Електронен каталог

д-р Константин Костадинов

Академична длъжност:
Департамент:
Информатика
Телефон:
088 5000 348
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: