Европейско управление

Кратко представяне на програмата:

Програмата осигурява специализирано образование в областта на европейското управление. Обучението в програмата преминава през курсове по политическо развитие, институционалната система и право на Европейския съюз, управление на международната финансова система, регионална и външна политика на Европейския съюз, глобално управление и политическия процес. Извънаудиторните учебни форми включват проекти и изследвания по европейска интеграция и публични политики, европейска външна политика и политика на сигурност.

Програмата е разработена и се осигурява с преподаватели от Център "Жан Моне" по Европейски политики на НБУ.

Повече информация за Центъра виж на: http://www.nbu.bg/index.php?l=1351

прочети още
Европейско управление
 • проф. д-р Георги Близнашки POLM406 Институционалната система на Европейския съюз: дебати и реалности
 • проф. д-р Христо Георгиев POLM416 Динамика на Европейските политики на сигурност и отбрана POLM419 Семинар: Европейската външна политика и политика на сигурност
 • доц. д-р Бойко Петев POLM424 Единен митнически съюз и митническа политика
 • доц. д-р Маргарита Шивергева POLM409 Семинар: Пазари, политики и икономики в Европейския съюз POLM410 Проект: Европейският политически процес POLM413 Принципи и развитие на Икономическия и валутен съюз POLM420 Семинар: Европейската интеграция - икономически аспекти POLM423 Проект: Новата политика на съседство POLM434 Европейско икономическо управление
 • доц. д-р Наталия Христова POLM401 Политическо развитие на Европейския съюз
 • доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева POLM426 Банкови системи в Европейския съюз. Механизми за вземане на решения
 • доц. д-р Татяна Томова POLM404 Изработване на политики в Европейския съюз POLM408 Семинар: Публични политики в Европейския съюз POLM435 Европейска публична администрация и общо административно пространство
 • гл. ас. д-р Живко Минков POLM418 Управление на пазара на труда: Европейски социален диалог
 • гл. ас. д-р Иван Начев POLM407 Семинар: Европейската интеграция - политически и правни аспекти POLM411 Проект: Европейската политическа интеграция в началото на 21-век POLM422 Проект: Дебатът за бъдещето на Европейския съюз POLM431 Стаж POLM432 Място и роля на България в Европейския съюз POLM433 Европейските интеграционни стратегии
 • гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева POLM414 Модели на представителство в Европейския съюз
 • гл. ас. д-р Кирил Аврамов POLM405 Глобалното управление и политическия процес в ЕС POLM436 Основи на европейското управление
 • гл. ас. д-р Любомир Стефанов POLM412 Методи за вземане на решения: Топография на властовия ресурс в ЕС
 • ас. Христо Панчугов POLM421 Семинар: Социални и културни перспективи на европейската интеграция POLM428 Механизми за политически лобизъм в Европейския съюз
 • Георги Стоименов POLM403 Право на Европейския съюз: казуси и процедури
 • Десислава Билева POLM427 Регионална политика и управление на фондове на Европейския съюз
 • Ивайло Тихолов-Франц POLM425 Принципи на Европейската политика на конкуренция
 • Красимир Костов POLM430 Външна политика на Европейския съюз