Електронен каталог

проф. Петя Александрова д.н.

проф. Петя Александрова д.н.
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Кино, реклама и шоубизнес
Телефон:
0887316799
Приемно време:
Понеделник 13:00-14:30 404 I Корпус
Вторник 13:30-16:00 404 I Корпус

Професионална автобиография:


Професор в НБУ, доктор на науките, департамент "Кино, реклама и шоубизнес" (1995-...) и “Медии и комуникация” (2012-2019).

Книги: “Мъките на заглавието”, изд. “Просвета”, 2006; “Изгубени в гледането”,изд. “Рива”, 2011; "Преходни истории за култура и комуникации", изд. на НБУ, 2015, "Предимства и предизвикателства на късите форми. Българското игрално късометражно кино", 2020, Институт за изследване на изкуствата, БАН.

Член на FIPRESCI, СБФД, СБЖ и на редица комисии към НФЦ, БНТ, Столична община и други.


Публикации:


Книги:

1.„Мъките на заглавието”, издателство „Просвета”, 2006

2. "Изгубени в гледането", издателство "Рива", 2012

3. "Преходни истории за култура и комуникации", Издателство на НБУ, 2015

4. "Предимства и предизвикателства на късите форми", Изд. на Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2019

Избрани статии:

1. „За филмовото заглавие“, сп. Пламък, бр.8, 1985, Издание на Съюза на българските писатели, с.152-161, ISSN 0032-0528

4. " За превода на филмовите заглавия", сборник Изкуствоведски четения, БАН, Институт за изкуствознание, 2005, стр. 219-224, ISBN: 954-91697-4-x, печатно, 398 стр.

5. " Употребата на заглавия и цитати от нямото кино", сборник "Старо" кино - нови медии - "нови" зрители. (текстове от научна конференция, проведена на 12-14 номеври 2004). изд. Валентин Траянов, С. 2005, с. 119-124, ISВN 954-9928-14-4

6. " Из историята на заглавието", сборник Изкуствоведски четения, БАН, Институт за изкуствознание, 2006, стр. 315-321, ISВN-10: 954-91697-9-0, печатно, 430 стр.

7. "Филмовото заглавие - реклама и идеология", сп. "Следва", НБУ, бр.14, 2006, с. 38-44, ISSN 1311-9060

8. "Новото българско кино – регионално явление или част от европейския културен процес", Сборник от научната конференция 2006 на департамент „Кино, реклама и шоубизнес”, НБУ 2007, с. 36-52. печатно, ISBN 978-954-535-780-0

9. " Френското кино на българския екран", сборник Изкуствоведски четения, БАН, Институт за изкуствознание, 2008, стр.48-52. ISSN: 1303-2342, печатно, 418 стр

10. “Българското кино в търсене на неясната идентичност”, списание за университетска култура “Следва”, НБУ, брой 19-20, 2008 г. стр. 6

11. “Какво виждаме, когато гледаме българско кино около 1968?”, “Кино и време”, издание за история, теория, практика на киното и филмовия архивизъм, Българска национална филмотека, 2008 г. стр. 35 ISSN 0323-9942

12. “Екранизациите и кампанията на БНТ “Голямото четене”, сборник Изкуствоведски четения, БАН, Институт за изкуствознание, 2009, стр. 315-319, ISSN: 1313-2342, печатно, 408 стр.,

13. “Българското кино в опит да се измъкне от маргиналността”, сп. “Литературата”, Издание на Факултета по славянски филологии, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, книжка 5, 2009, стр. 209 ISSN 1313-1451

15. “Какво означава четенето в съвременните филми?”, сборник Изкуствоведски четения, БАН, Институт за изкуствознание, 2010, стр.224-228. ISSN: 1313-2342, - 2010

16. „Историята не започва с нашето раждане”, Годишник на департамент "Масови комуникации" 2008. София: НБУ, 2009. ISSN 1310-8670 Електронен носител

17. „Изгубени в превода”-Годишник на департамент "Масови комуникации" 2010. София: НБУ, 2011. електронно издание ISSN 1310-8670

21. "Практики на филмовия превод в епохата на глобализацията", В: Проблеми на изкуството : тримесечно списание за естетика, теория и критика на изкуството.- God. 44, br. 3 (2011), s. 46-47. ISSN: 0032-9371

24. "Кино и четене", В: Изкуствоведски четения : тематично годишно рецензирано издание за изкуствознание - 2010 (2011), s. 224-227. ISSN: 1313-2342.

27. "Уроците на XX век в следващия XXI век или наблюдения за трудностите на студентите със старите филми", В: Проблеми на изкуството : тримесечно списание за естетика, теория и критика на изкуството - God. 45, br. 3 (2012), s. 76-78. ISSN: 0032-9371.

29. " Голямото кино на малките екрани", Изкуствоведски четения : тематично годишно рецензирано издание за изкуствознание - 2011 (2012), s. 236-239. ISSN: 1313-2342.

30. " Българското кино - финансиране, естетики, перспективи", сп. Следва, НБУ, бр. 27, 2012, с. 14-20, ISSN 1311-9060

31. Театърът, слуга на красотата”, Годишник на департамент "Масови комуникации" 2012. София: НБУ, 2013. ISSN 1310-8670 (Електронен носител)

32. "Предаването "Кастинг" по БНТ и българското кино", сп. Кино, СБФД, бр.2, 2012, с. 42-45, ISSN-0861-4393

34. "Криворазбраната комуникация между ПР и журналисти”, сборник с доклади от Лятна школа по ПР, Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2013, ISВN 978-954-535-811-1

36. " Гласовете ви чувам", №34, списание L'Europeo, "Преход", октомври/ноември 2013, с.140-148, ISSN 1313-390X

38. “Граждани срещу медии. Случаят с “Ботев е идиот”, сборник с доклади от научната конференция "Граждани и медии", Университетско издателство СУ, 2013, с. 22-34, ISВN 978- 954-07-3658-7

41. “Музеите – културни пространства?” Годишник 2013 на “Масови комуникации”, НБУ, 2014, ISSN 1310-8670

43. " Отново за предимствата на късите форми", сп. Кино ISSN: 0861-4393.- Br. 4/5 (2014), s. 2-4

46. “Антиутопия по руски, или напред към утрешния ден...” Списание “Следва”, НБУ, брой 30, 2014, с. 65-70 ISSN 1311-9060 (хартиен носител)

47. " Пикфорд и Феърбанкс", № 36 , списание L'Europeo, "Любов като на кино", февруари 2014, с. 68-80, ISSN 1313-390Х

48. " За употребата на интелектуално собственост в българското късометражно кино", Сборник "Авторство и интелектуална собственост в екранните изкуства," Филм аутор и Институт за изследване на изкуствата, С. 2014, с. 50-56, ISВN 978- 954-8594-50-9, 174 стр.

49. “Независимото кино, както е разбирано у нас”, Изкуствоведски четения, Институт за изследване на изкуствата, БАН, 12-16 май 2014 (доклад) не е публикуван

51. “Възпитават ли фестивалите вкус”, Сборник с доклади от Лятна школа по ПР, Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2015 ISВN 978-954-535-899-9

53. "Комиксът като възможност в музикалното израстване", Проблеми на изкуството : тримесечно списание за естетика, теория и критика на изкуството. Art studies quarterly ISSN: 0032-9371.- God. 48, br. 1 (2015), s. 46-48

54. "Театърът на другите: в актьора", Годишник 2014 на “Масови комуникации”, 2015, ISSN 1310-8670

55. " С детства медии "развлекают" нас насилием и подозрительными победами", "Современные коммуникации: социально-экономические и культурологические аспекты", Сборник материаллов Международной маучно-практической конференции, Уфа, 2014, с. 36-40, ISВN 978-5-4457-0067-8

57. " В началото бе късометражното кино...", Изкуствоведски четения : тематично годишно рецензирано издание на Института за изкуствознание ISSN: 1313-2342.- Br. 2 (2015), s. 105-110

58. "Българското късометражно игрално кино и наградите Джеймисън", сборник "Българското кино, 100 години след началото", НАТФИЗ, 2015, с. 65-71 ISSN 1314-0760

59. "Българското късометражно игрално кино (1948-1991)", сп. "Проблеми на изкуството", Институт за изследване на изкуствата, БАН, бр. 3, 2015, с. 27-31, ISSN 0032-9371

60. Финансиране и разпространение на късометражното игрално кино след 1989 г.", Годишник на департамент Кино, реклама и шоубизнес, 2014-2015, ISBN 978-954-535-963-7, с. 11-16

61. "Киното в сянка", Годишник 2015 на “Масови комуникации” Годишник 2015, на “Масови комуникации”, 2016, ISSN 1310-8670

63. "Как може да разгърнем един юбилей в събития", доклад Лятна школа Връзки с обществеността, 2015, Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2017. ISВN 978-954-535-956-9

67. „При глад за съдържание има репрезентация на съдържание“, сборник с доклади от Лятна школа по ПР, Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2017. ISВN 978-619-233-001-9

69. " Българското присъствие на Московския кинофестивал", В: Кино ISSN: 0861-4393.- бр. 2 (2017), с. 57-64

71. "Russian Case на Московском театральном фестивале „Золотая маска“ как форма межкультурной и межтекстовой коммуникации". Международная научная конференция „Русистика: русский язык, культура и литература" София, 16-17 декабря 2016 г. НБУ, ISBN 978-954-535-980-4, с. 133-138

74. „Свободата на словото в руския акционизъм“. Сборник с доклади от Лятна школа по ПР, Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София:, 2017. ISBN 978-619-233-187-0

75. "SEARCHING FOR INDISTINCT IDENTITY". PARC International "Interdisciplinarity in Arts" Symposium I: Cinema / Photography. "Book of Proceedings". Pinelo Academic Research Center, December 2017, ISTANBUL ISBN: 978-605-296-478-1, p. 77-83

76. "Русская класическая литература на современной московской сцене - по ту сторону текста ("Три сестры" Чехова в постановках Кулягина и Жолдака). с. 358-364. "Русистика: вчера, сегодня, завтра", сборник докладов юбилейной международной научной конференции (София 29 июня-2 июля 2017). Общество русистов Болгарии, София, 2018. ISBN 978-619-91044-0-8. с. 792.

77. "Несъстоялите се български късометражни филми на 90-те - истини и заблуди". Сборник с доклади от международна научна конференция "Истини и лъжи за факти, новини и събития", том 2, Изд. Регионална библиотека Русе, 2018 ISВN 978- 619-7404-04-3, с.237-245, 294 стр.

78. "Късометражният филм и неговите определения в Wikipedia, ", Годишник 2017 на “Масови комуникации” , 2018, ISSN 1310-8670

80. "Българските филми омнибуси", сп. "Проблеми на изкуството", Институт за изследване на изкуствата, БАН, бр. 2, 2017, с. 48-52, ISSN 0032-937

81. „Фестивалите за късометражно кино в България“, сборник с доклади от Лятна школа по ПР, Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2018,. ISBN 978-619-233-188-7

96. Производството на късометражно игрално кино със субсидии от НФЦ и Национален фонд "Култура", Годишник 2018 на “Масови комуникации” , 2019, ISSN 1310-8670

98. Българското късометражно експериментално кино. сп. "Проблеми на изкуството", бр. 4/ 2018, ISSN 0032-9371, стр. 25-29

99. "Късометражните игрални филми като алтернативно кино" - Изкуствоведски четения, 2018, Тематично годишно рецензирано издание за изкуствознание в два тома, Институт за изследване на изкуствата, БАН, София 2020, том 2, Ново изкуство - "Изкуството в Европа - модели и идентичности", с. 495-502, ISBN 978-954-8594-78-3

100. "Българските късометражни игрални филми през първото десетилетие на XXI век - големи надежди и малки драми" - Изкуствоведски четения 2019, Тематичен рецензиран годишник за изкуствознание в два тома, Институт за изследване на изкуствата, БАН, София 2020, том 2, Ново изкуство - "Мотиви, модели, ескизи", с. 521-532, ISBN 978-954-8594-95-0

102. Bulgarian short feature film adaptations in the 21st century, POST-TOTALITARIAN CINEMA in Eastern European Countries: Models and Identities Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2019, ISBN 978-954-8594-79-0

104. „Граници на късометражните филмови форми“, сборник с доклади от Лятна школа по ПР, Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2019, ISBN 978-619-233-186-3

105. „Малки престъпления в малки игрални форми“ – Млад научен форум за музика и танц. Конференция с международно участие, 2019, НБУ, брой 13, с. 156-164, ISSN 1313-342Х

107. "Руското кино на 21 век според kinopoisk.ru" - статия в Годишник 2019 на “Масови комуникации” , 2020, ISSN 1310-8670, https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/godishnik-na-departament-masovi-komunikacii-2019

111. "Митът за южната ни граница във филмите "Граница", "Под едно небе" и "Съдилището", - Изкуствоведски четения, 2020, Тематично годишно рецензирано издание за изкуствознание в два тома, Институт за изследване на изкуствата, БАН, София 2021, том 2, Ново изкуство - "Пътешествия", с. 200-210, ISBN 978-954-8594-99-8

114. "Документалните уроци на Юлий Стоянов", Сборник Изкуствоведски четения 2021, том II, Ново изкуство, „Персоналия“, с. 383-391, ISBN 978-619-7619-05-8, http://artstudies.bg/wp-content/uploads/2021/11/Personalia-web-compressed.pdf

121. Преподаване на история на киното чрез Youtube. сп. "Проблеми на изкуството", Институт за изследване на изкуствата, БАН, бр. 4, 2021, с. 39-44, ISSN 0032-937

Курсове от текущия семестър: