Управление на луксозното хотелиерство

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма "Управление на луксозното хотелиерство" е създадена по модел на магистърски програми от Франция, Швейцария и Канада.

За момента тя няма аналог в друго висше учебно заведение в България. Програмата има за цел да подготви специалисти в сектора на луксозното хотелиерство (високо-категорийни хотели от типа: палас, апарт- хотели, бутикови хотели, резиденции, както и гастрономически ресторанти, спа-центрове и голф игрища)) и да отговори на очакванията и особеностите на една нова вътрешна и външна V.I.P. клиентела.

Луксозното хотелиерство се изразява в свръх персонализирани услуги и продукти.Тези услуги се предоставят в хотелски структури, включващи луксозен дизайн, спа и аксесоари, и в човешко, културно и търговско обкръжение, отговарящо на изискванията на лукса (интериор, висша мода, декорация и произведения на изкуството).

Програмата е интердисциплинарна и има силно изразена практическа насоченост. Тя е резултат на едно ново търсене на висококвалифицирани специалисти, отговарящи на европейските изисквания за управление на високо-категорийни хотели и ресторанти. Програмата е в отговор и на нарастващото търсене на мениджъри в луксозното хотелиерство в света - над 20%, в Европа - 60% и на приоритетите в развитието на България.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев ALHM104 Модели за организационно съвършенство в луксозното хотелиерство ALHM116 Семинар: "Модели за организационно съвършенство в луксозното хотелиерство" ALHM200 Управленски процеси и екипна дейност в луксозното хотелиерство ALHM401 Социална политика на малките предприятия
 • проф. д-р Пламен Бочков ALHM400 Мит, ритуал, религия ALHM413 Самостоятелна работа: "Мит, ритуал, религия"
 • проф. д-р Христо Георгиев ALHM105 Основи на сигурността
 • доц. д-р Ботьо Захаринов ALHM203 Балнеоложки и СПА туризъм
 • доц. д-р Еленита Великова ALHM201 Луксозен дизайн и мода в туризма
 • доц. д-р Ирена Бокова ALHM103 Антропология и социология на луксозния туризъм ALHM114 Семинар: "Антропология и социология на лукса" ALHM301 Културни ресурси и местно развитие
 • доц. д-р Ирена Емилова ALHM300 Мениджмънт на развлекателната индустрия ALHM403 Икономика на туризма
 • доц. д-р Соня Алексиева ALHM100 Организационни структури в луксозното хотелиерство ALHM102 Човешки ресурси в луксозното хотелиерство ALHM111 Практически семинар (посещения на хотелиерски предприятия в сферата на лукса) ALHM112 Семинар: "Човешки ресурси в луксозното хотелиерство" ALHM215 Семинар: "Добри практики в луксозното хотелиерство" ALHM218 Практика във високо-категорийни хотели в региона и страната ALHM303 Реклама и връзки с обществеността в луксозното хотелиерство
 • доц. д-р Теодора Ризова ALHM426 Организация и управление на хотелиерството
 • доц. д-р Тиери Лотар ALHM101 Маркетинг на лукса ALHM113 Видео-конференция "Маркетинг на лукса в бутикови хотели"
 • доц. Иван Евтимов ALHM202 Оценяване на удовлетвореността на туристите в луксозното хотелиерство ALHM217 Самостоятелна работа: "Оценяване на удовлетвореността на туристите в луксозното хотелиерство"
 • д-р Яна Константинова ALHM100 Организационни структури в луксозното хотелиерство ALHM101 Маркетинг на лукса ALHM113 Видео-конференция "Маркетинг на лукса в бутикови хотели" ALHM204 Позициониране на луксозния хотелиерски продукт ALHM402 Маркетингова политика в туризма
 • преп. Антоанета Михайлова ALHM219 Проект на обект от луксозното хотелиерство ALHM416 Практика: "Органолиптичен анализ и енология" ALHM430 Организация и управление на ресторантьорството
 • преп. Георги Рашев ALHM110 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски) ALHM121 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски)" ALHM209 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски) ALHM211 Специализиран втори чужд език (френски) ALHM221 Самостоятелна работа: "Специализиран втори чужд език (френски)" ALHM229 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски)"
 • преп. Даниела Димитрова ALHM110 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски) ALHM121 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски)" ALHM209 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски) ALHM211 Специализиран втори чужд език (френски) ALHM221 Самостоятелна работа: "Специализиран втори чужд език (френски)" ALHM229 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски)"
 • преп. Десислава Илиева ALHM110 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски) ALHM121 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски)" ALHM209 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски) ALHM211 Специализиран втори чужд език (френски) ALHM221 Самостоятелна работа: "Специализиран втори чужд език (френски)" ALHM229 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски)"
 • преп. Здравка Банчева ALHM106 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - английски) ALHM117 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - английски)" ALHM205 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - английски) ALHM213 Специализиран втори чужд език (английски) ALHM223 Самостоятелна работа: "Специализиран втори чужд език (английски)" ALHM225 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - английски)" ALHM306 Специализиран първи чужд език (английски) ALHM309 Специализиран втори чужд език (английски) ALHM313 Специализиран трети чужд език (английски) ALHM406 Бизнес комуникации и делови преговори (първи чужд език-английски) ALHM411 Специализиран втори чужд език (английски) ALHM419 Самостоятелна работа: "Бизнес комуникации и делови преговори (първи чужд език - английски)" ALHM424 Самостоятелна работа: "Специализиран втори чужд език (английски)" ALHM432 Чуждоезиково обучение (първи чужд език-английски) ALHM436 Чуждоезиково обучение (втори чужд език-английски) ALHM445 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (първи чужд език-английски)" ALHM449 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (втори чужд език-английски)"
 • преп. Мирослав Станчев ALHM110 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски) ALHM121 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски)" ALHM209 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски) ALHM211 Специализиран втори чужд език (френски) ALHM221 Самостоятелна работа: "Специализиран втори чужд език (френски)" ALHM229 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски)" ALHM304 Специализиран първи чужд език (френски)
 • преп. Нериман Емин-Хасанова ALHM108 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - немски) ALHM109 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - нидерландски) ALHM119 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - немски)" ALHM120 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - нидерландски)" ALHM207 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - немски) ALHM208 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - нидерландски) ALHM210 Специализиран втори чужд език (немски) ALHM214 Специализиран втори чужд език (нидерландски) ALHM220 Самостоятелна работа: "Специализиран втори чужд език (немски)" ALHM224 Самостоятелна работа: "Специализиран втори чужд език (нидерландски)" ALHM227 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - немски)" ALHM228 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - нидерландски)" ALHM305 Специализиран първи чужд език (немски) ALHM308 Специализиран втори чужд език (немски) ALHM311 Специализиран втори чужд език (нидерландски) ALHM317 Специализиран трети чужд език (нидерландски) ALHM407 Бизнес комуникации и делови преговори (първи чужд език-немски) ALHM409 Специализиран втори чужд език (немски) ALHM420 Самостоятелна работа: "Бизнес комуникации и делови преговори (първи чужд език - немски)" ALHM422 Самостоятелна работа: "Специализиран втори чужд език (немски)" ALHM433 Чуждоезиково обучение (първи чужд език-немски) ALHM435 Чуждоезиково обучение (втори чужд език-немски) ALHM446 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (първи чужд език-немски)" ALHM448 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (втори чужд език-немски)"
 • преп. Нина Хаджимихайлова ALHM108 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - немски) ALHM119 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - немски)" ALHM207 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - немски) ALHM210 Специализиран втори чужд език (немски) ALHM220 Самостоятелна работа: "Специализиран втори чужд език (немски)" ALHM227 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - немски)" ALHM305 Специализиран първи чужд език (немски) ALHM308 Специализиран втори чужд език (немски) ALHM315 Специализиран трети чужд език (немски) ALHM407 Бизнес комуникации и делови преговори (първи чужд език-немски) ALHM409 Специализиран втори чужд език (немски) ALHM420 Самостоятелна работа: "Бизнес комуникации и делови преговори (първи чужд език - немски)" ALHM422 Самостоятелна работа: "Специализиран втори чужд език (немски)" ALHM433 Чуждоезиково обучение (първи чужд език-немски) ALHM435 Чуждоезиково обучение (втори чужд език-немски) ALHM446 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (първи чужд език-немски)" ALHM448 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (втори чужд език-немски)"
