Фотографско изкуство

Кратко представяне на програмата:

Обучението отваря широк теоретичен хоризонт за разбиране на възможностите на съвременната художествена, рекламна и репортажна фотография, както и практическо изграждане на умения за професионална фотографска работа по високите стандарти на авангардните цифрови технологии. Обучението в програмата преминава през курсове по актова, рекламна, концептуална, постановъчна, репортажна фотография, документалистика. Извънаудиторните учебни форми включват самостоятелни работи, проекти, преддипломен стаж.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Фотографско изкуство
 • проф. Иван Георгиев CASM162 Самостоятелна работа: Реализация на аудиовизуален продукт
 • проф. Людмил Христов CASM150 Реализация на аудиовизуален продукт
 • доц. д-р Димитър Димитров CASM144 Графичен дизайн на печатни продукти CASM406 Проект: Графичен дизайн на печатни продукти
 • доц. д-р Динамир Предов CASM522 Самостоятелна работа: Актова фотография - тайните на позирането CASM541 Портретна фотография CASM542 Самостоятелна работа: Портретна фотография CASM550 Приложни аспекти във визуалните изкуства CASM551 Рекламна и художествена фотография CASM552 История на фотографското изкуство CASM560 Самостоятелна работа: Приложни аспекти във визуалните изкуства CASM561 Проект: Рекламна и художествена фотография CASM562 Самостоятелна работа: История на фотографското изкуство CASM589 Актова фотография - стилове и жанрове
 • доц. д-р Елизавета Боева CASM559 Влиянието на изобразителното изкуство върху фотографията CASM570 Самостоятелна работа: Влиянието на изобразителното изкуство върху фотографията I част CASM572 Обработка на изображения (Photoshop) CASM575 Влиянието на изобразителното изкуство върху фотографията II част CASM577 Самостоятелна работа: Обработка на изображения (Photoshop) CASM579 Самостоятелна работа: Влиянието на изобразителното изкуство върху фотографията II част
 • доц. д-р Енчо Найденов CASM502 Рекламна фотография CASM509 Самостоятелна работа : Рекламна фотография CASM535 Фотографски стаж CASM553 Практика по майсторска фотография CASM554 Професионално студийно осветление CASM555 Въведение в художествената фотография CASM563 Проект: Практика по майсторска фотография CASM564 Самостоятелна работа: Професионално студийно осветление CASM565 Самостоятелна работа: Въведение в художествената фотография
 • доц. д-р Кристиян Постаджиян ADVM100 Принципи на маркетинговите комуникации
 • доц. д-р Росен Коларов CASM532 Фотодокументалистика
 • доц. Боряна Минчева CASM543 Сценографски подходи и инсценировка на пространството във фотографията
 • гл. ас. д-р Румяна Стефанова CASM556 Компютърна обработка на фотоизображение и техники на колаж CASM566 Самостоятелна работа: Компютърна обработка на фотоизображение и техники на колаж
 • ас. Силвия Иванова CASM552 История на фотографското изкуство CASM562 Самостоятелна работа: История на фотографското изкуство
 • д-р Цветан Томчев CASM518 Фотографията в медиите CASM521 Самостоятелна работа: Моделиране на журналистическия поглед
 • преп. Ангелина Василева CASM557 Фотографията във визуалната култура на 20-ти и 21-ви век - приложни аспекти I част CASM569 Самостоятелна работа: Фотографията във визуалната култура на 20-ти и 21-ви век - приложни аспекти I част CASM574 Фотографията във визуалната култура на 20-ти и 21-ви век - приложни аспекти II част CASM578 Самостоятелна работа: Фотографията във визуалната култура на 20-ти и 21-ви век II част
 • Александър Нишков CASM571 Самостоятелна работа: Цифрова фотография CASM582 Предметна фотография CASM584 Цифрова фотография
 • Анастасия Грозева CASM576 Социална фотография CASM580 Самостоятелна работа: Социална фотография
 • Антоан Божинов CASM583 Класическа фотография
 • Валентин Киров CASM581 Интериорна и екстериорна фотогграфия
 • Ивайло Стоянов CASM506 Концептуални инспирации CASM513 Самостоятелна работа : Концептуални инспирации
 • Калина Брейлсфорд   CASM567 Анализ и развитие в избрано фотографско направление