Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата се води на английски език и съчетава филологическите познания с философията и културата на британското и американското общество в исторически план. Обучението преминава през курсове по съвременни аспекти на американистиката и британистиката, постмодернизъм в американската и британската литература, съвременна британска и американска философия, културна история на английския език.

прочети още
Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)
 • проф. Албена Бакрачева, д.н. MABM101 Съвременни аспекти на американистиката MABM102 Съвременни аспекти на британистиката MABM106 Genius loci в американската литература MABM111 Стаж: Учебна конференция MABM112 Практика: Изследователска група - Американистика MABM113 Семинар: Перспективи на американистиката - ad hoc MABM114 Самостоятелна работа: Перспективи на американистиката MABM202 Американската мечта като социокултурен феномен MABM207 Постмодернизмът в американската литература MABM211 Стаж: Учебна конференция MABM213 Семинар: Перспективи на американистиката - ad hoc MABM214 Самостоятелна работа: Перспективи на американистиката MABM217 Аз-наративът в британската и американската литература MABM222 Въображението в англо-американското литературно и философско мислене MABM350 Стаж: Учебна конференция
 • проф. Иван Младенов, д.н. MABM219 Американският прагматизъм и семиотика
 • проф. Пламен Цветков, д.н. MABM103 Англия в миналото и днес MABM111 Стаж: Учебна конференция MABM115 Семинар: Перспективи на британистиката - ad hoc MABM118 Семинар: Британски студии - ad hoc MABM201 Съединените щати – от периферно явление към световна сила MABM211 Стаж: Учебна конференция MABM215 Семинар: Перспективи на британистиката - ad hoc MABM218 Семинар: Британски студии - ad hoc MABM220 Демокрацията в американската и британската ценностна система MABM350 Стаж: Учебна конференция
 • проф. д-р Александър Гънгов MABM104 Съвременна британска философия MABM203 Съвременна американска философия MABM222 Въображението в англо-американското литературно и философско мислене
 • проф. д-р Александър Шурбанов MABM117 Английски ренесансови мотиви в съвременната литература и изкуство
 • проф. д-р Орлин Тодоров MABM205 Британски и американски традиции в психоанализата
 • проф. д-р Рандъл Бейкър MABM120 Защо Америка не е Европа: приемственост и промяна MABM221 Глобализация, регионализация и суверенитет: американски перспективи
 • проф. Весела Кацарова, д.ф.н. MABM208 Постмодернистичният британски роман MABM212 Практика: Изследователска група - Британистика
 • доц. д-р Евгения Благоева MABM105 Съвременна американска антропология
 • доц. Димитър Андрейчин MABM209 Съвременната архитектура на САЩ и Великобритания
 • преп. Андрей Андреев MABM102 Съвременни аспекти на британистиката
 • Джефри Дийн MABM108 История на американската музика