 • преп. Радостина Георгиева ALHM307 Специализиран първи чужд език (руски) ALHM310 Специализиран втори чужд език (руски) ALHM408 Бизнес комуникации и делови преговори (първи чужд език-руски) ALHM412 Специализиран втори чужд език (руски) ALHM421 Самостоятелна работа: "Бизнес комуникации и делови преговори (първи чужд език - руски)" ALHM425 Самостоятелна работа: "Специализиран втори чужд език (руски)" ALHM434 Чуждоезиково обучение (първи чужд език-руски) ALHM438 Чуждоезиково обучение (втори чужд език-руски) ALHM447 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (първи чужд език-руски)" ALHM451 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (втори чужд език-руски)"
 • преп. Славянка Стамова ALHM110 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски) ALHM111 Практически семинар (посещения на хотелиерски предприятия в сферата на лукса) ALHM115 Семинар: "Тенденции в развитието на луксозното хотелиерство" ALHM121 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски)" ALHM204 Позициониране на луксозния хотелиерски продукт ALHM209 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски) ALHM211 Специализиран втори чужд език (френски) ALHM216 Семинар: "Концепция и реализация на услугите в сферата на лукса" ALHM218 Практика във високо-категорийни хотели в региона и страната ALHM221 Самостоятелна работа: "Специализиран втори чужд език (френски)" ALHM229 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски)" ALHM312 Специализиран втори чужд език (френски) ALHM316 Специализиран трети чужд език (френски) ALHM318 Магистърски стаж ALHM404 Европейски стандарти и традиции в хотелиерството и ресторантьорството ALHM405 Бизнес комуникации и делови преговори (първи чужд език-френски) ALHM410 Специализиран втори чужд език (френски) ALHM414 Анализ на обект ALHM415 Семинар: "Видове клиентела и взаимодействие с нея" ALHM417 Стаж ALHM418 Самостоятелна работа: "Бизнес комуникации и делови преговори (първи чужд език - френски)" ALHM423 Самостоятелна работа: "Специализиран втори чужд език (френски)" ALHM431 Чуждоезиково обучение (първи чужд език-френски) ALHM437 Чуждоезиково обучение (втори чужд език-френски) ALHM439 Стаж ALHM444 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (първи чужд език-френски)" ALHM450 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (втори чужд език-френски)"
 • Андрей Андреев ALHM100 Организационни структури в луксозното хотелиерство ALHM102 Човешки ресурси в луксозното хотелиерство ALHM115 Семинар: "Тенденции в развитието на луксозното хотелиерство"
 • Велизар Костадинов   ALHM204 Позициониране на луксозния хотелиерски продукт ALHM216 Семинар: "Концепция и реализация на услугите в сферата на лукса"
 • Владимир Стамов ALHM302 Иновации в гастрономическото ресторантьорство ALHM429 Кухня, кулинарни технологии и приложни науки ALHM442 Семинар: "Философия на Гурме-ресторанти"
 • Диана Тилкова   ALHM202 Оценяване на удовлетвореността на туристите в луксозното хотелиерство ALHM217 Самостоятелна работа: "Оценяване на удовлетвореността на туристите в луксозното хотелиерство"
 • Жак Брюн   ALHM112 Семинар: "Човешки ресурси в луксозното хотелиерство" ALHM218 Практика във високо-категорийни хотели в региона и страната
 • Жан Мишел Арну   ALHM102 Човешки ресурси в луксозното хотелиерство ALHM111 Практически семинар (посещения на хотелиерски предприятия в сферата на лукса) ALHM115 Семинар: "Тенденции в развитието на луксозното хотелиерство" ALHM200 Управленски процеси и екипна дейност в луксозното хотелиерство ALHM215 Семинар: "Добри практики в луксозното хотелиерство" ALHM219 Проект на обект от луксозното хотелиерство
 • Ксавие Раба   ALHM100 Организационни структури в луксозното хотелиерство ALHM112 Семинар: "Човешки ресурси в луксозното хотелиерство" ALHM115 Семинар: "Тенденции в развитието на луксозното хотелиерство"
 • Радостина Георгиева ALHM107 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - руски) ALHM118 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - руски)" ALHM206 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - руски) ALHM212 Специализиран втори чужд език (руски) ALHM222 Самостоятелна работа: "Специализиран втори чужд език (руски)" ALHM226 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - руски)" ALHM314 Специализиран трети чужд език (руски)
 • Таня Цветанова   ALHM204 Позициониране на луксозния хотелиерски продукт ALHM216 Семинар: "Концепция и реализация на услугите в сферата на лукса"