Електронен каталог

гл. ас. д-р Пламен Рилски

гл. ас. д-р Пламен Рилски
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Архитектура
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 12:30-14:30 508 I Корпус
Вторник 12:30-14:30 508 I Корпус
mailto: p_rilsky@mail.bg Онлайн

Професионална автобиография:


2016 г. – НБУ

Главен асистент към Магистърски факултет

Провеждане на Лекционните и Тренинг курсове по:

Сградостроителство 1 и 2 част

Архитектурни конструкции 1 и 2 част

2013 г. - 2014 г. УАСГ

Хоноруван преподавател към катедра „Жилищни сгради”

Провеждане на Упражнения по Жилищни сгради 1 и 2 част

2011 - 2013 г. УАСГ

Редовен асистент към катедра „Жилищни сгради”

Провеждане на Упражнения по Жилищни сгради 1 и 2 част

2010 - 2015 г. НБУ

Хоноруван преподавател към Магистърски факултет

Провеждане на Тренинг курс по дисциплината Бизнес парк

2003 - 2011 г. УАСГ

Хоноруван преподавател към катедра „Жилищни сгради”

Провеждане на Упражнения по Жилищни сгради 1 и 2 част

2003 г. – AРХИбау ООД

Управител

Проектиране, консултиране, менажиране

1997 г. – 2003 г. Архитектурни бюра във ФРГ

Архитект, Проектархитект, Ръководител проект

Проектиране и менажиране


Публикации:


Курсове от текущия семестър: