Електронен каталог

Петър Кесерджиев

Академична длъжност:
Департамент:
Изящни изкуства
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


ПЕТЪР

ГЕОРГИЕВ

КЕСЕРДЖИЕВ

Дата на раждане

07/05/1980

ТРУДОВ

СТАЖ

2012/...

Нов Български Университет, София

Асистент

Saatchi&Saatchi, София

Art director

2010/2011

LOWE SWING, София

Creative director

Нов Български Университет, София

Хонорован преподавател (дигитални изображения)

2010

Brigada, София

Art director

Нов Български Университет, София

Хонорован преподавател (дигитални изображения)

2008/2010

Leo Burnett, София

Art director

Нов Български Университет, София

Хонорован преподавател (дигитални изображения)

2007/2008

NEW MOMENT new ideas, София

Graphic designer

Нов Български Университет, София

Хонорован преподавател (дигитални изображения)

2005/2007

Нов Български Университет, София

Асистент, преподавател

Административен директор на бакалавърски програми: „Графичен дизайн”, „Кино и телевизия”

2004/2005

Нов Български Университет, София

Асистент, преподавател (обработка на растерни изображения)

2003/2004

Нов Български Университет, София

Хонорован преподавател (обработка на растерни изображения)

1998/2001

в-к Култура, София

Предпечат, потдръжка на интернет издание

ОБРАЗОВАНИЕ

И ОБУЧЕНИЕ

04 / ...

степен Доктор

Нов Български университет, София, „Графично и пространствено проектиране”, тема: „Развитие на съвременния български плакат”; (незавършена)

03/04

степен Магистър

Нов Български университет, София, „Графично и пространствено проектиране”, специалност Плакат;

99/03

степен Бакалавър

Нов Български университет, София, специалност „Графичен дизайн”;

.. /98

средно образование

ПМГ „Акад. Никола Обрешков” Бургас; профил: Физика и математика

със засилено обучение на английски език;


Публикации:


Курсове от текущия семестър: