Дизайн на електронни издания и уеб сайтове

Кратко представяне на програмата:

Програмата е насочена към теоретичното и практическото обучение на дизайнери в две относително нови и развиващи се области на обществена активност - електронните издания и уеб сайтовете. Учебното съдържание и структурата на програмата осигуряват: задълбочено познаване на: методиката на дизайн проектирането, компютърните езици, използвани в уеб пространството, подготовка за създаване на високо професионални, бързо зареждащи се електронни и уеб страници, отговарящи на изискванията на потребителя, с прибавяне на двумерни и тримерни графики, анимации, видео клипове, звук и интерактивност. Обърнато е внимание и на специализираното хуманитарно образование, като семантиката и семиотиката в изобразителните изкуства и комуникациите, концептуалния дизайн и изкуството на ХХ век.

прочети още
Дизайн на електронни издания и уеб сайтове
 • проф. Мария Попова, д.н. SMIM133 Информатиката, комуникациите и семиотиката
 • проф. д-р Борис Сергинов ARTM600 Основи на живописните студии
 • проф. д-р София Шишманова WEBM018 Графика и анимация с Flash CS5
 • доц. д-р Анна Цоловска WEBM017 Методика на дизайн проектирането - І част WEBM026 Проект: Дизайн проектиране - І част WEBM032 Методика на дизайн проектирането - ІI част WEBM041 Проект: Методика на дизайн проектирането - ІІ част
 • доц. д-р Ралица Стефанова WEBM049 Стаж
 • доц. д-р Софрони Върбев WEBM017 Методика на дизайн проектирането - І част WEBM026 Проект: Дизайн проектиране - І част WEBM032 Методика на дизайн проектирането - ІI част WEBM041 Проект: Методика на дизайн проектирането - ІІ част
 • доц. Цветан Илиев WEBM015 Методи и средства за дизайн на електронни издания WEBM021 Приложение на графични програми в уеб (CorelDraw) WEBM022 Проект: Методи и средства за дизайн на уеб страница WEBM028 Проект: Приложение на графични програми в уеб (CorelDraw) WEBM029 Оформление на електронно издание WEBM036 Проект: Оформление на електронно издание WEBM050 Елементи на дизайна - І част WEBM051 Елементи на дизайна - ІІ част
 • гл. ас. Биляна Калоянова, д.н. WEBM030 Концептуален дизайн - XX век - I част WEBM037 Проект: Концептуален дизайн - XX век - I част WEBM045 Концептуален дизайн - XX век - II част
 • гл. ас. д-р Стоян Бунджулов WEBM020 Приложение на графични програми в уеб (Photoshop) WEBM052 Работа с компютърния продукт Photoshop
 • гл. ас. д-р Явор Жаблянов WEBM046 3D графика и анимация в уеб пространството
 • гл. ас. д-р Яна Василева WEBM020 Приложение на графични програми в уеб (Photoshop) WEBM027 Проект: Приложение на графични програми в уеб (Photoshop) WEBM035 Приложение на графични програми в уеб (Illustrator) WEBM042 Проект: Приложение на графични програми в уеб (Illustrator) WEBM052 Работа с компютърния продукт Photoshop
 • д-р Венелин Шурелов WEBM034 Дизайн на уеб страници WEBM040 Проект: Дизайн на уеб страници WEBM044 Мултимедиите в уеб
 • Андрей Андронов WEBM034 Дизайн на уеб страници WEBM040 Проект: Дизайн на уеб страници WEBM044 Мултимедиите в уеб WEBM046 3D графика и анимация в уеб пространството
 • Веселин Лазаров WEBM016 Шрифт
 • Евтим Папушев   WEBM025 Проект: Компютърният език HTML WEBM033 Съвременни компютърни езици за уеб WEBM039 Проект: Съвременният компютърен език HTML WEBM047 Създаване на уеб страници
 • Евтим Папушев WEBM019 Компютърният език HTML
 • Иван Кюранов ARTM600 Основи на живописните студии
 • Илия Груев WEBM024 Проект: Шрифт
 • Мария Йосифова WEBM043 Изкуството на ХХ век WEBM048 Семантиката в уеб сайта
 • Мария Тасева   WEBM028 Проект: Приложение на графични програми в уеб (CorelDraw)
 • Мария Тасева WEBM015 Методи и средства за дизайн на електронни издания
 • Росен Димитровски   WEBM023 Проект: Графика и анимация с Flash CS5 WEBM031 Уеб сайт с Flash CS5 WEBM038 Проект: Уеб сайт с Flash CS5
 • Стоян Бунджулов   WEBM027 Проект: Приложение на графични програми в уеб (Photoshop)