Електронен каталог

доц. Анисава Милтенова д.н.

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телефон:
979 5383
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Образование:

висше образование (1974) – Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, факултет Славянски филологии, специалност: Българска филология, втора специалност: Английска филология

Специализации:

1981-1982 –Москва, Киев, Ленинград, СССР (3 месеца)

1984 – Солун, Гърция, Институт за балканистика (1 месец)

1986 – Виена, Австрия, Институт “Витгенщайн” (1 месец)

1994 –Университет в Питсбърг, щат Пенсилвания, САЩ (3 месеца)

Научни степени и звания:

1974–1975: филолог-специалист, Институт за български език при БАН, Секция за история на българския език

1976–1983: филолог-специалист, Институт за литература при БАН, Секция за старобългарска и възрожденска литература

1983: защита на докторска дисертация на тема: “Към характеристиката на българската литература ХV–ХVII в. Сборници със смесено съдържание”

1984–1991: научен сътрудник, Институт за литература при БАН, Секция за старобългарска литература

От 1992: старши научен сътрудник, Институт за литература при БАН, Секция за стара българска литература

2004: защита на дисертация на тема “Съчиненията от кратки въпроси и отговори в старобългарската литература” за степента “Доктор на филологическите науки”

От декември 1999: ръководител на Секция за стара българска литература, Институт за литература при БАН

Преподавателска дейност:

1994–1995: хоноруван доцент, ВПИ – Шумен

1996–1997: хоноруван доцент, Пловдивски университет

2000–2005: хоноруван доцент, Нов български университет

От 1992 до сега: хоноруван доцент, Софийски университет, факултет Славянски филологии и Факултет по история.

Области на научно-изследователска дейност:

– История и теория на българската средновековна литература и книжнина (типология и структура на средновековните ръкописни сборници; трансформации на жанровете и жанровите форми във византийско-славянската общност; структура на средновековния текст; апокрифна и “низова” литература; историко-апокалиптична литература; паренетична литература, еротапокритична литература и др.)

– Компютърна обработка и анализ на средновековните славянски ръкописи. Репертоар на старобългарската литература и книжнина с компютърни средства.

Ръководство на международни и национални научни проекти:

1994–1995: координатор на проекта: “Компютърна обработка и анализ на средновековни славянски ръкописи” (международен проект, финансиран от IREX Washington, съвместно с проф. Д. Бирнбаум, Университет в Питсбърг, Пенсилвания, САЩ).

От 1996: ръководител на програмен колектив за изработване на репертоар на старобългарската литература и книжнина с компютърни средства (национален проект, планова задача на Института за литература при БАН).

От 1997: участник в програмен колектив за описание на ръкописи и старопечатни книги в електронна форма (международен проект, финансиран от CEU, Будапеща, Унгария, съвместно с проф. Р. Клеминсон).

От 2002: координатор на международен проект “Електронно описание и издание на славянски извори”, финансиран от ЮНЕСКО.

От 1999: ръководител на програмен колектив на изработване на енциклопедичен справочник и компютърна база данни на тема: “Чуждестранната българистика през ХХ век” (национален проект, финансиран от ЮНЕСКО)

Участие в научни съвети и органи на УС на БАН:

От 1995 г.: председател на Съвета за чуждестранна българистика при УС на БАН.

От 1998 г. : член на Академичния център за образование при БАН.

От 2001 г. : член на съвета на Департамент “Нова българистика” НБУ.

От 2000 г.: член на Научния съвет на Института за литература при БАН.

Голяма награда "Питагор" за научен колектив с най-голям принос в науката, 2009


Публикации:


Курсове от текущия семестър: