Когнитивна наука (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя специалисти в интердисциплинната област на когнитивната наука. Обучението в програмата преминава през курсове по когнитивна психология и когнитивно моделиране, конструктивна памет, психофизиологични изследвания и когнитивни процеси, преработка на информацията в зрителната система, висши зрителни функции, преработка на информацията в човешкия мозък, психофизика, психоливгвистика. Извънаудиторните учебни форми включват Лятна школа по когнитивна наука, семинари по памет и аналогии, психолингвистика, практикуми по психофизиологични изследвания, индивидуални и групови насочени изследвания, експериментална работа. Всички курсове в програмата се водят на английски език. Курсовете COGM101 "Основни на когнитивната наука", COGM001 "Експериментални методи", както и Летните школи по когнитивна наука са задължителни. Програмата има допълнителен четвърти семестър, който набавя извънаудиторни курсове за допълнителна квалификация на завършващите.

прочети още
Когнитивна наука (на английски език)
 • проф. Ивайло Търнев, д.н. COGM007 Преработка на информацията в човешкия мозък COGM018 Самостоятелна работа: Хемисферна специализация на човешкия мозък COGM230 Семинар: Съвременни подходи в изследване на човешките познавателни процеси - II COGM906 Гени, мозък, поведение
 • проф. Стефан Матеев, д.н. COGM001 Експериментални методи COGM215 Практика: Зрително възприятие COGM306 Висши зрителни функции COGM904 Внимание, възприятие, действие COGM905 Самостоятелна работа: Психофизика COGM908 Самостоятелна работа: Възприятие, висши зрителни функции и управление на движенията
 • проф. д-р Елена Андонова COGM016 Език, мислене, култура COGM017 Самостоятелна работа: Език, мислене, култура COGM130 Семинар: Психолингвистика COGM145 Семинар: Лятна школа по когнитивна наука I част COGM213 Психолингвистика COGM231 Семинар: Съвременни подходи в изследване на човешките познавателни процеси I част COGM340 Семинар: Лятна школа по когнитивна наука II част COGM911 Пространствено познание и комуникация
 • проф. д-р Енчо Герганов COGM903 Действие, възприятие и език: ролята на тялото в човешкото познание
 • проф. д-р Красимир Калинов COGM008 Статистика
 • проф. д-р Лилия Гурова COGM101 Основи на когнитивната наука COGM313 Понятия и категоризация COGM902 Самостоятелна работа: Философия на когнитивната наука COGM909 Самостоятелна работа: Понятия и категоризация
 • проф. д-р Морис Гринберг COGM004 Когнитивно моделиране COGM013 Практика: Симулационно моделиране COGM015 Социални дилеми и теория на игрите COGM100 Стаж COGM207 Вземане на решения и преценка COGM225 Самостоятелна работа: Когнитивни модели и експерименти в областта на теория на игрите COGM230 Семинар: Съвременни подходи в изследване на човешките познавателни процеси - II COGM231 Семинар: Съвременни подходи в изследване на човешките познавателни процеси I част
 • доц. д-р Георги Петков COGM008 Статистика COGM011 Практика: Статистическа обработка на данни COGM109 Аналогия COGM111 Конструктивна памет COGM120 Семинар: Памет и аналогии COGM317 Семинар: Съвременни подходи в изследване на човешките познавателни процеси - III
 • доц. д-р Елена Паспаланова COGM305 Социално познание
 • доц. д-р Мария Трифонова COGM204 Когнитивно развитие
 • доц. д-р Милена Мутафчиева COGM109 Аналогия
 • доц. д-р Пенка Христова COGM009 Практика: Дизайн на експеримент COGM100 Стаж COGM109 Аналогия COGM111 Конструктивна памет COGM120 Семинар: Памет и аналогии COGM207 Вземане на решения и преценка COGM305 Социално познание COGM317 Семинар: Съвременни подходи в изследване на човешките познавателни процеси - III
 • гл. ас. д-р Армине Джанян COGM007 Преработка на информацията в човешкия мозък COGM008 Статистика COGM011 Практика: Статистическа обработка на данни COGM012 Практика: Експерименти с измерване на време за реакция (работа с E-Prime) COGM016 Език, мислене, култура COGM017 Самостоятелна работа: Език, мислене, култура COGM018 Самостоятелна работа: Хемисферна специализация на човешкия мозък COGM100 Стаж COGM113 Психофизиологични изследвания и когнитивни процеси COGM130 Семинар: Психолингвистика COGM213 Психолингвистика COGM216 Практика: Психофизиологични изследвания COGM231 Семинар: Съвременни подходи в изследване на човешките познавателни процеси I част COGM903 Действие, възприятие и език: ролята на тялото в човешкото познание
 • гл. ас. д-р Евгения Христова COGM009 Практика: Дизайн на експеримент COGM015 Социални дилеми и теория на игрите COGM100 Стаж COGM113 Психофизиологични изследвания и когнитивни процеси COGM207 Вземане на решения и преценка COGM216 Практика: Психофизиологични изследвания COGM225 Самостоятелна работа: Когнитивни модели и експерименти в областта на теория на игрите COGM230 Семинар: Съвременни подходи в изследване на човешките познавателни процеси - II
 • гл. ас. д-р Иван Ванков COGM317 Семинар: Съвременни подходи в изследване на човешките познавателни процеси - III
 • гл. ас. д-р Кирил Костов COGM002 Когнитивна психология COGM014 Самостоятелна работа: Когнитивна психология