Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи

Кратко представяне на програмата:

Програмата е предназначена да подготви експерти по Връзки с обществеността и комуникации, които да притежават както теоретичната подготовка, така и да познават спецификата на комуникациите в социалните медии и мрежи. Завършилите програмата притежават необходимите умения да управляват самостоятелни информационни кампании в социалните медии и мрежи, свързани с постигането на стратегическите цели на маркетинга и бизнеса.

прочети още
Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи
 • проф. Божидар Манов, д.н. COMM506 Социалните медии и мрежовото общество
 • проф. Владимир Михайлов, д.н. COMM103 Медийна рецепция COMM106 Медиязнание COMM146 Семинар: Медийна и ПР грамотност COMM247 Семинар: Медийна и ПР структура COMM402 Телевизия и видео
 • проф. Иван Иванов, д.н. COMM521 Анализ, оценка и възвращаемост на инвестициите в социалните медии
 • проф. Мая Димитрова, д.н. COMM520 Геймингът в комуникациите
 • проф. Петя Александрова, д.н. COMM514 Управление на арт проекти онлайн COMM523 Самостоятелна работа: Изготвяне на арт проект за онлайн среда
 • проф. Руси Маринов, д.н. COMM426 Самостоятелна работа: Техники за работа в Мрежата COMM507 Маркетинг за търсачки COMM508 Създаване на съдържание за уеб
 • проф. Толя Стоицова, д.н. COMM403 Медиа тренинг COMM404 Онлайн журналистика
 • проф. д-р Десислава Бошнакова COMM219 Управление на кампании в социалните мрежи COMM235 Стаж COMM401 Управление на връзки с обществеността COMM424 Самостоятелна работа: Публикации в областта на масовите комуникации COMM503 Маркетинг на съдържанието COMM519 Социализиране на бизнес комуникациите - Google+ COMM525 Самостоятелна работа: Дипломно изследване COMM528 Проект: Изследване на ролята на влиятелните личности онлайн
 • проф. д-р Михаил Мелтев COMM400 Аудиовизуално творчество COMM504 Социалните платформи и бизнес стратегиите
 • проф. д-р Росен Стоянов COMM241 Самостоятелна работа: Лятна школа по връзки с обществеността COMM421 Практика: Участие в организация на лятна школа COMM424 Самостоятелна работа: Публикации в областта на масовите комуникации COMM425 Семинар: Знания за ПР практици и журналисти COMM427 Семинар: Българската практика в ПР и медиите COMM509 Политически комуникации и кампании онлайн COMM613 Проект: Политически кампании онлайн
 • доц. д-р Евелина Христова COMM153 Самостоятелна работа: Анализ на нови техники за вътрешноорганизационни комуникации COMM502 Социалният интранет
 • доц. д-р Стойко Петков COMM175 Самостоятелна работа: Умения за работа с медиите COMM424 Самостоятелна работа: Публикации в областта на масовите комуникации COMM510 Производство на аудио и видео съдържание COMM524 Проект: Анализ на поведението на онлайн общности COMM527 Проект: Изготвяне на видео съдържание за уеб COMM611 Практика: Онлайн телевизия
 • гл. ас. д-р Боряна Гигова COMM519 Социализиране на бизнес комуникациите - Google+
 • гл. ас. д-р Десислава Данкова COMM522 Практика: Българската практика на вирусните комуникации онлайн COMM526 Семинар: Най-доброто от световните мобилни комуникации- примери от практиката
 • ас. д-р Жюстин Джадала Мария COMM216 Управление на онлайн репутацията
 • д-р Пламен Павлов COMM404 Онлайн журналистика COMM422 Проект: Онлайн журналистика в България І част COMM423 Проект: Онлайн журналистика в България ІІ част
 • Александър Кръстев   COMM518 Социализиране на бизнес комуникациите - LinkedIn
 • Борил Богоев   COMM504 Социалните платформи и бизнес стратегиите
 • Василена Вълчанова COMM520 Геймингът в комуникациите
 • Владимир Петков   COMM508 Създаване на съдържание за уеб
 • Георги Малчев COMM219 Управление на кампании в социалните мрежи
 • Ивайло Сашков Илиев   COMM515 Социализиране на бизнес комуникациите - Facebook
 • Иван Бедров   COMM516 Социализиране на бизнес комуникациите - Twitter
 • Иван Ралчев   COMM521 Анализ, оценка и възвращаемост на инвестициите в социалните медии
 • Огнян Младенов   COMM507 Маркетинг за търсачки
 • Събина Панайотова COMM505 Управление на общности в социалните медии и мрежи
 • Христо Иванов   COMM517 Социализиране на бизнес комуникациите - Youtube, Vbox, Vimeo