Електронен каталог

д-р Мила Никифорова

Академична длъжност:
Департамент:
Архитектура
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Образование

Институт за Изследване на Изкуствата, БАН,

Доктор по Теория и История на Архитектурата, 2015

ВИАС, София, Архитект, 1992

Месторабота

Проектант – ЦНИП при ВИАС 1993-1997;

Управител на частна проектантска фирма ЕТ “Мила Никифорова” от 1997 до 2010

Хоноруван преподавател в УАСГ -2002

Проектант – архитект – Никифоров Студио ЕООД 2009 – 2016

Хоноруван преподавател в НБУ – 2009 - 2016

Чужди езици – ниво английски , руски – много добро владеене

френски – добро владеене

Технически умения и компетенции WINDOWS, АUTOCAD, Photoshop

Специализации в чужбина Ателие Мазиер – Бордо , Франция- сгради за производство и съхранение на вино – 1992г

Силва Консей – Клермон Феран – Франция- Използване на дървото в строителството - 1994

Области на изява Архитектура, Градоустройство

Членство в професионални организации САБ,КАБ

Архитектурни конкурси Първа награда на национален конкурс за обновяване на пазара в Горна Оряховица – 1994, в екип

Първа награда на национален конкурс за обновяване Женски Пазар - София - 1995- в екип

Първа награда на международен конкурс ЕВРОПАН 4 – 1996г

Почетен диплом и медал на Национален преглед на Българската Архитектура 1999-2000г за проект Каскада “Горна Арда – ХВ Мадан”- в екип

Откупка на проект от международен конкурс за жилищен комплекс “ Бистрица парк” – 2002 - в екип

Основни проекти и реализации от последните 10години

2015 - Проект за градска среда в жк " Чолаковци" и пешеходна алея между жк " Чолаковци" е жк " Бузлуджа" гр. Велико Търново, водещ проектант

2013- 2014 - Проект за благоустрояване на територията около кръгово кръстовище и Водна кула в центъра на гр. Димитровград, проекти за пешеходни пасарелки над ЖП линията Пловдив - Свиленград - реализирани

2012-2013 – Проект за Реконструкция на „Женски пазар“ – София , от ул. Кирил и Методий до бул. „ Тодор Александров“-реализиран , участие в екип

2012 – Изменение на ПУП - централна градска част на гр. Димитровград във връзка с реконструкция на жп линията Пловдив – Свиленград

2011 - Проект за ремонт на Женски пазар – София – от ул. Кирил и Методий до бул. Сливницаq в екип

2010 – Проект за тестови център в сградата на УНСС – София – водещ проектант – реализиран

2010 - Проект за Консервация, Реставрация и Експониране на “ Владишки мост”- гр. Велико Търново – водещ проектант – Финансиран по Оперативна програма Регионално Развитие и реализиран

2009 – Предпроектни проучвания и задание за проектиране на ОУП на териториите около язовир „Кърджали”- финансиран по програма ФАР- неключов експерт

2008-2009г – Работен проект за благоустрояване на Централна градска част – Приморско и Проект за Изменение на Застроителния План на центъра на Приморско – водещ проектант

2007-2009г -Жилищна сграда с търговски център и подземни гаражи на бул. Царица Йоана с площ 60 000м2– Люлин- София , в екип, реализирана

2007 – 2008г – Изменение на Подробен Устройствен План на курорт Чаира – община Белово – водещ проектант

2007 -2008 – Проект за околно пространство, паркинги и пешеходни площи към бизнес комплекс “ Елена” – гр. Перник – реализиран – водещ проектант

2007- 2008 – Подробни Устройствени Планове за тягови подстанции към жп линията Пловдив - Свиленград в Крумово и Първомай – водещ проектант

2006-2007 – Жилищна сграда на ул. Букет, кв Овча Купел, София с площ 3600м2 – реализирана –водещ проектант - реализиран

2006 – Архитектурно – художествено оформление на площадно пространство и проект за декоративна чешма в центъра на Момчилград - реализирани

2006 – Вилно селище в Долна Баня с площ 6дка – в екип

2005 – Апартаментен комплекс в Разлог - в екип

2005 – Апартаментен хотел в м. Солище, Бели искър – Боровец – в екип

2005–2007 Многофункционална сграда с детски атракционен парк в Лесопарк Момчил Юнак – гр. Момчилград – ръководител и главен проектант - реализиран

2004- 2006 – Сграда с офиси и магазини – Симеоновско шосе София – площ 7000м2 - ръководител екип и водещ проектант - реализирана

2003- 2005 –Хотел в лесопарк “ Момчил юнак” гр. Момчилград –главен проектант - проекта е получил финансиране по програма САПАРД и е реализиран


Публикации:


Публикации Доклад – Многофункционални Интегрирани Комплекси в България в периода 2000 – 2010г, Изкуствоведски четения 20-23 май 2012г, ИИИзк,БАН

Доклад – Многофункционални Интегрирани Комплекси в Европейските Градове от Втората половина на ХХти и началото на ХХIвек - Международна Юбилейна Научно- Приложна Конференция УАСГ – 15-17ноември 2012г

Никифорова, М. Многофункционалните сгради, “ Арх-Арт форум” бр.2, 2010г, с.23-24, ISSN 1313-8863

Никифорова М., Хотелски комплекс в Лесопарк “ Момчил юнак”, Арх- Арт форум , , брой 27, 2009г , ISSN 1313 - 8863

Никифорова М.,Идеи за обитаването на града в проектите за EUROPAN 4,сп. "Архитектура", бр.2, 1997г,с.47-51, ISSN 0324-1254

Курсове от текущия семестър: