Сценичен дизайн и медии

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма "Сценичен дизайн и медии" е програма в областта на пластичните изкуства, китното и телевизията, която в университета се предшества от бакалавърски програми в тези области, но приема и студенти, завършили други университети и специалности, което дава възможност за създаване на разнообразна творческа и интелектуална среда. Интересен факт е, че в балканските страни не съществува в момента специализация за дизайн в киното и телевизията, а в учебните заведения на Европейския съюз съществуват такива специалности само на 5 места.

прочети още
Сценичен дизайн и медии
 • проф. д-р Емилия Стоева CASM683 Дигитални технологии в киното и телевизията
 • проф. Екатерина Русинова-Христова VIPM184 Натурна рисунка за театър и кино VIPM187 Самостоятелна работа в ателие - натура и цветна рисунка VIPM193 Графични техники в сценичния дизайн VIPM197 Самостоятелна работа: Графични техники в сценичния дизайн
 • проф. Константин Джидров CASM676 Философия на кинообраза
 • проф. Румен Райчев VIPM106 Цветознание и ролята на цвета VIPM121 Проект: Цветознание
 • доц. д-р Венцислав Занков VIPM335 Мултимедийни ефекти и осветление в сценичния дизайн VIPM336 Инсталация и пърформанс в сценичния дизайн
 • доц. д-р Димитър Димитров CASM662 Принципи на телевизионния дизайн CASM669 Самостоятелна работа: Принципи на телевизионния дизайн
 • доц. д-р Калина Христова VIPM184 Натурна рисунка за театър и кино VIPM187 Самостоятелна работа в ателие - натура и цветна рисунка VIPM193 Графични техники в сценичния дизайн VIPM197 Самостоятелна работа: Графични техники в сценичния дизайн
 • доц. д-р Кристина Савова VIPM194 Дизайн и конструиране на сценичен костюм І част VIPM198 Проект: дизайн и конструиране на сценичен костюм VIPM244 Дизайн и конструиране на сценичен костюм ІІ част
 • доц. Боряна Минчева CASM652 Oснови на филмовия дизайн CASM661 Проектиране на филмови и телевизионни декори CASM668 Самостоятелна работа: Проектиране на кино и телевизионни декори CASM674 Стил и индивидуалност на кинодизайна I част CASM687 Стил и индивидуалност в кино дизайна II част CASM693 Самостоятелна работа: Oснови на филмовия дизайн VIPM337 Стаж в театър, телевизионно или киностудио
 • доц. Елена Иванова VIPM185 Сценичен дизайн за декор и костюм - ескиз VIPM188 Проект: сценичен дизайн за декор и костюм VIPM191 Театрален костюм - исторически аспекти І част VIPM192 Визуално изследване на сценичната среда - І част VIPM194 Дизайн и конструиране на сценичен костюм І част VIPM195 Проект: театрален костюм І част VIPM196 Самостоятелна работа: визуално изследване на сценична среда VIPM242 Театрален костюм - исторически аспект ІІ част VIPM243 Визуално изследване на сценична среда ІІ част VIPM244 Дизайн и конструиране на сценичен костюм ІІ част VIPM246 Колаж и макетиране в сценичния дизайн VIPM247 Семинар: Работа в екип VIPM248 Практика в театър, телевизионно или киностудио VIPM254 Практикум: колаж и макетиране VIPM332 Проучване и работа върху концептуален сценичен ескиз VIPM333 Дизайн и стайлинг за шоупрограми VIPM334 Дизайн на декор за алтернативен театър VIPM337 Стаж в театър, телевизионно или киностудио
 • доц. Зарко Узунов VIPM192 Визуално изследване на сценичната среда - І част VIPM196 Самостоятелна работа: визуално изследване на сценична среда VIPM243 Визуално изследване на сценична среда ІІ част VIPM247 Семинар: Работа в екип VIPM248 Практика в театър, телевизионно или киностудио VIPM334 Дизайн на декор за алтернативен театър VIPM337 Стаж в театър, телевизионно или киностудио
 • доц. Правда Кирова CASM650 Изображение и разказ в киното CASM691 Самостоятелна работа: Изображение и разказ в киното
 • доц. Христо Добаров CASM653 Перспективна композиция в киното и телевизията CASM694 Самостоятелна работа: Перспективна композиция в киното и телевизията
 • д-р Йово Панчев VIPM332 Проучване и работа върху концептуален сценичен ескиз VIPM336 Инсталация и пърформанс в сценичния дизайн
 • преп. Станимир Божилов VIPM245 Технологии за изграждане на декор в сценичния дизайн
 • Петър Кесерджиев VIPM153 Основни понятия в компютърната графика VIPM253 Компютърно проектиране в сценичния дезайн /Photoshop/ VIPM257 Проект: Компютърна графика
 • Пролет Георгиева CASM650 Изображение и разказ в киното CASM661 Проектиране на филмови и телевизионни декори CASM668 Самостоятелна работа: Проектиране на кино и телевизионни декори CASM693 Самостоятелна работа: Oснови на филмовия дизайн