Творческо писане

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага обучение по творческо писане, подготвя за сериозно литературно проучване и самостоятелно творчество, което, освен че трябва да завърши със създаване на собствена книга, спомага за създаването на навици и умения, потребни за живота на всеки продуктивен писател. Програмата съдържа три теоретични курса, всички останали курсове предполагат практическо упражняване на уменията, заложени в темите на курсовете (писане, четене, коментар). Основните курсове на програмата се водят от писатели, доказали себе си в литературното публично поле и с опит в преподаването на творческо писане. Студентите ще имат възможността, в различни семинарни и извънаудиторни форми, да се срещнат и с по-голям кръг български автори, които да споделят с тях своя писателски опит.

прочети още
Творческо писане
  • проф. Пламен Дойнов, д.н. CREM005 Драма: композиция и сюжет CREM010 Драматургична ситуация и диалог CREM035 Самостоятелна работа:Драма-композиция и сюжет CREM040 Самостоятелна работа:Драматургична ситуация и диалог CREM152 Магистърски стаж в издателство
  • проф. д-р Орлин Тодоров CREM013 Психоанализа и творчество CREM043 Самостоятелна работа:Психоанализа и творчество
  • проф. Михаил Неделчев CREM006 Литературата и другите изкуства-взаимодействия CREM007 Критическото писане CREM016 Биография и мемоар CREM037 Самостоятелна работа:Критическото писане
  • доц. Едвин Сугарев, д.н. CREM004 Поетическото изкуство:класически стих, свободен стих, поезия в проза CREM017 Съставяне на поетическа книга CREM019 Експериментални поетически форми CREM021 Публицистичното писане и документална проза CREM034 Самостоятелна работа:Поетическото изкуство:класически стих, свободен стих, поезия в проза CREM039 Самостоятелна работа:Лирическото стихотворение
  • доц. Морис Фадел, д.н. CREM001 Прозаическото изкуство:Литературните парадигми CREM018 Фентъзи и научна фантастика;принципи на фантастичната проза CREM036 Самостоятелна работа:Литературата и другите изкуства-взаимодействия
  • доц. д-р Биляна Курташева CREM012 Есето-новият Пан-жанр (от Монтен до Дерида) CREM018 Фентъзи и научна фантастика;принципи на фантастичната проза CREM042 Самостоятелна работа:Есето-новият Пан-жанр (от Монтен до Дерида) CREM152 Магистърски стаж в издателство
  • доц. д-р Емилия Дворянова CREM002 Фразата CREM003 Описанието CREM006 Литературата и другите изкуства-взаимодействия CREM008 Разказ:модели и техники CREM011 Гледната точка:форми на историята CREM015 Роман:подготовка, изследване, техника CREM032 Самостоятелна работа:Фразата CREM033 Самостоятелна работа:Описанието CREM038 Самостоятелна работа:Разказ:модели и техники CREM041 Самостоятелна работа:Гледната точка-форми на историята
  • доц. д-р Йордан Ефтимов CREM004 Поетическото изкуство:класически стих, свободен стих, поезия в проза CREM009 Лирическото стихотворение CREM019 Експериментални поетически форми CREM020 Криминалната интрига CREM031 Самостоятелна работа:Онлайн творчество CREM034 Самостоятелна работа:Поетическото изкуство:класически стих, свободен стих, поезия в проза
  • доц. д-р Мария Огойска CREM014 Редактиране и саморедактиране CREM044 Самостоятелна работа:Редактиране и саморедактиране