-I хил. пр. Хр. HACM191 Тракия и Евразия HACM192 Скити и саки HACM219 Проект: Изложба на древното изкуство HACM295 Изтокът в сянката на Партенона. Евразия след Александър Македонски HACM356 Културна типология на евразийските общества
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров HACM352 Културата на Византия и Евразия
 • Александър Федотов HACM357 Културна история на Древен Китай
 • Милена Братоева HACM358 Културна история на Древна и Средновековна Индия