Вградени компютри (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата е с практическа насоченост в областта на вградените компютърни системи. Успешното проектиране на вградени системи предполага системен подход, който на свой ред изисква ориентация на обучението, различна от тази в традиционните компютърни науки. Съдържанието и структурата на учебните курсове отразяват последните тенденции в проектирането и приложението на вградени системи. Програмата включва и два курса по Софтуерни архитектури, разработени от Institute for Software Research към университета Carnegie Mellon University.

Обучението се провежда изцяло на английски език.

Програмата предлага подготвителен блок за кандидати от други области.

прочети още
Вградени компютри (на английски език)
 • чл. кор. Петко Петков, д.н. ESMM230 Теория на управлението
 • проф. Здравко Каракехайов, д.н. ESMM010 Въведение във вградените системи ESMM012 Самостоятелна работа: Въведение във вградените системи ESMM020 Въведение в проектирането на цифрови системи ESMM021 Лабораторни упражнения по проектиране на цифрови системи ESMM022 Проект: Цифрови системи ESMM110 Вградени компютри ESMM112 Самостоятелна работа: Вградени компютри ESMM120 Проектиране на цифрови системи ESMM122 Проект: Цифрови системи ESMM140 Софтуер за вградени системи ESMM142 Проект: Софтуер за вградени системи ESMM220 Проектиране на вградени системи ESMM222 Проект: Вградени системи ESMM240 Сензорни мрежи ESMM242 Самостоятелна работа: Сензорни мрежи ESMM260 Проектиране на системи с ниска консумация ESMM262 Проект: Системи с ниска консумация ESMM302 Стаж ESMM310 Съвместно проектиране на хардуера и софтуера ESMM330 Сигурност на вградените системи
 • проф. д-р Евгений Кръстев ESMM040 Програмиране на Java ESMM042 Проект: Java
 • проф. д-р Морис Гринберг ESMM250 Когнитивни системи ESMM252 Самостоятелна работа: Когнитивни системи
 • проф. д-р Рачо Иванов ESMM030 Микроконтролери ESMM031 Лабораторни упражнения по микроконтролери ESMM032 Проект: Микроконтролери ESMM130 Хардуерни платформи ESMM131 Лабораторни упражнения по хардуерни платформи ESMM132 Проект: Хардуерни платформи
 • проф. Снежана Йорданова ESMM270 Алгоритми за управление
 • проф. Тодор Стойлов   ESMM380 Разпределителни системи и компютърна комуникация
 • доц. Борислав Доневски, д.н. ESMM350 Цифрова обработка на сигналите
 • доц. д-р Асен Крумов ESMM370 Вградени системи с повишена надежност
 • доц. д-р Константин Павлитов ESMM320 Ре-програмируеми системи
 • доц. д-р Лилян Николов ESMM050 Операционни системи ESMM052 Проект: Операционни системи ESMM150 Системи за реално време ESMM152 Проект: Системи за реално време
 • доц. д-р Панайот Илиев ESMM160 Алгоритми за вградени системи ESMM162 Самостоятелна работа: Алгоритми за вградени системи
 • доц. д-р Снежана Йорданова ESMM272 Самостоятелна работа: Алгоритми за управление
 • гл. ас. д-р Андрей Йончев ESMM232 Самостоятелна работа: Теория на управлението
 • гл. ас. д-р Николай Милованов ESMM290 Архитектура на софтуерни системи І (на английски език) ESMM292 Проект: Архитектура на софтуерни системи І (на английски език) ESMM390 Архитектура на софтуерни системи ІІ (на английски език)
 • преп. Ясен Горбунов   ESMM320 Ре-програмируеми системи