Европейски политики за развитието на транспорта

Кратко представяне на програмата:

Програмата разглежда отделните видове транспорт, като фактор за развитие на бизнеса в национален и международен план. Дава познания за европейските транспортни политики, институционалния опит и трайните тенденции на развитие в страните-членки на ЕС.

Студентите анализират въздействието на транспорта върху общественото и икономическо развитие и се запознават със стратегически програмни документи, както и европейски примери за усвояване на структурни фондове. Моделите на публично частно партньорство са представени като възможност за реализиране на големи инфраструктурни проекти.

Програмата има широка практическа насоченост и реално повишава възможностите на магистрите за висококвалифицирана заетост в България и Европа.

прочети още
Европейски политики за развитието на транспорта
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев MTAM004 Семинар: Динамика на екипа, груповите процеси и лидерството (изследователски проучвания)
 • проф. д-р Росен Ташев MBAM562 Бизнес право MBAM572 Проект: Бизнес право
 • проф. д-р Стефан Стефанов MBAM001 Теория на пазарната икономика MBAM034 Самостоятелна работа: Теория на пазарната икономика
 • доц. д-р Димитър Панайотов MTAM003 Самостоятелна работа: Уроците на лидера
 • доц. д-р Иван Брешков MTAM202 Договори за превоз на пътници, товари и багажи MTAM210 Проект: Договори за превоз на пътници, товари и багажи
 • доц. д-р Кирил Радев BABB700 Стратегически мениджмънт BABB731 Проект: Стратегически мениджмънт MTAM005 Стаж MTAM107 Политики за стратегическо развитие и управление на транспортния сектор MTAM111 Самостоятелна работа: Политики за стратегическо управление на транспортния сектор MTAM207 Стандартизация и осигуряване на качеството в транспорта MTAM214 Семинар: Стандартите в полза на бизнеса MTAM215 Управление на международния транспорт MTAM301 Управление на транспортни проекти, финансирани от фондовете на ЕС MTAM307 Транспорт и околна среда
 • доц. д-р Маргарита Шивергева POLB852 Европейски фондове и проекти POLB992 Самостоятелна работа към курс POLB852 Европейски фондове и проекти
 • доц. д-р Наталия Христова MTAM101 История, политика и институции на Европейския съюз
 • доц. д-р Румен Миланов CTRM212 Обезпечаване сигурността на особено важни обекти CTRM239 Самостоятелна работа: Обезпечаване сигурността на особено важни обекти
 • доц. д-р Тонко Петков MTAM105 Европейска политика и държавно регулиране в авиационния сектор MTAM112 Семинар: Оценка на въздействието на европейското законодателство върху развитието на авиационния сектор MTAM205 Авиационна безопасност и сигурност MTAM211 Проект: Постигане сигурността в гражданското въздухоплаване MTAM305 Европейски инициативи "Открито небе" и "Единно европейско небе"
 • гл. ас. д-р Любомир Стефанов POLB852 Европейски фондове и проекти
 • д-р Веселка Радева MTAM104 Европейска политика и държавно регулиране в автомобилния сектор MTAM110 Практика: Достъп до пазара и професията на автомобилните превозвачи MTAM203 Градска мобилност MTAM213 Практика: Ключови моменти на градската мобилност
 • Веселка Радева   MTAM302 Правно регулиране на транспортни проекти, финансирани от фондове на ЕС
 • Георги Атанасов MBAM562 Бизнес право
 • Красимира Мартинова   MTAM102 Транспортна и орбитална политика MTAM106 Европейска политика и държавно регулиране в морския сектор MTAM108 Семинар: Държавен пристанищен контрол MTAM206 Морска безопасност и сигурност MTAM212 Семинар: Подготовка на национална позиция MTAM306 Интегрирана морска политика
 • Красимира Мартинова MTAM303 Безопасност на пътното движение
 • Любка Савова   MTAM002 Самостоятелна работа: Въведение в транспорта и логистиката MTAM103 Европейска политика и държавно регулиране в железопътния сектор MTAM109 Семинар: Модели на преструктуриране на железопътния сектор в държави-членки на ЕС MTAM204 Институции и железопътна безопасност MTAM208 Семинар: Взаимоотношения между институциите в железопътния сектор MTAM304 Оперативна съвместимост в железопътния транспорт
 • Любка Савова MTAM001 Въведение в транспорта и логистиката
 • Светлана Павлова   MTAM207 Стандартизация и осигуряване на качеството в транспорта MTAM214 Семинар: Стандартите в полза на бизнеса MTAM307 Транспорт и околна среда