Графично и пространствено проектиране

Кратко представяне на програмата:

Програмата обучава специалисти в една от най-бурно развиващите се области на съвременните компютърни технологии. Програмата има две специализации:

- Графичен дизайн - Обучението в специализацията преминава през курсове по приложна графика, компютърна графика и илюстрация, графичен дизайн на страница, книга, списание, плакат, рекламен дизайн. Извънаудиторните учебни форми включват изложби, проекти и семинари.

- Семантика на графичния дизайн - Обучението в специализацията преминава през курсове по символи и знаци в графичния дизайн, приложна графика, компютърна графика и илюстрация, плакат, хералдика, шрифт. Извънаудиторните учебни форми включват изложби, проекти и семинари.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Графично и пространствено проектиране
 • проф. д-р Грета Дерменджиева CASM247 Приложение на InDesign в графичния дизайн
 • проф. д-р София Шишманова CASM141 Компютърна графика и анимация за Web site CASM304 Видеографика CASM437 Проект: Компютърна графика и анимация за Web site
 • проф. д-р Станимир Трифонов CASM421 Режисура на видеореклама
 • проф. Богомил Димитров CASM124 Хералдика
 • проф. Димитър Тасев CASM401 Изобразителни елементи и композиция на плаката CASM404 Проект: Изобразителни елементи и композиция на плаката CASM408 Видове плакат CASM413 Проект: Рекламен дизайн CASM415 Проект: Видове плакат
 • доц. д-р Димитър Димитров CASM144 Графичен дизайн на печатни продукти CASM197 Проект: Изложба CASM296 Явления в изобразителното изкуство CASM319 Графика и илюстрация CASM331 Изкуството през ХХ век - развитие и тенденции в света и в България CASM332 Изкуството през ХХ век - развитие и тенденции в света и в България ІІ част CASM333 Проект: Изкуството през XX век - развитие и тенденции в света и България II част CASM406 Проект: Графичен дизайн на печатни продукти CASM407 Рекламен дизайн CASM410 Графичен дизайн на страница, списание, книга CASM416 Проект: Графичен дизайн на страница, списание, книга
 • доц. д-р Илия Кожухаров CASM400 Методи за изграждане на запазена марка CASM403 Семинар: Запазени марки CASM440 Стаж
 • доц. д-р Калина Христова CASM120 Графичен дизайн - теория и практика
 • доц. д-р Ралица Мирчева CASM181 Рисуване (подготвителен курс)
 • доц. Правда Кирова CASM412 Елементи на видеорекламата CASM417 Проект: Елементи на видеорекламата
 • доц. Станко Войков CASM185 Символи и знаци в графичния дизайн CASM194 Проект: Символи и знаци в графичния дизайн
 • доц. Христо Добаров CASM183 Перспектива
 • доц. Цветан Илиев CASM402 Графичен дизайн на опаковка CASM405 Проект: Графичен дизайн на опаковка CASM409 Оформление на опаковка CASM414 Проект: Оформление на опаковка
 • гл. ас. д-р Захарина Петрова-Проданова CASM122 Шрифт CASM425 Шрифтът в графичния дизайн
 • ас. Мария Койчева CASM295 Пространствен дизайн на експозиционни площи CASM411 Проектиране на обекти в интериорно и екстериорно пространство CASM418 Проект: Проектиране на обекти в интериорното и екстериорното пространство
 • д-р Теодор Лулчев CASM243 Тенденции в съвременната графична и видеореклама
 • преп. Ангелина Василева CASM098 Практически аспекти на постмодерната реклама
 • Андрей Андронов CASM237 Приложение на 3D Studio Max в графичния дизайн
 • Боряна Главлешка CASM182 Цветова композиция
 • Елка Георгиева CASM137 Дигитално интерпретиране на визуалното пространство CASM138 Компютърно илюстриране
 • Иво Танчев CASM298 Полиграфия и полиграфски методи в издателската дейност
 • Красимира Димитрова CASM238 Виртуална реалност в интернет (Dreamweaver) CASM239 Web дизайн