Тонрежисура

Кратко представяне на програмата:

Програма "ТОНРЕЖИСУРА" е практически насочена с възможност за обмен с Европейски образователни институции. Програмата предлага специализирано музикално обучение в областите: тонрежисура, звукови технологии, софтуерни решения в музикалното студио, електронен звук, звуков монтаж, аудиодизайн на звук, синтез на звук, мастеринг, звук в киното и телевизията, компютърно моделиране на звуковата картина. Програмата е уникална за страната ни със своето съвременно обучение, гъвкавост и индивидуален подход на преподаване. Програмата периодично се обновява. Изискванията от професионалните организации, които ползват кадрите, са допълнителен стимул за непрекъснатото въведение на новите технологии и връзката с научните открития в учебния процес. През 2014 година програмата получи отлична акредитация за шест годишен период.

прочети още
Тонрежисура
 • проф. Димитър Христов, д.н. MUSM029 Семинар: Музикология I част
 • проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н. MUSM029 Семинар: Музикология I част MUSM039 Семинар: Музикология II част
 • проф. д-р Георг Краев MUSM029 Семинар: Музикология I част
 • проф. д-р Георги Арнаудов MUSM284 Звук в киното и телевизията MUSM812 Компютърен синтез в съвременната звукозаписна и композиторска дейност
 • проф. д-р Симо Лазаров MUSM284 Звук в киното и телевизията MUSM359 Музикален софтуер за звукова обработка MUSM360 Мастеринг на звука MUSM362 Реализация на звуков запис MUSM365 Студио MUSM377 E-Sound - Live electronic, Саунд дизайн и музикална продукция MUSM611 Цифрови периферни устройства MUSM613 Софтуерни решения в студиото MUSM617 Практика: Компютърно музициране на концерт I част MUSM618 Практика: Компютърно музициране в студио I част MUSM621 Звукови технологии I част MUSM622 Системи и организация на музикалната продукция MUSM623 Компютърно моделиране на звука I част MUSM624 Реализация и промотиране на звукозаписна продукция MUSM625 Компютърно моделиране на звука II част MUSM626 Компютърно моделиране на звука III част MUSM710 Аудиодизайн на компютърна музика MUSM713 Звукови технологии II част MUSM715 Компютърен синтез на музикални картини MUSM718 Практика: Компютърно музициране на концерт II част MUSM719 Практика: Компютърно музициране в студио II част MUSM723 Цифрова обработка на звуковия сигнал MUSM938 Стаж: Компютърно и електронно музициране
 • проф. Людмил Христов MUSM284 Звук в киното и телевизията
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов MUSM611 Цифрови периферни устройства
 • доц. д-р Росица Бечева MUSM377 E-Sound - Live electronic, Саунд дизайн и музикална продукция MUSM617 Практика: Компютърно музициране на концерт I част MUSM618 Практика: Компютърно музициране в студио I част MUSM623 Компютърно моделиране на звука I част MUSM625 Компютърно моделиране на звука II част MUSM626 Компютърно моделиране на звука III част MUSM718 Практика: Компютърно музициране на концерт II част MUSM719 Практика: Компютърно музициране в студио II част MUSM938 Стаж: Компютърно и електронно музициране
 • доц. Димитър Василев MUSM165 Музикален (звуков) монтаж I част MUSM265 Музикален (звуков) монтаж ІІ част MUSM286 Практика: Звукозаписна дейност I част MUSM287 Проект: Тонрежисура I част MUSM362 Реализация на звуков запис MUSM365 Студио MUSM386 Практика: Звукозаписна дейност II част MUSM387 Проект: Тонрежисура II част MUSM613 Софтуерни решения в студиото MUSM621 Звукови технологии I част MUSM622 Системи и организация на музикалната продукция MUSM623 Компютърно моделиране на звука I част MUSM624 Реализация и промотиране на звукозаписна продукция MUSM625 Компютърно моделиране на звука II част MUSM626 Компютърно моделиране на звука III част MUSM713 Звукови технологии II част MUSM723 Цифрова обработка на звуковия сигнал MUSM812 Компютърен синтез в съвременната звукозаписна и композиторска дейност MUSM904 Практика: Звукорежисура I част MUSM916 Практика: Звукорежисура II част MUSM939 Стаж: Тонрежисура
 • гл. ас. д-р Борислав Дочев MUSM286 Практика: Звукозаписна дейност I част MUSM287 Проект: Тонрежисура I част MUSM386 Практика: Звукозаписна дейност II част MUSM387 Проект: Тонрежисура II част
 • гл. ас. д-р Стела Атанасова MUSM359 Музикален софтуер за звукова обработка MUSM360 Мастеринг на звука MUSM617 Практика: Компютърно музициране на концерт I част MUSM620 Практика: Работа в студио I част MUSM710 Аудиодизайн на компютърна музика MUSM721 Практика: Работа в студио II част MUSM938 Стаж: Компютърно и електронно музициране
 • Калин Каралеев MUSM265 Музикален (звуков) монтаж ІІ част MUSM284 Звук в киното и телевизията MUSM360 Мастеринг на звука MUSM362 Реализация на звуков запис MUSM622 Системи и организация на музикалната продукция MUSM623 Компютърно моделиране на звука I част MUSM624 Реализация и промотиране на звукозаписна продукция MUSM625 Компютърно моделиране на звука II част MUSM626 Компютърно моделиране на звука III част MUSM710 Аудиодизайн на компютърна музика
 • Кирил Янев MUSM165 Музикален (звуков) монтаж I част MUSM362 Реализация на звуков запис MUSM721 Практика: Работа в студио II част MUSM904 Практика: Звукорежисура I част MUSM939 Стаж: Тонрежисура