Лидерство и публичен мениджмънт

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма "Лидерство и публичен мениджмънт" предлага задълбочена фундаментална подготовка и профилиране в областта на публичния мениджмънт за кандидати и представители на политическия и административния елит. Програмата предоставя отговори и работещи инструменти за предизвикателствата и възможностите за кариера в публичния сектор.

Широкият интердисциплинарен ракурс на програмата цели завършилите да бъдат с висока степен на пригодност за заемане на ръководни и висши ръководни длъжности в публични организации на централната и териториалната администрация, както и в европейски и международни публични организации.

прочети още
Лидерство и публичен мениджмънт
 • проф. Райна Николова, д.н. ADMM174 Публично право ADMM179 Самостоятелна работа: Публично право
 • проф. д-р Валентин Василев ADMM226 Самостоятелна работа: Лидерство в публичния мениджмънт ADMM229 Самостоятелна работа: Стратегически мениджмънт на човешките ресурси
 • проф. д-р Георги Ботев ADMM313 Мениджмънт на риска
 • проф. д-р Елена Благоева ADMM452 Проект: Разработване и управление на проект ADMM748 Управление на проекти
 • проф. д-р Людмил Георгиев ADMM101 Семинар "Разработване на магистърска теза" ADMM223 Управление на общините и регионите ADMM228 Самостоятелна работа: Управление на общините и регионите ADMM241 Самостоятелна работа: Практики в местното самоуправление
 • проф. д-р Николай Арабаджийски ADMM171 Основи на публичния мениджмънт ADMM176 Самостоятелна работа: Основи на публичния мениджмънт
 • проф. д-р Рандъл Бейкър ADMM315 Мениджмънт на публичните промени
 • доц. д-р Албена Павлова ADMM316 Рекламна политика в публичната сфера ADMM320 Стаж в публичната администрация ADMM326 Самостоятелна работа: Рекламна политика в публичната сфера
 • доц. д-р Антоний Гълъбов ADMM172 Публични политики и мениджмънт ADMM177 Самостоятелна работа: Публични политики и мениджмънт ADMM225 Международна публична политика
 • доц. д-р Георги Пеев ADMM173 Публичен мениджмънт в страни на ЕС ADMM178 Самостоятелна работа: Публичен мениджмънт в страни на ЕС
 • доц. д-р Красимир Йорданов ADMM312 Мениджмънт на публичните финанси
 • доц. д-р Магдалена Иванова-Севелева ADMM452 Проект: Разработване и управление на проект ADMM748 Управление на проекти
 • доц. д-р Мария Николова ADMM175 Информационни системи в публичния мениджмънт ADMM182 Самостоятелна работа: Информационни системи в публичния мениджмънт
 • доц. д-р Надежда Димова ADMM222 Маркетинг в публичната сфера ADMM227 Самостоятелна работа: Маркетинг в публичната сфера
 • доц. д-р Светлана Александрова ADMM452 Проект: Разработване и управление на проект
 • доц. д-р Соня Алексиева ADMM316 Рекламна политика в публичната сфера ADMM326 Самостоятелна работа: Рекламна политика в публичната сфера
 • доц. д-р Татяна Томова ADMM954 Комитология. Процедури за взимане на решения в ЕС ADMM956 Самостоятелна работа: Комитология. Процедури за взимане на решения в ЕС
 • доц. д-р Юлияна Гълъбинова ADMM223 Управление на общините и регионите ADMM228 Самостоятелна работа: Управление на общините и регионите
 • доц. д-р Юлияна Каракънева ADMM314 Мениджмънт на кризи и конфликти
 • гл. ас. д-р Ангел Стефанов ADMM240 Практики в местното самоуправление ADMM241 Самостоятелна работа: Практики в местното самоуправление ADMM314 Мениджмънт на кризи и конфликти ADMM315 Мениджмънт на публичните промени ADMM320 Стаж в публичната администрация
 • гл. ас. д-р Мариана Димитрова ADMM221 Лидерство в публичния мениджмънт ADMM224 Стратегически мениджмънт на човешките ресурси ADMM226 Самостоятелна работа: Лидерство в публичния мениджмънт ADMM229 Самостоятелна работа: Стратегически мениджмънт на човешките ресурси ADMM319 Европейски политики по заетост
 • гл. ас. д-р Милена Караджова ADMM174 Публично право ADMM179 Самостоятелна работа: Публично право ADMM951 Правен режим на публично частното партньорство
 • д-р Таня Желязкова-Тея ADMM116 Взаимодействие на публичната администрация със структурите на гражданското общество