Изкуството от стъкло и керамика в архитектурата

Кратко представяне на програмата:

Основната привлекателност е симбиозата между изкуство (стъкло и керамика) и архитектурата и обратно; завършилите програмата ще получат и отлична практическа подготовка и на базата на добра и теоретична подготовка; профилът на кандидат студентите са бакалъври от програми по изкуства и магистри по архитектура от НБУ и други ВУЗ-ове.

прочети още
Изкуството от стъкло и керамика в архитектурата
 • проф. Тодор Кръстев, д.н. ARCM400 Реконструкция на сгради и исторически пространства
 • проф. д-р Константин Бояджиев ARCM142 Модерна архитектура: 19-21 век - I част ARCM242 Модерна архитектура: 19-21 век - II част ARCM380 Проектиране на обществени пространства
 • проф. д-р Моника Попова VIPM376 Стъкло и керамика - техники и технологии VIPM380 Практика: Ателие - стъкло и керамика I част VIPM381 Самостоятелна работа: Изготвяне на реплика VIPM382 Проект: Стъкло и керамика - техники и технологии VIPM383 Съвременно приложение на силикатните форми VIPM386 Реставрация на произведения от стъкло и керамика VIPM387 Практика: Ателие - стъкло и керамика II част VIPM389 Семинар: Съвременно приложение на силикатните форми VIPM415 Стъклото и керамиката в дизайна VIPM416 Актуални тенденции в дизайна на стъклото и керамиката VIPM424 Въведение в керамиката и стъклото VIPM426 Рисуване върху стъкло и керамика VIPM427 Пластично обработване на стъкло и керамика VIPM431 Ателие: Керамика
 • проф. д-р Росица Никифорова ARCM243 Дизайн за архитектурни пространства ARCM244 Проект: Проектиране на жилищните архитектурни пространства и стъкло
 • доц. д-р Анна Аврамова ARCM241 Цвят, светлина, архитектура
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова HACM172 Тотално произведение на изкуството HACM174 Музика и изобразително изкуство
 • доц. д-р Венцислав Занков VIPM425 Скулптура VIPM432 Ателие: Пластика VIPM434 Пластична култура VIPM519 Проектиране на монументални форми в стъклото и скулптурата
 • доц. д-р Катерина Гаджева HACM170 Изкуство и фотография
 • доц. д-р Константин Вълчев VIPM349 Стаж: стъклото в изобразителното изкуство, дизайна и вътрешната архитектура VIPM376 Стъкло и керамика - техники и технологии VIPM377 Монументална рисунка и мозайка от стъкло в архитектурата VIPM379 Класическа и специфична живопис в стъклото VIPM380 Практика: Ателие - стъкло и керамика I част VIPM381 Самостоятелна работа: Изготвяне на реплика VIPM382 Проект: Стъкло и керамика - техники и технологии VIPM383 Съвременно приложение на силикатните форми VIPM386 Реставрация на произведения от стъкло и керамика VIPM387 Практика: Ателие - стъкло и керамика II част VIPM388 Стаж в стъкларско предприятие - III част VIPM389 Семинар: Съвременно приложение на силикатните форми VIPM392 Стаж в стъкларско предприятие - I част VIPM415 Стъклото и керамиката в дизайна VIPM416 Актуални тенденции в дизайна на стъклото и керамиката VIPM417 Комбинация на стъкло и други материали като художествени елементи в архитектурата VIPM418 Практика: Ателие - стъкло VIPM419 Стаж в стъкларско предприятие - II част VIPM420 Практика: Участие в изложба VIPM423 Рисуване VIPM424 Въведение в керамиката и стъклото VIPM426 Рисуване върху стъкло и керамика VIPM427 Пластично обработване на стъкло и керамика VIPM429 Ателие: Живопис VIPM430 Ателие: Стъкло VIPM515 Шлайфане и гравиране върху стъкло VIPM516 Стъклото в бижутерията VIPM517 Класически и съвременни витражни техники VIPM518 Стъклото в изкуството VIPM519 Проектиране на монументални форми в стъклото и скулптурата
 • доц. д-р Ралица Мирчева VIPM428 Ателие: Рисуване
 • доц. д-р Ружа Маринска ARCM093 История на изкуството HACM106 История на българското изкуство HACM107 Семинар: История на стъклото в българското изкуство
 • доц. Валентин Савчев VIPM378 Пластика и перспектива VIPM420 Практика: Участие в изложба
 • гл. ас. д-р Весела Попова ARCM141 История на архитектурата ARCM142 Модерна архитектура: 19-21 век - I част ARCM242 Модерна архитектура: 19-21 век - II част
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров ARCM093 История на изкуството HACM107 Семинар: История на стъклото в българското изкуство HACM173 Семинар: Стъкло, медии, изкуство
 • д-р Иван Ванев VIPM386 Реставрация на произведения от стъкло и керамика
 • д-р Мария Митева HACM171 Изкуство и медии VIPM385 Предметна среда и експониране в галерийно пространство и екстериор
 • д-р Мила Никифорова ARCM243 Дизайн за архитектурни пространства
 • преп. д-р Миряна Йорданова-Петрова ARCM141 История на архитектурата ARCM410 Проект: Реконструкция на сгради и исторически пространства
 • преп. Димчо Тилев ARCM380 Проектиране на обществени пространства
 • преп. Ива Владимирова VIPM422 Практика: Ателие - живопис
 • Ангел Савлаков ARCM142 Модерна архитектура: 19-21 век - I част ARCM143 Проект: Модерна архитектура ARCM242 Модерна архитектура: 19-21 век - II част
 • Анжело Красини VIPM518 Стъклото в изкуството
 • Диана Диканска ARCM400 Реконструкция на сгради и исторически пространства
 • Иванка Георгиева-Владимирова VIPM433 Живопис
 • Ирина Колбасова   HACM171 Изкуство и медии
 • Ирина Колбасова VIPM385 Предметна среда и експониране в галерийно пространство и екстериор
 • Мирослав Илиев ARCM400 Реконструкция на сгради и исторически пространства
 • Стоян Манчев ARCM243 Дизайн за архитектурни пространства