Археологически изследвания

Кратко представяне на програмата:

Програмата е изследователска и предлага обучение в най-новите методи и теоретични постижения на съвременната археология. Програмата има три специализации: праистория, антична археология и средновековна археология.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Археологически изследвания
 • проф. Иван Гацов, д.н. ARHB531 Неолит на Балканите ARHB541 Практика "Обработка на археологически находки" ARHM147 Праистория на Мала Азия ARHM149 Погребални практики през праисторията ARHM451 Самостоятелна работа: Праисторически каменни ансамбли от Западна Мала Азия и Европейска Турция ARHM757 Проект: Праистория на Кавказкия регион
 • проф. Казимир Попконстантинов, д.н. ARHM350 Манастирска археология
 • доц. д-р Анелия Божкова ARHM206 Керамични комплекси в Тракия: VІІ–І век пр. Хр.
 • доц. д-р Боян Думанов ARHB523 Археология на българското средновековие ARHB541 Практика "Обработка на археологически находки" ARHB634 Археология на късната античност ARHB654 Семинар "Archaeologia Crass" ARHM113 Гражданска и култова архитектура на Първото българско царство ARHM116 Раннобългарската култура по Долен Дунав и Северното Причерноморие ARHM125 Ювелирството на гръко-римския свят ARHM133 Проблеми на прехода от античност към средновековие ARHM215 Ранновизантийско ювелирство и металопластика ARHM216 Византийска култура ARHM223 Светска култура на Късната античност ARHM232 История на средновековното въоръжение ARHM233 Археология на средновековната идентичност ARHM234 Славянска археология ARHM248 Иконография и изобразителен текст ARHM254 Погребални обичаи и практики в Средновековна България VІІ - ХІV в. ARHM317 Археология на късното Велико преселение на народите - VІ-ІХ век ARHM333 Накити и предмети на лукса през Българското средновековие ARHM337 Светска архитектура и изкуство на Второто българско царство ARHM345 Великото преселение на народите и Югоизточна Европа през IV - VI век. Археология на варварските анклави ARHM350 Манастирска археология ARHM456 Самостоятелна работа: Средновековна керамика: внос и местна продукция ARHM601 Стаж: Археологически проучвания
 • доц. д-р Илиян Боянов ARHB505 Археология на Древна Елада ARHB544 Семинар "Монетна иконография" ARHB633 Римска археология ARHB654 Семинар "Archaeologia Crass" ARHM145 Крепостно строителство в Долна Мизия и Тракия през I - III век ARHM148 Градът в Римска Мизия и Тракия ARHM251 Археологически аспекти на римското военно дело ARHM253 Художествени занаяти в Древен Рим ARHM262 Класическа епиграфика ARHM331 Съдебна археология ARHM357 Древногръцка скулптура и живопис ARHM358 Римско монетосечене ARHM454 Семинар: Религията на Рим и тракийските римски провинции ARHM601 Стаж: Археологически проучвания ARHM758 Семинар: Епиграфски паметници от България ARHM857 Семинар: Визуализация на архитектурни паметници
 • доц. д-р Петър Балабанов ARHB516 Семинар "Топография на тракийски селищни комплекси" ARHM105 Стопанство и търговия на гръцките колонии ARHM330 Търговията в Древна Тракия ARHM448 Проект: Амфори и амфорни печати ARHM452 Самостоятелна работа: Тракийски гробници ARHM601 Стаж: Археологически проучвания
 • доц. д-р Явор Милтенов ARHM255 Средновековна българска епиграфика и палеография
 • гл. ас. д-р Богдан Атанасов ARHB651 Семинар "Праисторическа Тракия" ARHM127 Увод в етноархеологията ARHM141 Селищни модели през праисторията ARHM149 Погребални практики през праисторията ARHM250 Миграции в праисторията ARHM252 Керамика през праисторията ARHM348 Бронзовата епоха в Анатолия ARHM353 Ранна металургия ARHM354 Теоретична археология ARHM355 Праистория на Централна и Западна Европа ARHM446 Практика: Методи и техники на археологическите разкопки ARHM601 Стаж: Археологически проучвания ARHM858 Проект: Археология на обмена и търговията ARHM859 Семинар: Археология на пира ARHM860 Семинар: Праистория на прехода и културното развитие
 • гл. ас. д-р Живко Узунов ARHB516 Семинар "Топография на тракийски селищни комплекси" ARHB532 Теория и методи в археологията ARHB636 Тракийска археология ARHM125 Ювелирството на гръко-римския свят ARHM155 Култови места и светилища от късната бронзова и ранножелязната епохи в Тракия ARHM156 Въоръжението в Древна Тракия ARHM206 Керамични комплекси в Тракия: VІІ–І век пр. Хр. ARHM263 Пътна мрежа и комуникации в Тракия ARHM356 Архитектура на древна Елада ARHM359 Приложение на географски информационни системи в археологията ARHM452 Самостоятелна работа: Тракийски гробници ARHM453 Семинар: Гръцка керамика в Тракия ARHM601 Стаж: Археологически проучвания
 • гл. ас. д-р Петранка Неделчева ARHB531 Неолит на Балканите ARHB541 Практика "Обработка на археологически находки" ARHB651 Семинар "Праисторическа Тракия" ARHM147 Праистория на Мала Азия ARHM149 Погребални практики през праисторията ARHM240 Класификация на археологически артефакти ARHM304 Културно наследство на Южните Балкани ARHM340 Експериментална археология ARHM447 Самостоятелна работа: Праисторически каменни сечива от ареала на Северна Егея ARHM601 Стаж: Археологически проучвания ARHM901 Статистически методи в археологията
 • д-р Чавдар Кирилов ARHM334 Ранносредновековният европейски град