История, политика и религия

Кратко представяне на програмата:

Предлаганата магистърска програма е в областта на хуманитарните науки с акцент върху историята и религията. Образованието в областта на хуманитаристиката е едно от най-старите и базови академични образования в целия свят, историята и ролята на религиите в националната и световна политика са едни от най-актуалните и дискутирани проблеми в съвременния свят. Поради своя интердисциплинарен характер в програмата се предлагат магистърски курсове, освен от департамент "История" и от други департаменти в НБУ. С трите си специализации: "Епохи на преход", "Религията в историята" и "Публични и социални политики - история и съвременни проблеми", програмата има силна прагматична насоченост и поради тази причина е привлекателна, защото прави завършилите я студенти конкурентно способни на трудовия пазар.

прочети още
История, политика и религия
 • проф. Богдан Богданов, д.н. HISM120 Античният свят - идеи, политика, култура
 • проф. Пламен Цветков, д.н. HISB008 Най-нова история HISB145 Семинар "История и съвременност" - ІІ част HISM124 Корени и практики на тоталитаризма HISM157 Самостоятелна работа: Корени и практики на тоталитаризма HISM175 Стаж HISM178 Практически стаж
 • проф. Рая Заимова, д.н. HISM105 Просвещението и създаването на модерния свят HISM151 Самостоятелна работа: Просвещението и създаването на модерния свят
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. MSCM980 История на Древния Изток през І хил. пр. Р. Хр.
 • проф. д-р Александър Рангелов HISM148 Религия и национална сигурност HISM265 Самостоятелна работа: Религия и национална сигурност
 • проф. д-р Веселин Методиев HISM101 Въведение в историческото познание HISM108 Европейски измерения на модерните политически идеи в България ХІХ-ХХ в. HISM116 Развитие на религиозните права в България. Европейски паралели HISM118 Парламентаризъм и парламентарен контрол. Българската практика HISM128 Правовата държава – принципи и практика HISM146 Българската държава и етнорелигиозните общности HISM153 Самостоятелна работа: Европейски измерения на модерните политически идеи в България ХІХ-ХХ в. HISM164 Самостоятелна работа: Правовата държава - принципи и практика HISM178 Практически стаж HISM182 Самостоятелна работа: Въведение в историческото познание HISM184 Самостоятелна работа: Развитие на религиозните права в България. Европейски паралели HISM191 Самостоятелна работа: Българската държава и етнорелигиозните общности
 • проф. д-р Екатерина Михайлова HISM128 Правовата държава – принципи и практика HISM164 Самостоятелна работа: Правовата държава - принципи и практика
 • проф. д-р Елена Благоева ADMM912 Политики и програми на ЕС
 • проф. д-р Мартин Канушев PHIM014 Форми и практики на социално изключване PHIM059 Проект: Изследване на българските практики на социално изключване
 • проф. д-р Николай Арабаджийски ADMM901 Управление в публичния сектор
 • проф. д-р Пламен Бочков HISM127 Историческа антропология
 • проф. д-р Румен Генов HISB007 История на новото време HISB145 Семинар "История и съвременност" - ІІ част HISM115 Еволюция на социалната държава в Западна Европа и Северна Америка, XIX-XX век. HISM126 Геополитика и дипломация HISM147 Сблъсъкът на цивилизациите - мит и реалност HISM163 Самостоятелна работа: Геополитика и дипломация HISM168 Самостоятелна работа: Еволюция на социалната държава в Западна Европа и Северна Америка, ХІХ-ХХ в. HISM175 Стаж HISM178 Практически стаж HISM264 Самостоятелна работа: Сблъсъкът на цивилизациите - мит или реалност
 • проф. д-р Тома Томов HISM180 Отношенията Църква-държава в I-V в. сл. Хр. HISM181 Източните римски провинции
 • проф. д-р Цветанка Чолова HISB005 История на средновековна Европа HISB142 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - I част HISB144 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - II част HISB167 Семинар "Българските земи - кръстопът на религии" HISM104 Раждането на средновековна Европа HISM117 Права на човека: църковно-правни аспекти HISM122 Класическото наследство и средновековната държава в Европа HISM158 Самостоятелна работа: Раждането на средновековна Европа HISM175 Стаж HISM176 Античната наука и култура през Средните векове HISM177 Самостоятелна работа: Античната наука и култура през Средновековието HISM178 Практически стаж HISM179 Църковна история HISM183 Библията като исторически извор HISM185 Самостоятелна работа: Права на човека: църковно-правни аспекти
 • доц. д-р Георги Пеев HISM260 История и съвременност на управленческия елит HISM262 Самостоятелна работа: История и съвременност на управленческия елит
 • доц. д-р Димитър Гюдуров HISM146 Българската държава и етнорелигиозните общности HISM191 Самостоятелна работа: Българската държава и етнорелигиозните общности HISM192 Втората световна война и съдбата на европейските народи
 • доц. д-р Живко Лефтеров HISB142 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - I част HISB167 Семинар "Българските земи - кръстопът на религии" HISM145 Религиите и комунистическите режими HISM188 Военното свещенство HISM190 Самостоятелна работа: Религиите и комунистическите режими HISM192 Втората световна война и съдбата на европейските народи HISM219 Самостоятелна работа: Военното свещенство
 • доц. д-р Зарко Ждраков HISB142 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - I част HISB144 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - II част HISB310 Формиране на културното наследство HISM121 Европейското културно наследство - сравнителен поглед HISM162 Самостоятелна работа: Европейското културно наследство - сравнителен поглед HISM186 Религии и култове HISM217 Самостоятелна работа: Религии и култове
 • доц. д-р Лъчезар Стоянов HISB144 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - II част HISM103 История на Третата българска държава HISM110 Създаване на съвременното политическо статукво HISM114 Коминтернът и националните проблеми на Балканите HISM123 Общество, институции и власт HISM145 Религиите и комунистическите режими HISM147 Сблъсъкът на цивилизациите - мит и реалност HISM156 Самостоятелна работа: Общество, институции и власт HISM159 Самостоятелна работа: Създаване на съвременното политическо статукво HISM174 Самостоятелна работа: История на Третата българска държава HISM175 Стаж HISM178 Практически стаж HISM190 Самостоятелна работа: Религиите и комунистическите режими
 • доц. д-р Момчил Дойчинов HISM266 Социална политика във време на криза
 • доц. д-р Светла Янева HISB006 Османската империя и Балканите HISB170 Студентски семинар HISM109 "Самодостатъчността" на имперската икономика и нейните модификации HISM125 История на социалните и икономическите идеи HISM144 Ислямът на Балканите HISM169 Самостоятелна работа: История на социалните и икономическите идеи HISM187 Политики на религиозна толерантност HISM218 Самостоятелна работа: Политики на религиозна толерантност
 • гл. ас. д-р Ангел Стефанов ADMM240 Практики в местното самоуправление
 • д-р Камелия Славчева HISM184 Самостоятелна работа: Развитие на религиозните права в България. Европейски паралели
 • д-р Таня Желязкова-Тея HISM261 Сътрудничество между държавните институции и гражданското общество HISM263 Самостоятелна работа: Сътрудничество между държавните институции и гражданското общество
 • Камелия Славчева   HISM116 Развитие на религиозните права в България. Европейски паралели HISM117 Права на човека: църковно-правни аспекти HISM185 Самостоятелна работа: Права на човека: църковно-правни аспекти