Гражданска и корпоративна сигурност

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност
  • проф. Георги Бахчеванов, д.н. SECB511 Система за управление развитието на Въоръжените сили SECB574 Самостоятелна работа "Система за управление развитието на Въоръжените сили " SECB866 Проект:"Граждански контрол върху политиката на сигурност-същност, форми и механизми на осъществяване.Информационната и документална сигурност
  • проф. Димитър Йончев, д.н. SECB601 Основи на разузнаването SECB605 Равнища на сигурност SECB662 Самостоятелна работа "Основи на разузнаването" SECB664 Проект: "Равнища на сигурност" SECB666 Проект: "Възгледи, школи и политики в сигурността."
  • проф. Николай Радулов, д.н. SECB666 Проект: "Възгледи, школи и политики в сигурността." SECB710 Приложение и управление на специални разузнавателни средства SECB764 Практика "Специални разузнавателни средства" SECB826 Мениджмънт на специалните служби SECB869 Самостоятелна работа "Мениджмънт на специалните служби"
  • проф. д-р Венелин Георгиев SECB830 Управлението на рисковете за сигурността SECB831 Самостоятелна работа: Управление на рисковете за сигурността SECB877 Проект: Моделиране на информационно-аналитичната дейност във фирмата
  • проф. д-р Христо Георгиев SECB515 Самостоятелна работа: Сигурност на гражданското общество SECB516 Сигурност на гражданското общество SECB566 Проект: "Сигурността като политическа и правна категория. Съвременно съдържание на националната политика на сигурност"
  • доц. д-р Йордан Бакалов SECB522 История на полицията и специалните служби SECB767 Проект: "Историята на полицията и специалните служби"
  • доц. д-р Юлияна Каракънева SECB607 Приложение на методите за моделиране в управлението на кризи SECB669 Самостоятелна работа "Приложение на методите за моделиране в управлението на кризи " SECB866 Проект:"Граждански контрол върху политиката на сигурност-същност, форми и механизми на осъществяване.Информационната и документална сигурност
  • д-р Венелин Георгиев SECB825 Информационно-аналитично осигуряване и сигурност SECB868 Самостоятелна работа " Информационно-аналитично осигуряване и сигурност "
  • д-р Тихомир Стойчев SECB510 Фундаментални аспекти на системата за сигурност SECB569 Самостоятелна работа " Фундаментални аспекти на системата за сигурност" SECB709 Организация и тактика на полицейските служби SECB712 Проект:"Организация и тактика на полицейските служби"