Мултимедия и компютърна анимация

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага специализирано практическо обучение в областта на мултимедията, компютърния дизайн, тримерното моделиране и компютърната графика. Обучението се извършва в три основни направления - разработка и интеграция на мултимедийни приложения, тримерно моделиране и дизайн, компютърна анимация. Съдържанието и структурата на учебните курсове отразяват последните тенденции в развитието на съответните технологии. Повечето курсове се провеждат в компютърни класове, като практическите занятия се водят с последните версии на водещи софтуерни продукти и развойни среди. Eкипът включва както утвърдени преподаватели, така и разработчици с дългогодишна практика в областта на приложението на компютърните технологии. Обучението в програмата преминава през курсове по цифров видео монтаж и специални ефекти, интегриране на мултимедийни среди, обработване и синтезиране на музика, тримерна компютърна анимация, компютърни системи и технологии в графичния дизайн. Извънаудиторните учебни форми включват проекти, практически задачи, курсови работи.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация
 • проф. д-р Господин Желев CSTM004 Въведение в мултимедийните технологии CSTM103 Методи за интегриране на мултимедийни среди CSTM104 Упражнения по интегриране на мултимедийни среди CSTM209 Проектиране и реализация на компютърни игри CSTM262 Самостоятелна работа: Проектиране на компютърни игри
 • проф. д-р Милена Лазарова-Мицева CSTM159 Самостоятелна работа: Географски информационни системи CSTM207 Географски информационни системи
 • проф. д-р Симо Лазаров CSTM162 Самостоятелна работа: Програмни средства за синтезиране на музика CSTM204 Програмни средства за обработване и синтезиране на музика
 • проф. д-р Стоян Малешков CSTM001 Тримерно моделиране CSTM031 Самостоятелна работа: Тримерно моделиране CSTM450 Стаж: Мултимедия, компютърна графика и анимация
 • проф. Румен Райчев CSTM017 Графичен дизайн CSTM056 Самостоятелна работа: Графичен дизайн CSTM106 Художествено проектиране и оформление CSTM155 Самостоятелна работа: Художествено проектиране и оформление CSTM203 Компютърни системи и технологии в графичния дизайн CSTM252 Самостоятелна работа: Компютърни системи в графичния дизайн CSTM305 Компютърен цветен дизайн и формообразуване
 • доц. д-р Ангел Ангелов CSTM165 Самостоятелна работа: Методи за компресия на аудио и видео информация CSTM402 Методи за компресия на аудио и видео информация
 • доц. д-р Димитър Шикаланов CSTM011 Геометрично моделиране CSTM054 Самостоятелна работа: Геометрично моделиране
 • доц. д-р Николай Докев INFM004 Oперационни системи и мрежи INFM034 Проект: Операционни системи и мрежи
 • доц. д-р Панчо Томов CSTM210 Обработка на растерни фотореалистични изображения CSTM263 Самостоятелна работа: Обработка на растерни фотореалистични изображения
 • доц. Георги Доброславов CSTM010 Графичен дизайн на печатни издания CSTM053 Самостоятелна работа: Графичен дизайн на печатни издания
 • гл. ас. д-р Десислава Георгиева CSTM002 Фотореалистична визуализация CSTM032 Самостоятелна работа: Фотореалистична визуализация CSTM150 Самостоятелна работа: Създаване на сложни фотореалистични обекти CSTM151 Самостоятелна работа: Разработка на сложни фотореалистични обекти CSTM250 Самостоятелна работа: Методи за тримерна компютърна анимация CSTM251 Самостоятелна работа: Разработка на тримерна компютърна анимация CSTM403 Моделиране за компютърни игри с UDK
 • гл. ас. д-р Йоана Минкова CSTM004 Въведение в мултимедийните технологии CSTM034 Самостоятелна работа: Въведение в мултимедийните технологии CSTM104 Упражнения по интегриране на мултимедийни среди CSTM900 Проектиране и реализация на WEB приложения
 • гл. ас. д-р Мария Георгиева CSTM015 Основни методи за обработка на растерни изображения CSTM059 Самостоятелна работа: Основни методи за обработка на растерни изображения CSTM108 Цифрова обработка и анализ на изображения CSTM158 Самостоятелна работа: Цифрова обработка и анализ на изображения
 • д-р Веселин Георгиев CSTM013 Основни методи на тримерната компютърна анимация CSTM033 Самостоятелна работа: Тримерна компютърна анимация CSTM101 Методи за създаване на сложни фотореалистични обекти CSTM102 Упражнения по създаване на сложни фотореалистични обекти CSTM164 Самостоятелна работа: Методи и средства за висококачествена визуализация на тримерни сцени CSTM201 Методи за тримерна компютърна анимация CSTM202 Упражнения по тримерна компютърна анимация CSTM401 Методи и средства за висококачествена визуализация на тримерни сцени CSTM404 Анимация за компютърни игри с UDK
 • д-р Константин Костадинов CSTM019 Управление на Web сървъри CSTM058 Самостоятелна работа: Управление на Web сървъри
 • преп. Красимир Иванов CSTM018 Класически анимационни техники CSTM057 Самостоятелна работа: Класически анимационни техники
 • Венцислав Йорданов CSTM012 Програмно музикално осигуряване CSTM055 Самостоятелна работа: Програмно музикално осигуряване
 • Илия Горанов INFM006 Софтуерни среди за уебдизайн INFM036 Проект: Уебдизайн
 • Людмил Димитров CSTM104 Упражнения по интегриране на мултимедийни среди CSTM206 Видео обработката и постпродукция CSTM260 Самостоятелна работа: Видео обработка и постпродукция CSTM301 Цифров видео монтаж и специални ефекти