Сравнително изкуствознание

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата преминава през курсове по общество и изкуство в Средновековието, експертиза на антични, тракийски и средновековни паметници, градско пространство и културна памет, модернизъм и постмодернизъм в изкуството, храмово пространство и монументална живопис, иконография, европейските авангарди в изкуството, тоталитарно изкуство, културна памет и градска среда. Извънаудиторните учебни форми включват практики, проекти, стаж в музей, галерия, медия.

прочети още
Сравнително изкуствознание
 • проф. Иван Маразов, д.н. HACM121 Изобразителният текст на мита HACM152 Проект: Въображаемият музей HACM165 Експертиза на антични, тракийски и средновековни паметници HACM166 Проект: Експертиза на античните паметници HACM900 Практика: Изкуство на Античността
 • проф. Милена Беновска-Събкова, д.н. HACM159 Практика: Редактиране на професионален текст HACM266 Религия и политика HACM267 Проект: Религия и политика HACM272 Градско пространство и културна памет
 • проф. д-р Ирина Генова HACM143 Съвременни истории / следистории на изкуството HACM159 Практика: Редактиране на професионален текст HACM168 Проект: Модернизация на художествения живот HACM200 Практика: Графика HACM208 Модерно изкуство и техники за тиражиране - графика, полиграфия, фотография в България HACM253 Модернизация на художествения живот от създаването на независимата българска държава до Втората световна война HACM254 Проект: Съвременни истории HACM257 Проект: Фотографския образ HACM272 Градско пространство и културна памет HACM306 Стаж: Работа в музей и галерия
 • доц. Боян Манчев, д.н. HACM143 Съвременни истории / следистории на изкуството HACM321 Философско-естетически концепции за изкуството
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова HACM152 Проект: Въображаемият музей HACM169 Конструиране на визуалния образ HACM280 Европейските авангарди в изкуството на XX век HACM306 Стаж: Работа в музей и галерия
 • доц. д-р Димитрина Полимирова-Николова SCTM137 Самостоятелна работа: Сигурност в интернет пространството
 • доц. д-р Катерина Гаджева HACM205 Скритото познание. Фотографията в историята на живописта.
 • доц. д-р Наталия Христова HACM159 Практика: Редактиране на професионален текст HACM209 Политика и художествени образи HACM256 Семинар: Сравнително изкуствознание HACM271 Иконография на властта в европейското изкуство
 • доц. д-р Оксана Минаева HACM130 Храмово пространство и монументална живопис HACM132 Общество и изкуство в Средновековието HACM155 Проект: Експертиза на икони HACM157 Стаж: Средновековно и Възрожденско изкуство HACM165 Експертиза на антични, тракийски и средновековни паметници HACM166 Проект: Експертиза на античните паметници HACM271 Иконография на властта в европейското изкуство
 • доц. д-р Ружа Маринска HACM236 Българското изкуство в европейски контекст: 1850-1950 г. HACM247 Експертиза на живописни творби: XIX - XX век HACM905 Практика: Съвременно изкуство
 • доц. д-р Татяна Шалганова HACM121 Изобразителният текст на мита HACM165 Експертиза на антични, тракийски и средновековни паметници HACM166 Проект: Експертиза на античните паметници
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров HACM122 Иконография и изобразителен текст HACM130 Храмово пространство и монументална живопис HACM132 Общество и изкуство в Средновековието HACM157 Стаж: Средновековно и Възрожденско изкуство HACM256 Семинар: Сравнително изкуствознание HACM271 Иконография на властта в европейското изкуство HACM306 Стаж: Работа в музей и галерия
 • гл. ас. д-р Росица Гичева HACM204 Изобразително изкуство, психология и арттерапия HACM256 Семинар: Сравнително изкуствознание HACM900 Практика: Изкуство на Античността
 • д-р Васил Марков HACM322 Съвременни форми във визуалното изкуство
 • д-р Маргарита Кузова HACM105 Ритуала в българското изкуство от края на XІX в. и първата полавина на XX век HACM272 Градско пространство и културна памет