Филмово и телевизионно изкуство

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата преминава през теоретични и практически курсове по филмова и телевизионна режисура в различните видове кино, работа с актьора пред камерата, представя операторското майсторство с теоретични курсове за структурата на екранното изображение, за изграждането на визията и операторския стил в игралното и документалното кино, в телевизията , запознава с дигиталните технологии в киното и телевизията.

Програмата съдържа курсове по кинодраматургия, които създават знания и умения за разбиране и създаване на разказвателната структура и писане на добре структурирани сценарии както за игрални и документални филми, така и за различните формати сериали. Студентите изучават филмов маркетинг, естетика на киното, комуникативни умения (реторика), продуцентство в киното и телевизията. По време на следването си те имат филмов практикум за заснемане на филм в условия, които наподобяват производствените.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Филмово и телевизионно изкуство

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Филмова и телевизионна режисура
Специалност: Филмово и телевизионно изкуство
Квалификация: магистър по филмова и телевизионна режисура

Специализация: Филмово и телевизионно операторство
Специалност: Филмово и телевизионно изкуство
Квалификация: магистър по филмово и телевизионно операторство

Специализация: Кинодраматургия
Специалност: Филмово и телевизионно изкуство
Квалификация: магистър по кинодраматургия

Специализация: Филмов и телевизионен дизайн и костюмография
Специалност: Филмово и телевизионно изкуство
Квалификация: магистър по филмов и телевизионен дизайн и костюмография

Специализация: Филмово и телевизионно продуцентство
Специалност: Филмово и телевизионно изкуство
Квалификация: магистър по филмово и телевизионно продуцентство

Практики:

Практическото обучение включва практики в Университетския филмов център, Киноклуба на НБУ, участие в художествени проекти.

Възможност за реализация на получените знания и умения като стаж в наложени продукционни компании. Провеждане на практики по сключен договор със студио "Орфей", както и теренна работа на снимачни площадки в продукции на преподаватели от програмата.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия (Брера в Милано), Франция (Наси), Финландия, Турция (Истанбул и Чанаккале), Гърция (Солун - Аристотелски университет), Испания и Холандия.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата студенти притежават уменията:

- да създават и оценяват аудио-визуални произведения на високо художествено равнище във всички жанрове на киното и телевизията;

- да разбират и използват съвременните технологии в областта.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Държавният изпит е практически с теоретична част, която включва писмено развити две теми от общия конспект за държавен изпит, които дипломантът изтегля от 15-те позиции в конспекта. Писмената работа се осъществява в рамките на 2 часа, след което се провежда събеседване, в което дипомантът отговаря пред комисията на допълнителни въпроси по изтеглените теми.

В практическата част дипломантът представя пред комисията свой авторски аудиовизуален продукт в DVD-формат с избран от него жанр и времетраене. Комисията оценява професионалната подготовка на дипломанта в съответната специализация - режисура, операторство и монтаж. Преценяват се също артистичните качества на представеното аудиовизуално произведение. В събеседване с комисията дипломантът прави самооценка на постигнатите резултати в произведението и отговаря на въпроси на комисията по всички аспекти на своя художествен и професионален принос в представеното аудиовизуално произведение.

Професия и възможни заемани длъжности:

Успешно завършилите програмата могат да работят във филмопроизводството, телевизии и студия с производство на аудиовизуални продукти, в рекламни агенции.

Филмови и театрални режисьори и продуценти, и сродни на тях: директор-продукция (телевизия), директор-продукция (кино), продуцент (филмов/театрален), режисьор, главен режисьор, режисьор на монтаж, филмов режисьор, главен оператор, първи асистент-режисьор, ръководител-художествено осветление.

Други приложни специалисти в областта на изкуствата и културата: сценичен управител, сценограф, първи асистент на сценографа, първи асистент на директор на продукция, първи асистент на художник-костюми, първи асистент на режисьор на монтажа, втори асистент на директор на продукция, втори асистент-режисьор, втори асистент на режисьор на монтажа, скриптер, художник-надписи, монтажист (кино, видео, телевизия).

Техници по радио-, телевизионна и аудио-визуална техника: оператор-камера, кинематограф, оператор-камера (телевизия), първи асистент-оператор, втори асистент-оператор, режисьор-пулт, аудиовизия, техник-операторска техника, техник-снимачна техника, видеомонтажист.

Департамент, предложил програмата:

Кино, реклама и шоубизнес