Електронен каталог

доц. д-р Ивка Некова

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Политически науки
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: